5 tips om brandveiligheid te communiceren met betrokkenen van cliënten

5 tips om brandveiligheid te communiceren met betrokkenen van cliënten

De oorspronkelijke vraag die wij kregen, is of het maximaal aanvaardbaar verlies gecommuniceerd moet worden. Ik denk persoonlijk dat het belangrijk is dit te communiceren, samen met alle andere brandveiligheidsmaatregelen. We horen het graag als u daar anders over denkt en waarom.


Lees meer

Hoe kunnen zorginstellingen elkaar helpen bij kennis over brandveiligheid?

Hoe kunnen zorginstellingen elkaar helpen bij kennis over brandveiligheid?

De titel in het blog is een mooie en positieve vraag die in ons onderzoek naar voren kwam. Waarom het wiel uitvinden als deze al is uitgevonden door iemand anders? Op verschillende platformen maar ook bij verschillende zorginstellingen is veel kennis over brandveiligheid aanwezig. Door dit te delen kan iedereen er gebruik van maken.

In dit blog wil ik een aantal manieren bespreken waarop zorginstellingen elkaar kunnen helpen met het delen van kennis. Ik deel een aantal platformen waar zorginstellingen kennis delen over brandveiligheid in de zorg. Daarnaast bespreek ik kort een aantal initiatieven die in het verleden hebben plaatsgevonden of nog gaan plaatsvinden.


Lees meer

Moet er rekening worden gehouden met maximaal aanvaardbare risico’s?

Moet er rekening worden gehouden met maximaal aanvaardbare risico’s?

De definitie van een risico is de kans op een gevaar of verlies. Dit kan overigens zowel positief als negatief zijn, maar in dit blog gaat het vooral over een negatief risico. Risico's willen we dan ook graag vermijden. 


Lees meer

Onderzoek brandveiligheid in de zorg (infographic)

Onderzoek brandveiligheid in de zorg (infographic)

 


Lees meer

Methodes (ZOEF & Geen nood bij brand) die de veiligheid in een zorginstelling vergroten

Methodes (ZOEF & Geen nood bij brand) die de veiligheid in een zorginstelling vergroten

Brandveiligheid is voor iedereen van belang. Niemand wil dat er een zorginstelling verdwijnt door een brand. Om deze reden zijn verschillende organisaties druk bezig geweest methodes te ontwikkelen die de veiligheid vergroten.


Lees meer

Ook een BHV-cursus voor ondersteunende diensten in een zorginstelling?

Ook een BHV-cursus voor ondersteunende diensten in een zorginstelling?

Tijdens een ontruimingsoefening is de BHV verantwoordelijk voor de ontruiming van de zorginstelling. Dit moet snel gebeuren en daarbij kan elk personeelslid helpen. Zouden de afdelingen HRM, administratie en marketing ook mee moeten helpen?


Lees meer

Hoe bevorder je de proactiviteit van verzorg(st)ers tijdens een BHV-training?

Hoe bevorder je de proactiviteit van verzorg(st)ers tijdens een BHV-training?

 

Een brandje blussen, een enkel zwachtelen, of zelfs een hartpatiënt reanimeren. Als een BHV’er hiermee te maken krijgt, zal hij dit in alle stilte proberen op te lossen. ‘Je wil het reguliere werk zo min mogelijk verstoren’, zegt Beijersbergen, BHV'er van het jaar in 2012.


Lees meer

In hoeverre moet je een BHV-team zelfsturend laten zijn?

In hoeverre moet je een BHV-team zelfsturend laten zijn?

De BHV is iedere zorginstelling wel bekend. Cursussen, vergaderingen, ontruimingsoefeningen en de praktijk wisselen elkaar af. Gelukkig hoeft de BHV niet vaak ingezet te worden. Desalniettemin is de BHV zeker niet onbelangrijk, want bij bepaalde situaties is het team van levensbelang. Echter ontstaan hier en daar discussies over bijvoorbeeld zelfsturende teams.


Lees meer

Vergroot brandveiligheid in de zorg met een risicoprotocol

 Voorkom-brand-door-risicoprotocol.jpeg

Klik niet gelijk weg bij het woord 'protocol'. Ik weet dat dit woord bij sommige mensen voor een nare bijsmaak zorgt. Protocollen hier, protocollen daar; het kost soms meer tijd dan het oplevert. Ik las onlangs een mooi artikel over protocollen. Wellicht heeft u iets aan die informatie.


Lees meer