Blog

De 5 belangrijkste eisen voor een goed ontruimingsplan

ontruimingsplan-2-367814-edited.jpg

Het maakt niet uit voor welke organisatie u werkt. Klein of groot, met zelfredzame of juist niet-zelfredzame menen, een kantoorpand of ziekenhuis…: om de veiligheid van de aanwezigen in uw pand te garanderen, is een goed ontruimingsplan erg belangrijk. 

Als er brand uitbreekt of er sprake is van een andere noodsituatie, wilt u er natuurlijk voor zorgen dat alle aanwezigen in het pand zo snel en effectief mogelijk het pand kunnen verlaten. Het laatste dat u wilt is dat er paniek uitbreekt en dat uw medewerkers geen idee hebben wat ze moeten doen.

In deze blog vertellen wij u waar een goed ontruimingsplan aan moet voldoen.

Is een ontruimingsplan voor elke organisatie hetzelfde?

Laten wij voorop stellen dat een ontruimingsplan er voor elk soort gebouw of organisatie anders uit ziet. In een zorginstelling waar de doelgroep niet zelfredzaam is, is natuurlijk een andere aanpak vereist dan bij een kantoorpand. Wel heeft een ontruimingsplan éénzelfde doel: ervoor zorgen dat iedereen weet hoe hij/zij moet handelen bij een ontruiming. Daarnaast zijn er een aantal onderdelen van het ontruimingsplan die standaard zijn en voor elk type organisatie gelden:

 1. Algemene gegevens

In het eerste gedeelte van het ontruimingsplan worden algemene gegevens beschreven. Denk daarbij aan:

 • Directie van de organisatie;
 • Aantal personeelsleden;
 • Aantal overige aanwezigen in het pand (bijv. leerlingen, cliënten e.d.);
 • Type gebouw (welke materialen en aantal bouwlagen);
 • Namen van BHV-coördinatoren + aanwezigheid;
 • Locatie van BHV-benodigdheden.

2. Plattegrond van het pand

Een plattegrond is een essentieel onderdeel van het ontruimingsplan. Dit onderdeel wordt ook vaak situatietekening genoemd. Op de plattegrond worden de dichtstbijzijnde nooduitgangen voor elk gedeelte van het gebouw aangegeven, evenals de verzamelplaats bij een ontruiming.

3. De procedure bij een ontruiming

Welke stappen er doorlopen moeten worden bij een ontruiming, wordt beschreven in de ontruimingsprocedure. De stappen verschillen bij elke soort organisatie, hieronder vindt u een voorbeeld van zo’n procedure:

 1. Externe alarmering bij de brandweer incl. script dat gebruikt moet worden aan de telefoon;
 2. Interne alarmering, waarbij wordt omschreven hoe alarminstallaties gebruikt moeten worden;
 3. Hoe alle aanwezigen in het pand naar de verzamelplaats geleid moeten worden;
 4. Opvang na de ontruiming;
 5. Alternatieve vluchtroutes wanneer standaard vluchtwegen geblokkeerd zijn;
 6. Het beëindigen van de alarmtoestand.

4. Instructies bij een ontruiming

In het onderdeel “Instructies” wordt aangegeven wie verantwoordelijk is voor de stappen de in onderdeel 3 geschetst zijn.

Ook dit verschilt per organisatie. In sommige gevallen is de directeur degene die de hulpdiensten alarmeert, in andere gevallen is dat de manager of teamleider. Omschrijf in ieder geval de verantwoordelijkheden voor de volgende betrokken personen:

 • Directeur
 • (Hoofd) BHV’ers
 • Conciërges
 • Personeel
 • Andere aanwezigen in het pand

Alle taken voor de conciërges, (hoofd) BHV’ers, personeel en andere aanwezigen in het pand, worden in dit onderdeel uitvoerig beschreven.

5. Instructies bij een oefening

Om te garanderen dat er geen paniek uitbreekt bij een echte ontruiming, is het aan te raden om regelmatig een ontruiming te oefenen. Een ontruimingsplan bevat ook instructies die worden opgevolgd bij een oefening en documenten die essentieel zijn bij een oefening. Denk daarbij aan presentielijsten, een lijst van alle BHV’ers of een evaluatieformulier.

Wilt u ook een waterdicht ontruimingsplan voor uw organisatie? Klik dan hier om te kijken welk ontruimingsplan het best bij uw organisatie past!

New Call-to-action

Deel dit blog: