RI&E / RISICOINVENTARIS EN EVALUATIE

Een Risico Inventarisatie en Evaluatie, meestal RI&E genoemd, is een middel om veilig en gezond werken te bevorderen. Een RI&E is sinds 1994 verplicht voor alle werkgevers, met uitzondering van ZZP’ers. Het middel is vastgelegd in de arbeidsomstandighedenwet. Naast het wettelijke kader wordt het ook in verzekeringspolissen geëist.

Het is in alle gevallen, maar vooral bij bedrijven met meer dan 10 personen, raadzaam om de RI&E uit te laten voeren door een deskundige. Een deskundige kan op een onafhankelijke manier de risico’s in kaart brengen.

Een RI&E bestaat uit vijf verschillende onderdelen:

1. Inventarisatie van de Risico’s

Het opstellen van een RI&E begint bij een inventarisatie. Er komt een deskundige langs die het bedrijf bekijkt op veiligheid- en gezondheidsrisico’s. Het gaat bijvoorbeeld over het werken met gevaarlijke stoffen maar ook langdurig computer werk.

De deskundige zal verder ook ingaan op de sfeer op de werkvloer, pestgedrag wordt bijvoorbeeld ook meegenomen. 

2. Evaluatie van de risico’s

Nadat de risico’s zijn geïnventariseerd is het zaak om ze te sorteren. Samen met de deskundige bekijkt u welke risico’s het meeste schade kunnen veroorzaken.

Op basis van de evaluatie kunnen prioriteiten worden gesteld in het plan van aanpak.

3. Plan van Aanpak om risico’s te elimineren

Het plan van aanpak wordt opgesteld op basis van de voorgaande stappen. Het is van cruciaal belang dat dit plan van aanpak ook draagvlak gaat krijgen in uw organisatie.

Daarom zal het plan van aanpak altijd getoetst moeten worden aan praktijksituaties. De deskundigen waar Alfagroup mee samenwerkt hebben deze ervaring en kunnen u adviseren over de bruikbaarheid.

4. Toetsen van uw RI&E

Wanneer er meer dan 25 werknemers werkzaam zijn bij de organisatie, is toetsing verplicht. Het verschilt per organisatie wie uw RI&E toetst. Neem hier contact op wanneer u wilt weten of uw RI&E getoetst moet worden.

5. Aan de slag met uw RI&E

Na de toetsing van het RI&E kan de organisatie aan de slag met het RI&E. Op deze manier weet u zeker dat uw personeel veilig en gezond aan de slag kan!

Wij informeren u graag over onze mogelijkheden. Het is ook mogelijk om gelijk een offerte aan te vragen om uw RI&E op te stellen. Vul hiervoor het onderstaande formulier in.