Blog

8 tips om als BHV'er meer draagvlak te creëren voor brandveiligheid

Draagvlak-creëren-als-BHV-in-organisatie.jpegWeet u welke stappen u moet ondernemen om de organisatie bewust te maken van de brandveiligheid? In deze blog geef ik u 8 tips om als BHV’er meer draagvlak te creëren voor brandveiligheid.

Na het lezen van deze blog weet u op welke manier u de complete organisatie actief kan betrekken bij brandveiligheid. Ook krijgt u concrete tips om het management te overtuigen over de noodzaak om te investeren in brandveiligheid.

Tip 1: Informeer je organisatie over brandveiligheid

Informeer het management en uw collega's over het belang van brandveiligheid. Vergroot ook de kennis over brandveiligheid binnen uw organisatie. Hierdoor zal er meer aandacht komen voor de veiligheid van het pand. Denk bijvoorbeeld aan dit blog, waarin 5 middelen worden beschreven om de brandveiligheid van uw pand te optimaliseren!

Ga wel bewust om met het doorsturen van informatie. Kijk uit dat het geen spam wordt en zorg dat de lezer er ook echt wat mee kan! Heeft u informatie dat het management kan helpen bij hun strategische keuzes over brandveiligheid? Stuur die informatie dan naar het management, en niet naar bijvoorbeeld de conciërge van het gebouw. Of heeft u relevantie informatie voor alle gebruikers van het pand? Stuur het dan naar alle medewerkers van uw organisatie.

Tip 2: Maak uw hele team bewust van de gevaren

Wist u dat 50% van de bedrijven failliet gaat na een grote brand? Dit blijkt uit een onderzoek dat werd uitgevoerd door de Verbond van Verzekeraars. Per jaar worden er ongeveer 100 bedrijven getroffen door brand. Zorg ervoor dat u niet één van de 50 bedrijven bent, die per jaar failliet gaat na een grote brand. 

De gevolgen van brand worden in de meeste bedrijven onderschat. Maak met behulp van deze cijfers het management bewust van de gevolgen van een bedrijfsbrand.

Tip 3: Maak een risico-inventaris van de organisatie

Maak uw organisatie bewust van de risico`s die er specifiek voor jullie pand zijn. Dit kunt u doen door een RI&E (ook wel, Risico Inventarisatie en Evaluatie genoemd) op te stellen. In een RI&E worden de risico’s beschreven en wordt het maximaal aanvaardbare verlies vastgelegd.

Geeft u dit onderbouwde advies aan het management, dan is de kans groot dat zij zich actief met brandveiligheid gaan bezighouden. Er zijn dan immers concrete punten waaraan gewerkt kan worden. 

Tip 4: Laat concrete maatregelen zien

Brand is in veel gevallen eenvoudig te voorkomen. Nog niet zo lang geleden schreef ik hier al deze blog over. Kleine blusmiddelen, zoals blusdekens en brandblussers, verdienen zich snel terug! Zo worden 90% van de beginnende branden door ondernemers zelf geblust.

Overtuig het management met concrete maatregelen. En leg harde feiten gewoon op tafel. Zo maakt u het management ervan bewust, hoe eenvoudig een brand soms al te voorkomen is. 

Tip 5: Blijf volhouden, de aanhouder wint!

In 2012 werd John Bijersbergen BHV’er van het jaar. Eén van zijn tips is: blijf volhouden door in gesprek te blijven met het management. Ook als er geen resultaten worden geboekt. Zoals John Bijersbergen zelf stelt: "Dan gaan we net zo lang het gesprek aan, totdat het wél lukt".

U kunt dit al heel makkelijk doen door een agendapunt aan te maken voor de maandelijkse vergaderingen. Zo brengt u het onderwerp BHV en brandveiligheid steeds weer onder de aandacht.

Tip 6: Laat BHV een onderdeel van de bedrijfsstrategie zijn

Het is zeker de moeite waard om BHV vast te leggen in de bedrijfsstrategie. Door uit te leggen wat er fout kan gaan, hebben uw collega’s al meer begrip voor uw werk. Dit leidt tot minder incidenten, en dat bevordert weer de continuïteit van de hele organisatie!

Tip 7: Betrek medewerkers bij brandveiligheid

Maak gebruik van inspraakronden, en maak daarin uw ideeën bekend. Uw collega's hebben vast ook ideeën over het verbeteren van brandveiligheid. Neem deze ideeën mee en laat zien dat u er iets mee doet! 

U kunt uw collega’s bijvoorbeeld laten meedenken bij het opstellen van een ontruimingsplan. Of vraag om feedback na een ontruimingsactie. Door medewerkers inspraak te geven, zijn zij al veel meer betrokken bij uw BHV-Ideeën.

Tip 8: Rapporteer de resultaten aan het management

Laat het management de resultaten zien van ontruimingsoefeningen en andere BHV-maatregelen die u neemt. Bedenk verbetervoorstellen wanneer er dingen niet soepel verliepen. Laat daarmee aan het management zien dat u proactief met BHV bezig bent en wilt bijdragen aan de continuïteit van de organisatie!

Begin vandaag al met de brandveiligheid van jullie pand onder de aandacht te brengen! Check de veiligheid met behulp van deze GRATIS checklist!

checklist brandveilig kantoorpand

Deel dit blog: