Blog

3 modellen om de risico's in uw zorginstelling te identificeren

Zorginstelling-brandveiligheid-risico-met-modellen-identificeren-244874-edited.jpeg

Nog niet zo lang geleden had ik een discussie met een aantal professionals over brandveiligheid in de zorg. We kwamen tot de conclusie dat nuchter nadenken over de risico’s zinvoller is dan alle modellen die er bestaan.

Toch is een duidelijk model een goede start om overzicht te creëren in uw zorginstelling. In dit blog wil ik daarom ingaan op een aantal van deze modellen. Weet wel: deze drie modellen zijn een middel en nooit een doel op zich!

 • (Zorg) RI&E
 • Stuurwiel Risicogestuurde Brandveiligheid
 • Brandveiligheid checklists

De (ZorgRie) RI&E

Een Risico-inventarisatie en evaluatie (wordt vaak afgekort als RI&E) helpt risico’s in kaart te brengen.

Heeft u hulp nodig bij het in kaart brengen van uw risico’s? Schakel dan altijd een adviseur in die kennis heeft van de zorg. Er zijn tientallen adviseurs die u daarmee willen helpen. Alfagroup kan u aan contactpersonen koppelen die hier ruime ervaring in hebben.

Om een goede RI&E op te kunnen stellen, moeten er vijf stappen worden doorlopen:

 1. Inventariseren van de risico`s.
 2. Evalueren van de risico`s.
 3. Elimineren van risico`s door middel van een “plan van aanpak”.
 4. Toetsen van RI&E.
 5. RI&E in de praktijk gebruiken.

Een zorginstelling is verplicht een standaard RI&E op te stellen. Maar u kunt natuurlijk ook gebruikmaken van de ZorgRie. Met behulp van verschillende vragenlijsten heeft u binnen een aantal uur inzicht in de risico’s van uw pand.

Ondanks dat deze RI&E speciaal gericht is op de zorg blijft het een globale schets binnen de kaders van de maker. Maatwerk en ervaring van een expert geven meer vertrouwen voor een brandveilig pand.

Stuurwiel Risicogestuurde Brandveiligheid

Het Stuurwiel Risicogestuurde Brandveiligheid is in 2016 gemaakt voor brandveiligheid in de zorg. Aan de hand van dit stuurwiel kunt u de risico’s van uw zorginstelling in kaart brengen.

Het stuurwiel is opgedeeld in zes onderdelen:

 1. Gebouw en inventaris
 2. Installatie en techniek
 3. Organisatie en beleid
 4. Omgeving en derden
 5. Medewerkers en gedrag
 6. Cliënt en patiënt

Het stuurwiel geeft aandacht aan alle aspecten omtrent brandveiligheid in zorginstellingen. Toch wil ik blijven waarschuwen voor tunneldenken en adviseer ik u samen met een expert de risico’s in kaart te brengen die gelden voor uw specifieke zorginstelling.

Brandveiligheid checklists

Checklists kunnen helpen een eerste stap in de goede richting te zetten. Ze maken de mensen om u heen bewust van de risico’s en gevaren. Uiteindelijk moet de checklist leiden tot discussie over de vormgeving van uw brandveiligheid.

Onze checklist over brandveiligheid in de zorg (die u hier kunt bekijken) helpt u overzicht te creëren over de basisonderdelen. Zo maakt u een goede start en kunt u vervolgonderzoek uitzetten.

Er is een vierde middel waarmee u meer inzicht krijgt in de echte brandveiligheid. Download daarvoor nu ons nieuwste e-book en leer welke knelpunten ontstaan wanneer er brand uitbreekt.

brandveilige zorginstelling brandveiligheid

Deel dit blog: