ALFAGROUP VOOR... SCHOLEN

Als er één plek is waar de brandweer veel controleert, dan is dat wel op scholen en universiteiten. In dergelijke panden zijn veel kinderen, leerlingen of studenten aanwezig, hierdoor zijn de gevolgen bij brand ontzettend groot.

Omdat scholen veel gecontroleerd worden, is het extra belangrijk om de brandveiligheid te toetsen aan de wettelijke normen. De letter van de wet moet op juiste manier uitgelegd worden, hierdoor voldoet uw school altijd aan de wettelijke normen. Tegelijkertijd kijken wij mee of er met behulp van geavanceerde oplossingen kosten bespaart kunnen worden.

Brandmeldinstallaties

Helaas treffen wij in veel scholen oude brandmeldinstallaties aan. Dit baart ons zorgen, omdat de veiligheid van medewerkers en leerlingen hierdoor niet altijd gegarandeerd kan worden. Het is daarom goed om te inventariseren welke onderdelen van de brandmeldinstallatie vervangen moeten worden. Dit kan beoordeeld worden door een bezoek van een adviseur, of door het uitvoeren van het uitgebreide onderhoud, wat jaarlijks uitgevoerd moet worden.

Camerabeveiliging

Steeds meer scholen maken gebruik van camerabewaking. Hierdoor kunnen daders opgespoord worden na vernieling, diefstal of inbraak. Het opstellen van een bewakingsplan is maatwerk, zo heeft een kleine basisschool soms aan twee camera's al genoeg terwijl een universiteit er misschien wel honderd nodig heeft.

Samenwerking met de conciërge

Door goed overleg tussen de conciërge, het management, het bhv-team en eventuele andere partijen kunnen wij een brandmeldinstallatie snel realiseren. Deze snelheid wordt vaak van ons gevraagd omdat de brandweer dit eist. Wij kunnen snelheid maken doordat wij jarenlange ervaring hebben in deze branche. Momenteel hebben wij meer dan honderd scholen onder ons beheer.

Na de installatie blijft het van groot belang dat de conciërge, of de beheerder, weet hoe de brandmeldinstallatie werkt. Na het volgen van een cursus zou de conciërge zelfs het preventief onderhoud kunnen uitvoeren. Uiteraard blijft Alfagroup altijd beschikbaar voor (technische) vragen.

Download de GRATIS checklist: hoe brandveilig is uw school?

Bent u benieuwd hoe het ervoor staat met de brandveiligheid van uw schoolpand? Alfagroup heeft speciaal voor scholen een checklist ontwikkeld waarmee u in een paar stappen ontdekt hoe brandveilig uw pand is.

Nadat u de lijst heeft ingevuld en teruggestuurd, voorzien wij u van een passend adviesrapport!

Brandveilig schoolpand