Blog

Hoeveel loze brandmeldingen mag ik per jaar hebben?

fire-department-1846641_1920.jpg

In 2014 heeft de brandweer 52.520 brandmeldingen ontvangen. Hiervan was 95% loos alarm. Loos alarm heeft helaas een aantal grote nadelen. Zo neemt het risico in het verkeer toe en kan de gealarmeerde ploeg brandweermensen en het bijbehorende materiaal tijdelijk niet worden ingezet.

Daarom moet er tegenwoordig vanuit de regelgeving voldaan worden aan de NEN norm 2535. Deze norm en de berekening in het programma van eisen bepalen hoeveel loze meldingen uw installatie mag veroorzaken. Wanneer uw installatie niet aan deze norm voldoet, kan dit resulteren in een dwangsom.

Maar hoeveel loze brandmeldingen mag uw brandmeldinstallatie geven? Deze vraag behandel ik in dit blog. Ik ga in op het risicoschema, waarbij ik de termen ongewenste en onechte meldingen uitleg. Ook leg ik uit hoe u het maximale aantal nodeloze meldingen voor uw organisatie kunt berekenen.

NEN 2535

Zoals ik in de inleiding al schreef, staat in de norm NEN 2535 een richtlijn die het maximale aantal toelaatbare ongewenste en onechte brandmeldingen per gebruiksfunctie aangeeft. Het maximale aantal toelaatbare ongewenste en onechte brandmeldingen staat in de algemene risicoklasse indeling.

Maar eerst ga ik in op de definitie van ongewenste brandmeldingen en onechte brandmeldingen.

Ongewenste brandmeldingen

Ongewenste brandmeldingen zijn brandmeldingen die ontstaan door verschijnselen die op brand lijken, maar niet tot brand leiden. Een oorzaak van een ongewenste brandmelding is bijvoorbeeld een gewijzigd gebruik van ruimten. Zo gaat uw brandmeldinstallatie af wanneer u rookt in een kamer waar u dat nooit eerder heeft gedaan.

Onechte brandmeldingen

Onechte brandmeldingen zijn brandmeldingen die niet het gevolg zijn van een brand of van verschijnselen die op brand lijken. De oorzaak van onechte brandmeldingen vat ik samen in techniek. Denk hierbij aan meldingen die het resultaat zijn van vervuiling van een melder, bijvoorbeeld door stof.

Grijs gebied

Tussen de bovenstaande twee loze meldingen bevindt zich echter ook een grijs gebied. Wanneer een brandweer ter plaatse komt, kan de brand al door u bestreden zijn. Dit lijkt misschien een loos alarm, maar dat is het niet. Uw brandmeldinstallatie en interne organisatie hebben de brand zodanig bestreden dat de hulp van de brandweer niet meer nodig was.

Als u in zo'n geval de oorzaak van uw brand meldt, voorkomt u een verkeerde kwalificatie en wordt de brandmelding niet als onecht of ongewenst gekwalificeerd.

Acceptabel aantal nodeloze meldingen bepalen

Nu u de verschillende begrippen kent die voorkomen in de risicoklasse-indeling gaan we over tot het bepalen van het aantal ongewenste en onechte meldingen. Het aantal ongewenste en onechte meldingen wordt ingedeeld in de risicoklassen A tot en met E. Deze aantallen zijn het maximale aantal meldingen per 100 melders. De aantallen vindt u hieronder: 

Risicoklasse

A

B

C

D

E

Ongewenste meldingen

0,35

0,7

1,05

 

1,4

 

2,1

Onechte meldingen

0,15

0,3

0,45

0,6

0,9

Voordat u het aantal nodeloze meldingen kunt bepalen, moet u op verschillende dingen letten. Bijvoorbeeld op het onderscheid tussen de volgende melders:

  • Een optische rookmelder, een thermische melder of multi-sensor melder is gelijk aan één melder
  • Een lineaire rookmelder is gelijk aan 10 melders
  • Ieder aanzuigpunt van een aspiratierookmelder is gelijk aan één melder
  • Een vlammenmelder is gelijk aan 5 melders
  • Een handbrandmelder is gelijk aan één melder.

Houd ook rekening met de indeling van de gebruikersfuncties en interne en externe meldingen. Deze vindt u hieronder:

Gebruikersfunctie

Risicoklasse Extern

Risicoklasse Intern

Gezondheidszorgfunctie

B

D

Industriefunctie

B

E

Kantoorfunctie

A

B

Logiesfunctie

C

E

Onderwijsfunctie

A

B

Zoals u ziet, is er rekening gehouden met verschillende gebruikersfuncties. In dit overzicht is de gebruikersfunctie de organisatiesoort. De interne melding is een vertraagde doormelding als melding in het object zelf en de externe melding is een doormelding naar de brandweer. 

Op basis van deze gegevens berekent u het maximale aantal nodeloze brandmeldingen per gebruikersfunctie. Ter illustratie vindt u hieronder een voorbeeldberekening.

Stel: uw zorginstelling beschikt over 500 melders en u wilt het maximale aantal ongewenste meldingen berekenen. Dan volgt u de volgende berekening:

Aantal externe meldingen = risicoklasse B = 0,7 X 500 / 100 = 3,5 = 4

Aantal interne meldingen = risicoklasse D = 1,4 X 500 / 100 = 7

Wilt u meer weten over de werking van brandmeldinstallaties? Download dan ons e-book over de brandmeldinstallatie.

New Call-to-action

Deel dit blog: