ALFAGROUP VOOR... ZORGINSTELLINGEN

Zorginstellingen hebben een geheel eigen aanpak nodig. Dit komt vooral doordat in deze instellingen mensen verblijven met een lichamelijke of psychische beperking. In geval van brand kunnen deze mensen vaak niet zelfstandig weg komen. Hierdoor kan er paniek ontstaan, waardoor cliënten in gevaarlijke situaties kunnen komen.

Blusmiddelen

De gevolgen van een brand in een zorginstelling zijn niet te overzien. Daarom is het van cruciaal belang dat er veel preventieve maatregelen worden genomen. Hierbij valt te denken aan blusmiddelen en duidelijke instructies bij het koken. Helaas ontstaan er nog steeds branden doordat rokende mensen die in slaap vallen. Daarom kan een instelling niet meer zonder rookverbod. Door rookmelders te plaatsen op strategische plaatsen kan voorkomen worden dat cliënten alsnog gaan roken.

Lees meer over blusmiddelen

Alarmsystemen

Een ander belangrijk aspect is de alarmmelding. Omdat gasten slecht ter been kunnen zijn, moet er nagedacht worden over andere vormen van alarmmelding dan de gebruikelijke sirene. Daarnaast is maatwerk met betrekking tot de vluchtwegen vereist, omdat evacuatie in zorginstellingen over het algemeen lang duurt. Verder moet er nagedacht worden op welke manieren een eventuele brand vertraagt kan worden. Hierbij valt te denken aan bepaalde type gordijnen en banken, maar ook aan brandwerende scheidingen.

Lees meer over alarmsystemen

Beveiliging voor gesloten afdelingen

Veel zorginstellingen hebben één of meerdere gesloten afdelingen. Omdat de cliënt zijn of haar handelen niet kan overzien moeten buitendeuren gesloten blijven. Alleen (enkele) collega’s of bezoekers mogen op de gesloten afdeling komen. In dergelijke gevallen bieden wij toegangscontrole ter voorkoming van uitbreken. In goed overleg kunnen inrichting en rechten bepaald worden.

Camerabeveiliging

In verschillende bejaardentehuizen en andere instelling wordt er gebruik gemaakt van camerasystemen. Op deze manier kunnen insluipers en weglopende cliënten gesignaleerd worden. Insluipers kunnen ook tegengehouden worden door toegangscontrole op de deuren van individuele appartementen.

Lees meer over camerabeveiliging

Samenwerking met de technische dienst

In de meeste zorginstellingen werken we nauw samen met de conciërge of technische dienst. In de meeste gevallen zijn dit de mensen die een verantwoordelijkheid hebben gekregen met betrekking tot de brandmeldinstallatie. Doordat zij veel kunnen vertellen over de technische status van het gebouw kunnen wij snel ter zake komen.

Neem contact op!

Zoals hiervoor beschreven is voor deze branche absoluut maatwerk vereist. Vooral ook omdat de privacy van medewerkers en cliënten in het geding kan komen. Wilt u met ons doorpraten over de mogelijkheden? Neem contact op met één van onze medewerkers om meer inzicht te krijgen in uw risico’s en mogelijkheden.

Neem contact op