VOOR WIE IS DE CURSUS BEHEERDER BRANDMELDINSTALLATIE?

De cursus Beheerder Brandmeldinstallatie en ontruimingsalarminstallatie is bedoeld voor ( technische) medewerkers die belast zijn met het onderhoud van de brandmeldinstallatie. Na het volgen van de cursus 'beheerder brandmeldinstallatie' beschikt de deelnemer over alle noodzakelijke theoretische en praktische kennis om aangewezen te worden als opgeleid persoon / beheerder brandmeldinstallatie zoals vastgelegd in de norm NEN 2654-1 voor brandmeldinstallaties.

Met behulp van die cursus beheerder brandmeldinstallatie en ontruimingsinstallatie kunt u zelf periodiek preventief onderhoud verzorgen, denk hierbij aan:

  • Uitvoeren van periodieke controles
  • Verrichten van preventief onderhoud
  • Registreren van gegevens in het logboek
  • Rapporteren aan het bevoegde gezag
  • Instructies geven aan derden over het gebruik van ruimten

Locatie:

Deze cursus kunt u volgen bij onze partner ‘Beheerder Brandbeveiliging'. Zij verzorgen zowel de standaard (verplichte) cursus alsook een opfriscursus. Hierdoor blijft uw kennis up-to-date. De cursus wordt op meerdere cursuslocatie in Nederland gegeven. Eventueel kan onze partner zelfs een Incompany cursus aanbieden, die naadloos aansluit op uw brandmeldinstallatie.

Meer informatie over de cursus:

Meer informatie & aanmelden >>