Blog

Hoe kan ik valse brandmeldingen voorkomen? 5 tips voor minder loze meldingen!

Hoe-kan-ik-loze-meldingen-voorkomen.jpeg

Het brandalarm gaat af en iedereen onderbreekt zijn taken om buiten te komen! Nadat u een kwartier bibberend heeft staan wachten, blijkt het een valse brandmelding te zijn! Dit zijn situaties waar BHV'ers niet op zitten te wachten. Ook voor de brandweer is het niet gunstig. Het uitrukken naar ongewenste of onechte meldingen heeft grote impact op de capaciteit van de brandweer.

Ook onze klanten worstelen hier geregeld mee, blijkt uit het verhaal van deze conciërge. Maar hoe kunt u loze meldingen voorkomen? In deze blog leg ik uit dat er twee soorten loze meldingen zijn. Voor beide soorten hebben we een aantal tips, om het aantal loze meldingen te verkleinen.

Twee soorten loze meldingen

Er zijn twee soorten loze meldingen te onderscheiden, namelijk:

Ongewenste brandmelding

Een melding van een verschijnsel dat op brand lijkt. Denk bijvoorbeeld aan rook door bakken, braden, lassen of het roken onder een rookmelder.

Onechte brandmelding

Een melding die geen echte of ongewenste melding is. Bij een dergelijke melding is er nooit sprake van vuur. Vaak heeft het te maken met een technisch mankement of een vervuilde melder.

Wat kunt u doen tegen ongewenste of onechte brandmeldingen?

Ongewenste rookmeldingen zijn te voorkomen door organisatorische maatregelen. Vaak weten collega’s prima dat de afzuigkap aan moet tijdens het koken, maar vergeten zij dit te doen. Daarom hebben wij een aantal praktische tips opgesteld:

TIP 1: Zorg dat uw collega’s zich bewust zijn van de geïnstalleerde rookmelders

Zijn er recentelijk rookmelders in het gebouw geïnstalleerd? Breng uw collega's daar zo snel mogelijk van op de hoogte. Vertel ook welke situaties voor ongewenste meldingen kunnen zorgen (bijvoorbeeld koken zonder afzuigkap, lassen of roken).

TIP 2: Bespreek de veiligheidssituatie van uw pand in het maandelijkse overleg

Zorg voor meer commitment bij uw collega’s door de veiligheidssituatie maandelijks of per kwartaal te bespreken. Hierdoor zit brandveiligheid echt tussen hun oren!

TIP 3: Plak ‘let op de rookmelders’ stickers op plaatsen waar gerookt wordt

Er zijn altijd risicoruimtes waar uw collega’s graag een sigaret opsteken, denk aan een trappenhuis of entreehal. Zorg dat hier duidelijk is aangegeven dat roken daar niet gewenst is.

TIP 4: Schakel rookmelders tijdelijk uit bij werkzaamheden

Moet er in of om het gebouw werkzaamheden verricht worden? De beheerder brandmeldinstallatie kan dan een groep melders tijdelijk uitschakelen. Dit kan nodig zijn bij brandgevaarlijke werkzaamheden of bijvoorbeeld bij zagen, slijpen, lassen en lijmen.

TIP 5: Evalueer alle loze meldingen

Registeer alle meldingen, zodat u weet welke meldingen hoe vaak voorkomen. Wanneer bepaalde loze meldingen vaker voorkomen, kunt u in overleg met uw beveiligingsbedrijf maatregelen nemen. Op een stoffige zolder kan er bijvoorbeeld voor een andere brandmelder gekozen worden, zoals een thermische brandmelder.

Wilt u weten hoe de brandveiligheid in uw pand geregeld is? Download dan onze GRATIS checklist en krijg daar meer inzicht in!

checklist brandveilig kantoorpand 

Deel dit blog: