Blog

Preview e-book: Privacyregelgeving rond camerabeveiliging

E-book Privacyregelgeving rond camerabeveiliging.png

Er is tegenwoordig haast geen bedrijf meer te vinden waar geen camera's hangen. Zelfs openbare gebouwen, zoals verenigingsgebouwen en kerken volgen de kantoren, winkels en hotels. Maar overzien we alle consequenties die het toepassen van camerabeveiliging mee zich meebrengt?

In ons e-book ''Privacyregelgeving rond camerabeveiliging'' bespreken we de stappenplannen die u moet doorlopen wanneer u een camerasysteem wilt aanschaffen. Maar ook als u wilt controleren of u voldoet aan de regelgeving is het handig om deze stapppen te doorlopen.

In dit blog geef ik u een sneak preview van ons e-book, zodat u precies weet wat u van de inhoud kunt verwachten!

De opbouw van het e-book

In het e-book behandelen we het privacyvraagstuk vanuit verschillende hoeken, maar we betrekken er ook andere relevante onderwerpen bij. Denk bijvoorbeeld aan de beveiliging van uw camerabeelden, de waarde van onrechtmatig verkregen beeldmateriaal in een rechtzaak, en nog veel meer!

Het e-book is opgebouwd uit de volgende 5 hoofdstukken:

Hoofdstuk 1: Mensen filmen in uw pand

De Autoriteit Persoonsgegevens stelt regels voor de privacy van de mensen in uw pand. Denk bijvoorbeeld aan regels voor het filmen van collega's of bezoekers. Dit is een ingrijpende inbreuk op de privacy, vandaar dat er eerst uitgebreid onderzoek moet worden gedaan voordat camerasystemen geplaatst worden.

In dit hoofstuk behandelen we onder andere de volgende vragen:

  • Welke belangen moeten er ten grondslag liggen aan het plaatsen van een camerasysteem?
  • Hoe toets ik deze belangen, zodat ik er zorgvuldig mee om kan gaan?
  • Hoe lang mag ik de camerabeelden opslaan? 

We doorlopen 5 stappen die u moet nemen om ervoor te zorgen dat u voldoet aan de privacyregels.

Hoofdstuk 2: Mensen filmen in de openbare ruimte

In het tweede hoofdstuk bespreken we privacyregels bij het filmen van mensen in de openbare ruimte. Naast de regels die in het eerste hoofdstuk zijn genoemd, zijn er in de openbare ruimte nog een aantal specifieke regels waar u rekening mee moet houden.

Wanneer u wilt filmen in de openbare ruimte dient u rekening te houden met de volgende drie onderdelen:

- Het doel van uw camerabeveiliging moet duidelijk zijn;
- Het filmen moet onvermijdelijk zijn;
- U mag de beelden niet zomaar publiceren.

In ons e-book licht ik deze drie onderdelen verder toe met uitleg hoe u dit moet aantonen.

Hoofdstuk 3: Filmen met een verborgen camera

Filmen met een verborgen camera vraagt om goed vooronderzoek. Het is niet toegestaan om zomaar een verborgen camera op te hangen. 

Om een verborgen camera op te mogen hangen, moet u zeven stappen doorlopen. Een verborgen camera moet een laatste mogelijkheid zijn om mensen of spullen te beveiligen. Achteraf moet u kunnen uitleggen dat u het uiterste heeft gedaan om met andere middelen u eigendommen te beveiligen, voordat u een verborgen camera heeft opgehangen.

Hoofdstuk 4: Beveiliging van uw camerabeelden

Hackers worden helaas steeds creatiever. Daarom moeten uw camerabeelden goed beveiligd zijn. In dit hoofdstuk leg ik uit hoe u de beveiliging van de camerabeelden kan regelen. Denk bijvoorbeeld aan de manierwaarop een hacker in uw systeem kan komen en wat u kunt doen om dit te voorkomen.

Hoofdstuk 5: Onrechtmatig verkregen beelden

Maar stel dat u de privacyregels niet heeft gevolgd, maar u heeft toch waardevolle beelden van een inbraak? Zijn uw beelden dan te gebruiken in een rechtszaak? Om deze vraag te beantwoorden luisteren we in dit hoofdstuk naar een uitspraak van een rechter.

Bent u benieuwd welke stappen u moet ondernemen om uw camerabeveiliging te laten voldoen aan de privacyregels? Download dan ons GRATIS e-book en leer meer over de wet en regelgeving!

Privacyregelgeving bij het aanschaffen van camerabeveiliging 

Deel dit blog: