Blog

Is uw personeel voorbereid op een overval op uw winkel?

overval winkel.jpegDe veiligheid in uw winkel is uitstekend geregeld! U heeft camera's opgehangen, een overvalknop geïnstalleerd en DNA-spray aangeschaft. Nu moet u alleen uw personeelsleden nog voorbereiden op een overval. Wat kunt u doen?

Om uw personeel goed voor te bereiden op een overval, is het slim om een draaiboek te maken. Hierin staat alle informatie over de houding en reactie die u verwacht van uw medewerkers tijdens en na een overal. Oefen dit draaiboek minimaal één keer per jaar met het personeel. Beschrijf in dit draaiboek ook de maatregelen om een overval te voorkomen.

In blog zoom ik in op de houding van uw personeelsleden tijdens een overval, en op uw reactie na een overval. Neem de onderstaande punten met uw personeelsleden door zodat iedereen passend reageert.

Houding personeelsleden tijdens overval

Sommige mensen hebben de neiging om de held uit te hangen tijdens een overval, terwijl anderen juist in paniek raken. Beide gevallen zijn niet goed en brengen risico`s met zich mee. Tijdens een jaarlijkse oefening komt u erachter wat uw natuurlijke reflex is tijdens een overval.

Door regelmatig te oefenen, trainen uw collega's een standaard reactie, die tot minder risico's leidt. Oefen altijd volgens het RAAK-principe, wat staat voor:

- Rustig blijven
- Accepteren
- Afgeven
- Kijken

Rustig blijven

De 'R' is de belangrijkste letter van het RAAK-principe. Probeer rustig te blijven, en maak geen bijzondere bewegingen.

Een overvaller is ook gestrest, en soms onder invloed van alcohol en drugs. Uw heldhaftige optreden kan paniek veroorzaken, waardoor hij tot het uiterste in staat is. Probeer dat te voorkomen.

Accepteren

Accepteer de situatie. De overvaller heeft de macht, en mogelijk ook een wapen. Op dat moment kunt u alleen maar zijn bevelen opvolgen. 

Ga er altijd vanuit dat de wapens van de overvaller echt zijn, en neem geen risico's. Ook het vertragen van de overval kan voor u fataal zijn, laat dus altijd zien dat u hem zo snel mogelijk wilt helpen.

Afgeven

Vooral wanneer het uw eigen winkel is, is het moeilijk om alles weg te geven. Het voelt compleet onrechtvaardig, maar u bent machteloos. Luister altijd naar de overvaller om slachtoffers te voorkomen. Het klinkt misschien vreemd, maar geld is in principe vervangbaar, slachtoffers niet.

Kijken

Let tijdens de overval goed op de overvaller, en probeer het signalement te onthouden. Stel uw eigen veiligheid daarin wel voorop. Wanneer de overvaller roept dat u niet mag kijken, kiest u uiteraard voor uw eigen veiligheid en volgt u zijn bevelen op.

In de praktijk blijkt dat mensen in stressvolle situaties soms andere voorwerpen of totaal andere kleuren zien. Daarom is het aan te raden om camerabeveiliging aan te schaffen.

Met behulp van een sticker op de deur, kunt u de lengte van de overvaller aflezen. Wanneer hier een camera op gericht staat, kunt u de lengte van de overvaller gelijk doorgeven aan de politie. 

Neem bijvoorbeeld deze sticker van het centrum voor criminaliteitsbestrijding en veiligheid (CCV):

sticker overval winkel.png

Druk de overvalknop in

Probeer de overvalknop in te drukken op een moment dat de overvaller het niet ziet. Wanneer uw overvalknop is geïnstalleerd door een gecertificeerde installateur, kunt u de overvalknop direct doormelden aan de politie.

Reactie na de overval

De adrenaline raast nog door uw lichaam, en u moet nu snel handelen! Bespreek de onderstaande stappen zorgvuldig met uw personeelsleden, zodat zij dit in een reflex kunnen uitvoeren:

  • Verzoek de getuigen te blijven of noteer de naam, adres en telefoonnummer;
  • Houd de telefoon zo veel mogelijk vrij;
  • Probeer zo snel mogelijk iedereen te laten opschrijven wat men heeft waargenomen.

Observeer

Observeer hoe de overvallers uw winkel verlaten, en noteer welk vervoersmiddel ze gebruiken. Een eventuele nummerplaat kan helpen om de daders snel op te sporen.

Bel 112

Logisch, maar toch heel belangrijk: bel 112! Zodra de politie aanwezig is, onderzoeken zij de sporen en noteren het profiel van de daders. De tweede wagen die arriveert zal achter de overvallers aangestuurd worden.

Mensen die buiten het zicht van de overvaller blijven, moeten zo snel mogelijk bellen! Wanneer er meer meldingen binnenkomen bij de politie, is het niet meer noodzakelijk om de overval te verifiëren.

Sluit de deuren en vraag een personeelslid om de politie op te wachten

Sluit de deuren om te voorkomen dat belangstellenden binnen komen lopen. Vraag een personeelslid om buiten de politie op te wachten, zodat zij snel weten waar ze moeten zijn.

Vraag klanten te blijven

Klanten die tijdens de overval ter plaatse waren, kunnen waardevolle informatie over de daders hebben. Vraag hen daarom te blijven. Stel ze allereerst gerust en biedt ze drinken aan, zodat ze bij kunnen komen van de schrik.

Zodra de politie gearriveerd is, zullen zij enkele vragen stellen aan de klanten om de getuigenverhoren compleet te maken. Schrijf altijd de contactgegevens van de getuigen op, zodat u met ze in contact kunt blijven. U kunt ze bijvoorbeeld een week later bellen om te vragen hoe het gaat.

Raak zo min mogelijk aan

De overvallers hebben DNA-sporen achtergelaten. Blijf daarom zoveel mogelijk van spullen af en geef de camerabeelden zo snel mogelijk door aan de politie. Deze kunnen waardevolle details bevatten om de daders op te sporen.

Regel slachtofferhulp voor personeel en klanten

Na het politieonderzoek kunt u pas tot uzelf komen. De adrenaline en stress moeten eruit, en dit kan een aantal uur duren. Neem daar dan ook echt de tijd voor die u nodig heeft.

Het is aan te raden om slachtofferhulp in te schakelen voor uw personeelsleden en klanten. Wij horen daar veel positieve verhalen over. Iemand van slachtofferhulp kan u helpen om uw gedachten op een rij te krijgen en heeft tips voor het verwerken van de situatie.

Is uw winkel voorbereid op een overval en heeft u voldoende maatregelen genomen? Check het met onze checklist voor een veilige winkel!

inbraakveiligheid winkel 

Deel dit blog: