Blog

Is uw personeel voorbereid op brand? 4 maatregelen voor een brandveilig hotel!

Nice female manager posing with the staff in a professional kitchen -995337-edited.jpeg

U bent hoteleigenaar en wenst uw hotelgasten een prettig verblijf. Maar u wilt ook tevreden medewerkers en hen een veilige werkomgeving bieden. Zorg daarom dat de brandveiligheid van uw hotel op orde is. Wat kunt u doen om slachtoffers te voorkomen? En hoe zorgt u ervoor dat uw personeel snel en effectief reageert?

Paniek onder uw personeelsleden is het laatste wat u wilt! Bereid uw personeel goed voor bij brand, zodat zij precies weten hoe om te handelen. Is uw personeel goed voorbereid? Dan verhoogt dat het algehele gevoel van de veiligheid in uw hotel.

Neem de volgende maatregelen om uw personeel goed voor te bereiden:

 • Stel algemene regels voor een brandveilig hotel op;
 • Maak de aanwezigheid en werking van blusmiddelen duidelijk;
 • Leg vast wie waar verantwoordelijk voor is bij brand;
 • Oefen en evalueer het ontruimen in de praktijk.

Wat zijn de algemene regels voor brandveiligheid?

Om de brandveiligheid van uw hotel op orde te hebben, moet u duidelijke regels opstellen. Hoe eenvoudig of complex de regels ook zijn, het gaat erom dat ze nageleefd worden. Aan deze algemene regels kunt u denken:

 • Verbied roken in alle ruimtes, maar zorg wel voor een alternatief;
 • Leeg asbakken alleen in vuilnisbakken die daar geschikt voor zijn;
 • Maak versieringen nooit vast aan bedradingen en lampen;
 • Hou nooduitgangen of trappen vrij van obstakels.

Is de keuken 's nachts gesloten? En hoe zit het met de ruimte met schoonmaakartikelen? Stel voor het afsluiten van deze ruimtes duidelijke procedures op. En houd hierbij rekening met de brandveiligheid van de ruimtes.

Een voorbeeld. Laat de collega die 's avonds als laatst vertrekt altijd een controleronde lopen, om zeker te weten dat alle apparatuur in de keuken uit staat.

Is de aanwezigheid en werking van blusmiddelen duidelijk?

U bent goed bezig! U voldoet aan alle brandveiligheidseisen en heeft op de juiste plekken een blusmiddel opgehangen. Maar weten uw medewerkers de blusmiddelen te vinden? En weten zij hoe ze werken? Ook in geval van nood, wanneer er paniek kan ontstaan?

Laat de blusmiddelen zien aan uw collega's en de gasten in uw hotel. Op deze manier weet iedereen waar de blusmiddelen staan om een beginnende brand snel te doven. Daarnaast zorgt het natuurlijk ook voor een veilig gevoel, wanneer uw hotel actief bezig is met brandveiligheid.

Zorg voor duidelijkheid over de plaats en werking van blusmiddelen. In veel gevallen staan de gebruiksinstructies al op uw blusmiddelen. Maar dit is niet altijd het geval. Controleer daarom of deze daadwerkelijk aanwezig zijn. Voeg een sticker of kaart met instructies toe wanneer dit niet het geval is. Neem de blusmiddelen ook mee in het ontruimingsplan met de bijhorende vluchtplattegronden.

Zorg er voor dat zoveel mogelijk collega's een cursus BHV hebben gevolgd. Hierdoor weet u zeker dat er altijd een BHV'er aanwezig is in uw pand! 

Wie is waar verantwoordelijk voor bij brand?

Elke dag verwelkomt u nieuwe gasten in uw hotel. Het is niet nodig om iedere gast een les over brandbeveiliging te geven. Wel is het aan de raden om een bordje met de meest belangrijke informatie op de deur te hangen. Hierop kan bijvoorbeeld staan:

- Operate nearest fire alarm point;
- Fire brigade will be called automatically;
- Leave the building by the nearest exit;
- Report to assembly point;
- Do not stop to collect personal belongings;
- Do not use lift in case of alarm.

En plaats daaronder een kleine ontruimingsplattegrond, zodat uw gasten altijd weten waar ze naartoe moeten!

Collega's nemen de taak van uw gasten over

Omdat u uw gasten niet volledig kunt informeren over veiligheid, is het van cruciaal belang dat uw collega's weten wat ze moeten doen.

Stel een crisisteam samen, waarbij ieder teamlid een taak heeft als er brand uitbreekt. Het crisisteam coördineert alle handelingen en informatie van en naar personeelsleden en gasten. Dit blijft het crisisteam doen totdat de hulpdiensten arriveren.

Enkele voorbeelden van verantwoordelijkheden:

 • De beveiliging controleert of er daadwerkelijk brand is en overweegt of er een evacuatie noodzakelijk is;
 • De technische dienst assisteert de beveiliging indien nodig en wacht op order van het crisisteam;
 • De front office begeleidt de gasten en maakt een uitdraai van alle gasten (plus hun rekening);
 • De portiers blijven voor de ingang staan en voorkomen dat nieuwe gasten naar binnen gaan;
 • De telefoniste verzorgt het communicatieproces tussen het hotel en de brandweer:
 • Het overige personeel begeleidt de gasten ook naar buiten en weerhoudt de gasten om met de lift te gaan. Ook verzamelen zij de registratieformulieren van de gasten, zodat alle aanwezige gasten in beeld zijn. 
 • De PR-manager beantwoordt de vragen van de pers. Leg vooraf vast met welk verhaal u naar buiten treedt. Door duidelijke afspraken te maken kunt u eventuele imagoschade voorkomen;
 • De afdelingsmanagers leveren lijsten aan met de aanwezige personeelsleden.

Zorg ervoor dat elk personeelslid altijd weet wat zijn taak is, wanneer er brand uitbreekt!

Een taakbeschrijving alleen is niet voldoende. Uw collega's moeten voldoende getraind zijn om tijdens een brand effectief te reageren, vooral wanneer er stress is.

Organiseer en evalueer ontruimingsoefeningen

In de praktijk blijkt dat veel hotels nauwelijks ontruimingsoefeningen houden, omdat gasten dit als onprettig ervaren.

Wij begrijpen dat ontruimingsoefeningen overlast kunnen geven. Maar wat als er echt brand uitbreekt, en er slachtoffers vallen door fouten of onzorgvuldig gedrag? Hoe gaat u dit verantwoorden aan de nabestaanden van een geliefde? Of wat doet u wanneer er geen ernstige slachtoffers zijn gevallen, maar uw hotel imagoschade heeft opgelopen?

Er zijn verschillende manieren om uw gasten toch te betrekken bij de oefening. Denk bijvoorbeeld aan:

- Leg uit waarom u de oefening moet doen, en plan de oefening in een rustige periode;
- Zorg voor een leuk presentje (zoals een gratis overnachting), om te compenseren voor het ongemak.

Evalueer uw ontruimingsoefening met camerabeelden

Leg de ontruimingsoefening vast met de camera. Dan kunt u de oefening achteraf heel eenvoudig analyseren. Zo weet u precies wat er goed en minder goed ging.

U kunt deze beelden ook makkelijk delen via social media. Zo weten uw (potentiele) gasten zeker dat de veiligheid in uw hotel op orde is!  Klik hier voor een gefilmde ontruiming bij het Art Hotel, een mooi voorbeeld voor uw eerstvolgende ontruimingsoefening!

Wilt u weten of de brandveiligheid van uw hotel op orde is? Download onze GRATIS checklist en bekijk of u aan de wettelijke normen voldoet.

checklist brandveilig hotel

Deel dit blog: