Het onderhoud aan uw brandmeldinstallatie en ontruimingsalarminstallatie

Onderhoud aan uw brandmeldinstallatie en ontruimingsalarminstallatie is onmisbaar voor het optimaal functioneren ervan. Niet alleen om loze meldingen en storingen te voorkomen. Ook om de veiligheid in het gebouw te waarborgen. Bovendien is het verplicht om beide installaties periodiek te (laten) controleren.

 

Er zijn drie soorten van onderhoud aan uw brandmeldinstallatie en ontruimingsalarminstallatie:

- Een maandelijkse controle, door een beheerder brandveiligheid;
- Een 4 en 8 maandelijkse, meer uitgebreidere controle;
- Een jaarlijkse inspectie, uitgevoerd door een gecertificeerd onderhoudsdeskundige.

Het maandelijks onderhoud door een Beheerder Brandmeldinstallatie

Het maandelijks onderhoud moet door een Beheerder Brandmeldinstallatie uitgevoerd worden. De volgende controles worden gedaan:

1. Visuele controle

De brandmeldcentrale, het brandweerpaneel, ontruimingspaneel en de nevenpanelen worden visueel gecontroleerd.

2. Controle doormelding brand

De beheerder brandmeldinstallatie controleert of er een doormelding wordt gemaakt naar de regionale alarmcentrale. Na de controle wordt gecheckt of de doormelding is binnengekomen.

3. Controle doormelding storingen

Er wordt getest of alle storingen doorgegeven worden aan de regionale- of particuliere alarmcentrale.

Wilt u het maandelijks onderhoud zelf uitvoeren? Dan kan na het volgen van de cursus Beheerder Brandmeldinstallaties en Ontruimingsalarminstallatie

4 en 8 maandelijks onderhoud als extra controle

Vier en acht maanden na oplevering van uw brandmeld- en ontruimingsalarminstallatie, moeten er controles worden uitgevoerd.  Dit onderhoud is uitgebreider dan de maandelijkse controle. De volgende controles worden gedaan:

1. Dezelfde controles als bij de maandelijkse controle

De visuele controle wordt uitgevoerd en de doormeldingen van brand en storingen wordt getest.

2. Bereikbaarheid van de verschillende melders

Zowel de fysieke bereikbaarheid door een gebruiker, als de bereikbaarheid van een rookmelder door rook wordt gecontroleerd.

3. Beoordeling van de wijzigingen in het pand

De Beheerder Brandmeldinstallatie controleert welke wijzigingen er zijn aangebracht aan het pand. Op basis van deze wijzigingen moet hij de verschillende tekeningen (laten) herzien. Ook moet hij de wijzigingen rapporteren aan het onderhoudsbedrijf.

Jaarlijks onderhoud door een gecertificeerd onderhoudsdeskundige

Het jaarlijks onderhoud is een uitgebreide controle van de volledige brandmeld- en ontruimingsalarminstallatie door een gecertificeerd onderhoudsdeskundige. De volgende controles worden gedaan:

1. Dezelfde controles als bij het maandelijks en 4 en 8 maandelijks onderhoud

De visuele controle wordt uitgevoerd en de doormeldingen van brand en storingen wordt getest. Ook wordt de bereikbaarheid van de verschillende melders en eventuele wijzigingen in het pand beoordeeld. 

2. Controle van brandmelders, sirenes en sturingen

De onderhoudsdeskundige (of: -deskundigen) zullen alle brandmelders, sirenes en sturingen testen. Bij sturingen moet u bijvoorbeeld denken aan sloten op vluchtdeuren, liften en luiken.

3. Beoordelen prestatie-eis en administratie

De onderhoudsdeskundige zal beoordelen in hoeverre de brandmeldinstallatie naar verwachting functioneert. De administratie rond de brandbeveiliging neemt hij mee in zijn overwegingen.

Eventueel kan er na het jaarlijks onderhoud (en het doorvoeren van de geadviseerde maatregelen) een
inspectie worden ingepland. Na afloop van de inspectie krijgt u een inspectiecertificaat, waarmee de brandveiligheid van uw gebouw wordt aangetoond.

Het onderhoud, zelf doen of uitbesteden?

Na afloop van de cursus Beheerder Brandmeldinstallaties, kunt u zelf de maandelijkse en 4- en 8-maandelijkse controle uitvoeren. Klik hier als u meer wilt weten over deze cursus.

Maar u kunt natuurlijk ook alle controles uit laten voeren door Alfagroup. Door onze ruime ervaring zien wij meer dan gemiddelde Beheerder, en weet u zeker dat uw brandmeldinstallatie periodiek gecontroleert wordt! Klik hier als u benieuwd bent naar onze werkwijze.

 

Wilt u weten wat een inspectiecertificaat precies inhoudt? Lees dan nu ons gratis e-book over wet en regelgeving en leer meer over NEN-normen!

New Call-to-action

onderhoud aan de brandmeldinstallatie.jpeg