Blog

Methodes (ZOEF & Geen nood bij brand) die de veiligheid in een zorginstelling vergroten

Double exposure of businessman hand working with new modern computer and business strategy as concept-573496-edited.jpeg

Brandveiligheid is voor iedereen van belang. Niemand wil dat er een zorginstelling verdwijnt door een brand. Om deze reden zijn verschillende organisaties druk bezig geweest methodes te ontwikkelen die de veiligheid vergroten.

Ook tijdens ons onderzoek kwam dat aan de orde. Zo spraken we iemand van de zorginstelling Carinova, die zijn eigen methode heeft ontwikkeld. Deze methode wordt ook wel de ZOEF methode genoemd. Later in dit blog ga ik daar dieper op in.

Verder heeft ook de brandweer een methode ontwikkeld, namelijk geen nood bij brand. Deze methode bevat 18 stappen die een zorginstelling samen met de brandweer kan doorlopen.

In dit blog wil ik beide methodes in het kort bespreken. Door op de linkjes in het blog te klikken, kunt u meer lezen over de methodes.

ZOEF-methode: een methode uit praktijk

De naam ZOEF-methode staat voor Zelf OEFenen. Deze methode is ontwikkeld door Gert Ligtenberg, in samenwerking met een adviesbureau. Deze methode heeft hij in praktijk uitgevoerd bij de zorginstelling Carinova. Het doel is om naast de BHV ook medewerkers te betrekken bij de brandveiligheid en ontruimingsoefeningen. Over het betrekken van personeel bij de brandveiligheid schreef ik al een ander blog.

Kort gezegd bestaat de ZOEF-methode uit vier stappen:

1. Bespreek de restrisico’s: wat kan er misgaan?

Een situatie is nooit helemaal brandveilig of veilig, er zijn altijd risico's. Bespreek deze risico's, zodat ze onder de aandacht zijn. Bespreek uiteraard ook welke veiligheidsmaatregelen genomen zijn.

2. Wat doen we in geval van nood?

De volgende stap in het model is een evaluatie van het interne noodhulpplan. Wat mist er, hoe steekt de ontruimingsoefening in elkaar en wat kan er beter? Deze evaluatie vindt ongeveer een maand na de bespreking van de restrisico's plaats.

3. Table-top oefening

In een eerder blog heb ik het al over de table-top oefening gehad. Het is een effectieve methode om een ontruimingsoefening te oefenen in slow-motion zonder dat bewoners er last van hebben.

4. Ontruimingsoefening

Een maand na de table-top oefening kan alle kennis in de praktijk worden gebracht. Vervolgens kunt u alles evalueren en bespreken. Na deze vier stappen is het belangrijk om met de organisatie te blijven oefenen, zowel tabel-top als in de praktijk.

Geen nood bij brand methode: ontwikkeld door de brandweer

Waar de ZOEF-methode meer ingaat op het betrekken van personeel bij de brandveiligheid gaat de methode “geen nood bij brand” vooral over de samenwerking tussen de brandweer en een zorginstelling. De methode richt zich niet alleen op de risico's, maar ook op de relevante regelgeving. De methode wordt uitgelegd in een filmpje, met de bijbehorende stappen.

 

 

Zoals in het filmpje te zien is, worden er in het proces van deze methode vijf gesprekken gevoerd. Deze wil ik graag met u doorlopen:

1. Introductie toelichting methode “geen nood bij brand”

Voor het introductiegesprek vindt er een nulmeting van de brandveiligheid in uw zorginstelling plaats. Deze meting dient als input voor het eerste gesprek. De brandweer is sterk betrokken bij dit proces en zal in het eerste gesprek ook de methode “geen nood bij brand" toelichten.

 2. Keuze brandveiligheid vanuit risico's of vanuit de wet

De zorginstelling maakt in het tweede gesprek een keuze om vanuit de risico's te werken of vanuit de wet. Beide opties zijn mogelijk, alleen gaat het werken vanuit risico's dieper. Dit is wat Alfagroup betreft ook de beste manier om de brandveiligheid in te richten.

 3. Terugkoppeling uitslag convenant

Na gesprek twee wordt er een convenant opgesteld waarbij gekeken wordt naar de taken van de brandweer en de zorginstelling. Verder wordt een veiligheidsexpeditie uitgevoerd en beoordeelt de brandweer het ontruimingsplan. De uitslagen worden in het derde gesprek besproken.

 4. Terugkoppeling oefeningen & aanzet masterplan

Ook tussen het derde en vierde gesprek gaat de zorginstelling met een aantal zaken aan de slag. Onder andere wordt er een doelgroepenmiddag georganiseerd voor medewerkers, wordt de ontruiming geoefend, e-learning ingezet, table top oefeningen uitgevoerd en wordt er gewerkt aan de communicatie over brandveiligheid tussen medewerkers, bewoners en bezoekers. Dit wordt teruggekoppeld in het vierde gesprek en dient direct als input voor een masterplan.

 5. Brandveiligheid waarborgen

Tussen het vierde en vijfde gesprek is er een masterplan gemaakt waarbij gekeken is naar de risico's en de samenhang van maatregelen voor brandveiligheid. Hier wordt tijdens dit gesprek naar gekeken, maar er wordt ook gesproken over het waarborgen van de brandveiligheid. Het eindtraject is namelijk in zicht en het is belangrijk dat er continu aan de brandveiligheid word gewerkt.

Conclusie: Dit zijn twee methodes die u goed kunt toepassen in uw zorginstelling. Hieronder vindt u nogmaals de verwijzing naar meer uitleg over beide methoden.

Tot slot wil ik u meegeven dat methodes geen doel, maar een middel zijn om de brandveiligheid te verhogen. Gebruik deze middelen, want dit komt de brandveiligheid van uw zorginstelling ten goede.

Heeft u vragen naar aanleiding van dit blog? Stuur ons dan een e-mail. Leest u liever meer over het verhogen van de brandveiligheid in uw zorginstelling, dan kunt u hieronder gratis een e-book downloaden waarin ik onze kennis deel. Hopelijk bevat dit e-book de antwoorden op uw vragen.

brandveilige zorginstelling brandveiligheid

Deel dit blog: