NEEM DEZE 6 MAATREGELEN VOOR EEN BORG-CERTIFICAAT!

U wilt u in aanmerking komen voor een BORG-certificaat? Dan moet u kunnen aantonen dat uw pand inbraakveilig is. Om dit te kunnen beoordelen, brengt een beveiligingsbedrijf eerst het risico van uw pand in kaart. Op basis van de vastgestelde risicoklasse, moet u bepaalde beveiligingsmaatregelen nemen. 

Er zijn vier soorten risicoklassen op basis waarvan de maatregelen worden afgestemd: Laag (L), Matig (M), Hoog (H) en Zeer Hoog (ZH). Het BORG-certificaat kan de volgende maatregelen eisen:

Organisatorische maatregelen

Dit is misschien wel de belangrijkste van alle beveiligingsmaatregelen. U kunt een uitstekende beveiliging hebben, maar het heeft pas effect als iedereen zich aan de voorschriften houdt. Neem deze categorie van maatregelen van ook serieus. U kunt denken aan de volgende maatregelen:

  • Overzichtelijk sleutelbeheer;
  • Inventarisatie van aanwezige goederen;
  • Interne regels en procedures opstellen;
  • Communicatie met uw beveiligingsbedrijf.

 Klik hier als u meer wilt weten over organisatorische maatregelen.  

Bouwkundige maatregelen

Bouwkundige maatregelen zorgen ervoor dat uw pand een bepaalde inbraakwerendheid heeft. Door deze maatregelen zorgt u voor een stevig schil rond uw pand. De inbreker wordt vertraagd in zijn actie. U kunt denken aan de volgende maatregelen:

  • Gekeurd hang- en sluitwerk;
  • Gelaagd glas;
  • Stevige deuren.

Wilt u weten welke bouwkundige maatregelen u kunt nemen? Lees het in ons e-book! 

Compartimentering/ Meeneembeperkende maatregelen

Wat doet u wanneer een inbreker toch binnen is gekomen? Zorg er dan voor dat hij niet makkelijk in elke ruimte van het pand kan komen. U kunt denken aan de volgende maatregelen:

  • Opdelen van het gebouw in compartimenten;
  • Verankeren van kluizen;
  • Beveiligen van ruimten.

Download ons e-book met uitleg over compartimentering en meeneembeperkende maatregelen.

Elektronische maatregelen

Met behulp van elektronische maatregelen kunt u een inbraak snel signaleren. Op basis daarvan kunnen zowel de alarmering als de opvolging in gang gezet worden. Bij elektronische maatregelen wordt er altijd een inbraakalarmsysteem bedoeld.

De complexiteit van het systeem hang af van uw situatie. U kunt bij complexere gevallen bijvoorbeeld denken aan anti-masking detectoren, glasbreukmelders en trillingsmelders.

Wilt u weten waar u op moet letten bij het aanschaffen van een inbraakalarminstallatie? Download dan ons e-book met 8 tips voor het aanschaffen van een inbraakinstallatie.

Alarmering 

Een inbraakalarmsysteem is natuurlijk prachtig, maar wanneer er geen alarm wordt doorgegeven merkt niemand iets van een inbraak. Het systeem moet daarom een flitser en een alarm af laten gaan.

Ook raden wij vaak aan dat het systeem doorgemeld wordt naar een Particuliere Alarmcentrale (PAC). 

Reactie (Alarmopvolging)

Stel altijd procedures op over de manier waarop u en anderen moeten reageren bij een alarm. Door een effectieve alarmopvolging bent u er snel bij, wanneer er echt iets aan de hand is. Stel in ieder geval twee sleutelbeheerders aan, zodat de PAC u altijd kan bereiken bij een inbraak.

Voldoet uw pand voldoet aan de eisen van de verzekeraar? Download ons GRATIS e-book en ontdek of uw pand in aanmerking komt voor een BORG-certificaat!

eisen inbraakveilig pand

 

Veiligheidsplan-waar-moet-ik-aan-voldoen-325422-edited.jpg