Blog

Mag ik iedereen zomaar filmen met een verborgen camera?

Mag-ik-iedereen-filmen-alfagroup.jpg

De laatste jaren zien wij een grote toename in het aantal camerasystemen. Dat is geen vreemde ontwikkeling, aangezien steeds meer bedrijven, scholen en instanties de dupe worden van inbraak of diefstal. Nu steeds meer bedrijven gebruik gaan maken van camerabeveiliging, krijgen wij ook steeds meer vragen van (potentiële) klanten over de mogelijkheden op het gebied van camerabeveiliging. In deze blogserie wil ik u meenemen langs de de verschillende vragen rondom camerabeveiliging. In deze tweede blog behandel ik de vraag: 'Mag ik iedereen zomaar filmen met een verborgen camera?’

Het antwoord: Nee, normaal gesproken mag dat niet. In tegenstelling tot de reguliere camerabeveiliging zijn de regels rond een verborgen camera behoorlijk streng. Hierdoor is het voorproces langer en ingewikkelder dan bij een zichtbare camera. Alleen wanneer er sprake is van een duidelijk vermoeden, is het mogelijk om een verborgen camera te gebruiken. Er zijn echter wel een aantal voorwaarden die door de Autoriteit Persoonsgegevens gesteld worden:

1. Andere inspanning leiden niet tot het doel

Net zoals bij de zichtbare camerabeveiliging mag het toezicht niet op zichzelf staan. Bij een verborgen camera gaat de regelgeving nog een stap verder. Alleen wanneer andere manieren geen resultaat leveren, mag u een verborgen camera gebruiken.

2. De verborgen camera is tijdelijk

Een verborgen camera mag nooit opgehangen worden om het altijd zo te houden. Het mag alleen dienen als tijdelijk middel om een calamiteit op te lossen.

3. De inbreuk op de privacy is zo klein mogelijk

Bij zichtbare beveiliging moeten de veiligheidsbelangen en de privacybelangen worden afgewogen. Bij onzichtbaar toezicht moet u er alles aan doen om de privacy zo min mogelijk te schenden. Laat de camera daarom alleen gericht staan op het object dat u wilt beveiligen. Zo nodig kunt u in de software de omgeving van het object verwijderen om de privacy-schending te minimaliseren.

4. Het gebruik van verborgen camera's staat vermeld in een reglement

Cameratoezicht mag alleen wanneer het in het beleid van de onderneming is vastgelegd. De optie moet dus beschreven staan in één van de bedrijfsdocumenten, bijvoorbeeld in een reglement 'cameratoezicht'.

5. Achteraf betrokkenen informeren

Cameratoezicht is een tijdelijke mogelijkheid om een probleem, bijvoorbeeld diefstal, op te lossen. Na verloop van tijd moet de verborgen camera worden weggehaald. Als de camera weg is, moeten de betrokkenen geïnformeerd worden.

6. Toestemming van de Raad

Verborgen cameratoezicht is alleen toegestaan in overleg met de Raad. Bij een school is dit een Medezeggenschapsraad of MR, bij een bedrijf is dit een Ondernemingsraad of OR.

7. Melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens

Als laatste moet de verborgen camera gemeld worden bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Zij beoordelen of u voldoende rekening hebt gehouden met de bovenstaande punten. 

Bent u benieuwd wat een (verborgen) beveiligingscamera kan betekenen voor uw organisatie? Download dan nu ons gratis e-book Camerabeveiliging!

New Call-to-action

Deel dit blog: