Blog

Hoe bevorder je de proactiviteit van verzorg(st)ers tijdens een BHV-training?

 Gesprek-met-BHV.jpeg

Een brandje blussen, een enkel zwachtelen, of zelfs een hartpatiënt reanimeren. Als een BHV’er hiermee te maken krijgt, zal hij dit in alle stilte proberen op te lossen. ‘Je wil het reguliere werk zo min mogelijk verstoren’, zegt Beijersbergen, BHV'er van het jaar in 2012.


Een BHV'er is belangrijk voor uw zorginstelling. Bij verschillende zorginstellingen uit ons onderzoek schreven vele BHV-ers zich pas laat of helemaal niet in voor ontruimingsoefeningen en BHV-trainingen. In dit blog geef ik kort een aantal tips om de BHV proactief bij de training te betrekken.

Aanspreken op verantwoordelijkheid

"Wat vindt u ervan als een collega vanavond niet meer thuiskomt, doordat hij of zij niet wist wat er gedaan moest worden in geval van brand? Wat zou u of uw collega antwoorden op deze vraag?" Dit vroeg een van de geïnterviewden aan de verzorg(st)ers.

Door deze vraag te stellen, worden de betrokkenen meer bewust van de verantwoordelijkheid die zij hebben. “In de praktijk blijkt het te werken”, aldus het hoofd technische dienst in een zorginstelling.

Spreek dezelfde taal als de verzorg(st)ers

U begrijpt dat ik het hier niet alleen over het Nederlands heb. Het gaat erom dat u de verzorg(st)ers begrijpt, maar dat zij u ook begrijpen. Dit is ook een tip die S. Covey meegeeft als leiderseigenschap: “Eerst begrijpen, dan begrepen worden”. Ga een persoonlijk gesprek met de verzorg(st)ers aan om dit te bereiken.

Blijk van waardering voor de inzet

De vorige tip leidt tot deze tip: neem de tijd om met de verzorg(st)er in gesprek te gaan. Luisteren is belangrijk om de ander te begrijpen, maar door vervolgens door te vragen, zult u de verzorg(st)er beter begrijpen. Geef tijdens dit gesprek ook een blijk van waardering.

Denk echter niet dat de verzorg(st)ers na één gesprek direct actief betrokken zijn. Dit kost tijd, en daarom zult u hier regelmatig tijd in moeten investeren.

Eigen inbreng stimuleren

Zorg voor een open sfeer waarin iedereen zijn of haar mening kan geven. Door BHV vanuit de verschillende visies te benaderen, kunt u goede en verrassende ideeën bedenken. Daarnaast voelen verzorg(st)ers zich beter gehoord en dit zorgt voor grotere betrokkenheid.

Volhouden!

Deze tips zullen niet in alle gevallen direct tot resultaten leiden. Het is een strategie die u langer moet volhouden om de verzorg(st)ers te activeren. Blijft de weerstand bestaan? Dan raad ik u aan gezamenlijk een cursus te volgen om de weerstand weg te nemen. Ook kunt u zelf een cursus leiderschap volgen om de weerstand weg te nemen.

Een BHV'er heeft veel te maken met de brandveiligheid van de zorginstelling. Wilt u daar mee over leren? Lees dan ons GRATIS e-book over brandveiligheid in de zorg.

brandveilige zorginstelling brandveiligheid

Deel dit blog: