Blog

Wat houdt ons jaarlijks onderhoud aan uw brandmeldinstallatie precies in?

onderhoud aan de brandmeldinstallatie.jpeg

Komen wij elk jaar bij u langs voor het jaarlijks onderhoud? Dat doen wij natuurlijk niet zomaar. Wij doen dit om uw brandmeldinstallatie in nominale staat houden. Dat betekent dat uw brandmeldinstallatie altijd als nieuw functioneert. Door uw installatie goed te onderhouden, weet u zeker dat het alarm afgaat in geval van brand. In dit blog leg ik uit wat een jaarlijks onderhoud precies inhoudt.

Na het lezen van dit blog weet u:

 • wat wij verwachten van de Beheerder Brandmeldinstallatie;
 • wat de vier stappen van het fysieke onderhoudsproces inhouden;
 • hoe wij een onderhoudsrapport opstellen.

In een eerder blog, heb ik al geschreven over de de voorbereiding op het onderhoud. Bent u benieuwd wat er bij komt kijken als wij bij over de vloer komen? U leest hier meer over mogelijke ergenissen tijdens het onderhoud.

Bent u als beheerder voorbereid op het onderhoud?

Plannen wij bij u een onderhoud? Dan vragen wij u altijd om enkele dingen voor te bereiden, waaronder:

 • Is het logboek compleet en aanwezig?
 • Is elke ruimte van het pand toegankelijk voor de onderhoudsdeskundige?
 • Is het ontruimingsplan aanwezig en actueel?
 • Is er een tijdsschema van vergaderingen (of: tentamens)?

Op locatie hebben wij vooral contact met de Beheerder Brandmeldinstallatie (voorheen Opgeleid Persoon). Met de beheerder nemen wij het logboek door, bespreken wij het onderhoud en stemmen wij het testen van de sturingen (naar liften, deuren en brandluiken) af.

Het jaarlijks onderhoudsproces in vier stappen

Tijdens het onderhoud op locatie, doorlopen wij vier stappen. Daarna sturen wij u een onderhoudsrapport met conclusies en aanbevelingen toe. Tijdens het onderhoudsproces moet de beheerder aanwezig zijn voor overleg.

Het onderhoud kent de volgende vier stappen:

1. Logboek doornemen

De onderhoudsdeskundige doorloopt samen met u het logboek. Hij bekijkt met u of alle onderdelen in het logboek staan. Ook bekijkt de onderhoudsdeskundige of u alle storingen noteert. Ontbreekt er iets in het logboek? Dan vindt u dat terug in de aanbevelingen van het onderhoudsrapport.

De onderhoudsdeskundige vraagt u ook naar uw ontruimingsoefeningen en eventuele loze meldingen die zich het afgelopen jaar hebben voorgedaan. Zijn er verbouwingen aan uw pand geweest? Dan is dit het moment om het aan ons door te geven.

2. Sturingen testen

Na het doornemen van het logboek, test de onderhoudsdeskundige de sturingen. Tijdens het alarm moeten de sturingen in werking gaan. Dit betekent bijvoorbeeld dat de liften naar beneden gaan, de luchtbehandeling het een aantal minuten niet meer doet en de deuren met kleefmagneten dichtvallen.  

En wat is tijdens het testen van de sturingen uw taak als beheerder? Volgens de wet moet u aanwezig zijn om te controleren of de onderhoudsdeskundige daadwerkelijk zijn taken en controles goed uitvoert. Kijk bijvoorbeeld mee of de deuren daadwerkelijk dichtvallen. Omdat u het gebouw en de gebruikers kent, zal de onderhoudsdeskundige eventuele oplossingen met u bespreken.

Waarom testen wij sturingen? Een brandalarm voorkomt dat een brand snel uitbreidt. Daarom moeten deuren sluiten en rookverspreiders (zoals uw luchtbehandelingssysteem) uitgaan. Wanneer alles perfect werkt, is de overlevingskans bij brand veel groter!

3. Doormelding testen

Na het testen van de sturingen komen de andere onderdelen aan de beurt. De onderhoudsdeskundige controleert de volgende onderdelen (of: componenten):

 • Automatische melders: zijn ze conform de voorschriften en functioneren ze adequaat?
 • Nevenindicatoren: zijn ze zichtbaar en functioneel?
 • Handbrandmelders: zijn ze bereikbaar, intact, compleet en functioneren ze adequaat?
 • Brandmeldcentrale: is deze in goede staat, worden de meldingen van storing en brand ontvangen en zijn alle teksten zichtbaar?
 • Brandalarmeringsapparatuur: functioneert deze naar behoren?
 • Doormelding: worden storingen en brandmeldingen ontvangen?
 • Energievoorziening: werkt het naar behoren en er is goede noodstroomvoorziening (de accu's zitten vol)?

Het is belangrijk dat de meldingen met juiste naam en de juiste zones op de brandmeldcentrale binnenkomen. Ook kijkt de onderhoudsdeskundige of dit overeenkomt met de kaart van het ontruimingsplan.

4. Afronden

Zijn bovenstaande controles uitgevoerd? Dan deelt de onderhoudsdeskundige zijn eerste bevindingen mondeling met u. Daarna werkt hij deze bevindingen uit in een onderhoudsrapport.

Onderhoudsrapport

Het onderhoudsrapport bevat de bevindingen en het oordeel van de onderhoudsdeskundige. Het rapport wordt bij u op locatie opgesteld, zodat u gelijk op de hoogte bent van de stand van zaken.

Het rapport wordt door een tweede onderhoudsdeskundige gecontroleerd, waardoor de kwaliteit en volledigheid van uw rapport gegarandeerd is. De gegevens worden bij ons op kantoor verwerkt en per e-mail naar u toegestuurd.

Let op! Voeg het onderhoudsrapport toe aan uw logboek. Anders is het logboek bij het volgende onderhoud niet compleet.

Wilt u meer weten over de wet- en regelgeving rondom een brandmeldinstallatie? Download ons GRATIS e-book, waarin alles staat over de aanschaf van een brandmeldinstallatie!

New Call-to-action

Deel dit blog: