Blog

Welke bewaking heb ik nodig voor mijn zorginstelling?

Brandmeldinstallatie-2.jpg

“Brandveiligheid is zo vanzelfsprekend dat we ervan uitgaan dat dit in Nederland wel goed zit. Ondanks dat we een aantal heel nare incidenten hebben gehad, bijvoorbeeld branden in zorginstellingen waarbij ook mensen zijn omgekomen. We moeten alles op alles zetten om dat te voorkomen”, aldus Minister Edith Schipper van Ministerie van Volksgezondheid, welzijn en sport.

Gelukkig is de techniek een hulpmiddel om brandrisico’s te voorkomen en te verhelpen. Bij techniek denk ik aan bewaking, zoals brandmeldinstallaties. We maken onderscheid tussen verschillende soorten bewaking. Het bouwbesluit 2012 geeft aan dat in sommige gevallen niet iedere vorm van bewaking mogelijk is.

In dit blog behandel ik welke vorm van bewaking (en welk type brandmeldinstallatie) u nodig heeft voor uw zorginstelling. Ik benoem verschillende soorten zorginstellingen met de benodigde bewaking.

Factoren voor het bepalen van bewaking

In een zorginstelling is een brandmeldinstallatie altijd verplicht. Welk type brandmeldinstallatie nodig is en aan welke omvang deze moet voldoen, is afhankelijk van het soort zorgorganisatie. Dit wordt bepaald door de woonvorm, de locatie van de zorgwoning, de zorgbehoefte en het risicoprofiel.

Hieronder volgen de verschillende typen brandmeldinstallaties en de omvang waar deze installaties aan moeten voldoen:

  • Niet-automatische brandmeldinstallatie
  • Automatische brandmeldinstallatie 

Niet-automatische brandmeldinstallatie

Niet-automatische brandmeldinstallaties zijn brandmeldinstallaties met alleen handmelders. U meldt de brand via een handbrandmelder, waarna u uw organisatie kunt ontruimen.

Deze niet-automatische brandmeldinstallatie zijn bijvoorbeeld geschikt voor gebouwdelen waarin patiënten niet aan bed gebonden zijn. Er zijn echter drie situaties waarin u toch een automatische brandmeldinstallatie moet aanschaffen:

- Het gebruiksoppervlakte is groter dan 500 vierkante meter;
- Het gebruikersoppervlakte is groter dan 250 vierkante meter en hoger ligt dan anderhalve meter;
- Of de hoogte van de vloer van het gebruiksoppervlak ligt hoger dan 4,1 meter.

Automatische brandmeldinstallatie

Automatische brandmeldinstallaties zijn melders die automatisch op een verschijnsel van een brand reageren, zoals thermische melders, rookmelders en vlammenmelders.

Hieronder vindt u de situaties waarin u een automatische brandmeldinstallatie nodig heeft. Een voorbeeldsituatie: uw hoogste verblijfsgebied ligt hoger dan 20 meter. In deze situatie is een brandmeldinstallatie met doormelding nodig. Doormelding betekent dat er een signaal naar de brandweer wordt doorgestuurd waardoor ook zij op de hoogte zijn van de brand.

In geval van een automatische brandmeldinstallatie zijn er twee opties: gedeeltelijke bewaking of volledige bewaking (met doormelding). De mate van bewaking is een belangrijk onderwerp binnen het installeren van brandmeldinstallaties. 

Gedeeltelijke bewaking

Gedeeltelijke bewaking houdt in dat, behalve de noodzakelijke handbrandmelders, ook automatische brandmelders aanwezig zijn in ruimten met een verhoogd brandrisico. 

Zo is gedeeltelijke bewaking vereist bij een zorgclusterwoning voor zorg op afroep en voor 24-uurs zorg in een woongebouw. Verder is gedeeltelijke bewaking met doormelding vereist bij verblijven die zich boven de 50 meter bevinden.

Volledige bewaking met doormelding

Heeft u patiënten die aan bed gebonden zijn? Dan heeft u een automatische brandmeldinstallatie met volledige bewaking en doormelding nodig. Ook is volledige bewaking met doormelding vereist in:
- een zorgclusterwoning voor 24-uurs zorg die zich niet in een woongebouw bevindt
- een groepszorgwoning voor zorg op afspraak, zorg op afroep en voor 24-uurs zorg

Volledige bewaking met doormelding betekent dat u, behalve de noodzakelijke handbrandmelders, ook alle ruimten met bed gebonden patiënten moet voorzien van één of meer automatische brandmelders.

Wilt u meer informatie over de woonfunctie? Bekijk dan de tabel van het bouwbesluit.

Wilt u meer weten over brandmeldinstallaties? Download dan het e-book Wet en regelgeving rond het aanschaffen van een brandmeldinstallatie.

New Call-to-action

 

Deel dit blog: