BRANDBEVEILIGING

De keuze voor brandbeveiliging is niet vrijblijvend. De belangrijkste reden dat u en andere ondernemers voor brandbeveiliging door Alfagroup kiezen, is omdat u zich verantwoordelijk voelt voor kostbare levens.

Brandbeveiliging moet gezien worden in de breedste zin van het woord. Het begint bij preventie, vervolgens moeten een brandmeldinstallatie, blusmiddelen, noodverlichting, ontruimingsplan samengevoegd worden in een compleet veiligheidsplan.

Gebouweigenaar privé aansprakelijk

U bent als gebouweigenaar verantwoordelijk voor de veiligheid van uw medewerkers en de klanten/gasten die uw pand bezoeken. Dat is vastgelegd in de Arbowet.

U kunt in geval van nalatigheid zelfs als privépersoon aansprakelijk worden gesteld! Ook de bouwverordening houdt u verantwoordelijk voor de brandveiligheid van het gebouw. Verder eisen brandweer en verzekeringsmaatschappijen afdoende brandbeveiliging. De schade van claims na een brand kunnen oplopen tot hoge bedragen.

Zinvolle brandbeveiliging van pandbezoekers

Brandveiligheid gaat over de gezondheid van mensen en de veiligheid van goederen. Daarom is het verstandig dat u kiest voor een maatwerkoplossing van Alfagroup. Dat wil zeggen: een oplossing waarmee u niet méér beveiligt dan nodig en zinvol is, maar waarmee u wel rekening houdt met alle risico’s. Van die keuze krijgt u geen spijt wanneer ooit elke seconde telt.

Onze brandbeveiligingsdiensten:

Neem contact op!

Wilt u meer weten over een brandveilig pand? Neem dan contact op met een van onze medewerkers zodat we u oplossingen kunnen bieden voor wettelijke vereisten.

Neem contact op