Blog

Deze 7 stappen doorloopt de inspecteur van uw brandmeldinstallatie

Inspectieproces-in-het-algemeen.jpegU heeft een brandmeldinstallatie van goede kwaliteit laten installeren. Nu is het zaak dat de installatie goed bijgehouden en gecontroleerd wordt. Kortom, uw brandmeldinstallatie moet door een inspecteur geïnspecteerd worden. Om te kunnen waarborgen dat hij functioneert en dienst doet bij brand. 

De inspectie van uw brandveiligheidssysteem is niet zomaar iets. Een inspecteur maakt eerst een plan, en controleert dit tijdens en na zijn inspectie. Bent u benieuwd naar de stappen die een inspecteur doorloopt bij het inspecteren van uw installatie? Dit blog legt het inspectieproces stap voor stap uit. Het proces wordt uitgelegd door de ogen van u als opdrachtgever:

Het algemene inspectieproces van uw brandmeldinstallatie

Het proces begint bij u als pandeigenaar of gebruiker. U geeft zelf opdracht voor een inspectie. U kunt dit zelf doen, maar de aanvraag verloopt een stuk sneller wanneer u dit via een veiligheidsinstallateur regelt.

STAP 1: Opdracht verlenen en stukken doorsturen

Nadat u de opdracht heeft verleent, zal de inspecteur vragen om een aantal documenten. Welke documenten dat zijn?

  • Het basisontwerp van beveiligingssysteem (dit zijn alle bouwkundige, installatietechnische en organisatorische maatregelen bij elkaar);
  • Een detailontwerp van het brandbeveiligingssysteem;
  • De standaard verplichte documenten (die genoemd worden in de norm);
  • Een geldig installatiecertificaat inclusief opleverdocumenten;
  • Een geldig onderhoudscertificaat inclusief beheerdocumenten.

STAP 2: Opstellen van een inspectieplan

Nadat uw stukken zijn ingezonden, wordt er een inspecteur aan u toegewezen. Deze inspecteur maakt vervolgens een inspectieplan.

STAP 3: Inspectie basisontwerp en detailontwerp op uw locatie

De inspecteur inspecteert het basisontwerp en het detailontwerp van uw beveiligingsplan. Hij onderzoekt of deze ontwerpen voldoen aan de vooraf vastgestelde doelstellingen. Deze inspectie vindt plaatst bij u op locatie.

STAP 4: Tusseninspectie (optioneel)

In enkele gevallen vindt er ook een tusseninspectie plaats. Deze inspectie vindt tijdens de installatiewerkzaamheden plaats, maar u zult hiervoor geen certificaat ontvangen.

Er zijn twee redenen om een tusseninspectie in te plannen:

1. Het soepel laten verlopen van de initiële inspectie (zie stap 5);
2. Om een aantal installatietechnische onderdelen al te beoordelen.

STAP 5: Initiële inspectie op uw locatie

Na het inspecteren van het basisontwerp en het detailontwerp vindt de initiële inspectie plaats. Initieel wil zeggen, dat het om een eerste bezoek gaat, welke later wordt vervolgd. Tijdens dit bezoek wordt de gehele brandbeveiligingssysteem geïnspecteerd.

Tijdens het inspectiebezoek wordt er gekeken naar de volgende drie onderdelen:

  • Bouwkundige maatregelen, zoals brandwerende deuren;
  • Installatietechnische onderdelen, zoals de brandmeldinstallatie;
  • Organisatorische onderdelen, zoals het logboek en ontruimingsplan.

Dit wordt door de inspecteurs ook wel afgekort als BIO: Bouwkundig, Installatietechnisch en Organisatorisch. Na afloop beschrijft de inspecteur zijn bevindingen in een inspectierapport.

In dit blog worden bovengenoemde beveiligingsmaatregelen ook toegelicht.

STAP 6: Herinspectie (optioneel)

Wanneer de conclusie van het inspectierapport negatief is, moet u een herinspectie inplannen. Ter voorbereiding aan de herinspectie moet u uw bouwkundige, installatietechnische en organisatorische maatregelen aanpassen.

STAP 7: Vervolginspectie

Zoals reeds is benoemd, blijft het inspectiecertificaat niet voor altijd geldig. Daarom vindt er na de eerste inspectie periodiek een vervolginspectie plaats. Afhankelijk van de alarmcentrale waar uw brandmeldinstallatie naar doormeld, zal dit elke 3 jaar of elk jaar zijn. In dit blog leest u hoe u zich zo goed mogelijk kunt voorbereiden op inspectiebezoeken.

Tijdens de vervolginspecties controleert de inspecteur of het brandbeveiligingssysteem nog steeds goed functioneert. Alle bouwkundige, installatietechnische en organisatorische maatregelen neemt hij onder de loep.

Wilt u meer weten over een inspectieproces? Lees dan ons GRATIS e-book met informatie over de onderdelen die een inspecteur tijdens een inspectie controleert!

inspectiecertificaat inspectiebezoek brandveiligheid

Deel dit blog: