Blog

Nieuwe regels voor inbraakveiligheid door vernieuwde VRKI

inbraakveiligheid .jpeg

Voldoet u aan de eisen van de VRKI? Dan is uw verzekeraar tevreden. Uw beveiligingsmaatregelen zijn van voldoende kwaliteit, u kunt uw bedrijf tot een hoog bedrag verzekeren en u krijgt wellicht zelfs premiekorting. En dat allemaal omdat u een BORG-certificaat in uw bezit heeft waarmee u aantoont dat uw pand inbraakveilig is.

Het is alweer een paar maanden geleden dat wij ons laatste blog over de Verbeterde Risico Klasse Indeling (VRKI) schreven. Inmiddels is deze indeling veranderd. In dit blog leg ik kort uit wat er is gewijzigd in de VRKI en geef ik u een beeld van de veranderingen die u nog kunt verwachten. 

De wijzigingen van VRKI 2017

Het centrum voor ciminaliteitspreventie en veiligheid zegt het volgende over de wijzigingen:

''Het CCV is (...) bezig om I&B terug te brengen naar de essentie: het inschatten van inbraakrisico’s en het uitleggen van de daarbij horende verschillende niveaus van beveiligingsmaatregelen. De vernieuwing van het instrument heeft als doel om het inschatten van de inbraakrisico’s en bijbehorende beveiligingsmaatregelen (...) gemakkelijker en gebruiksvriendelijker te maken.''

Maar op welke manier maken ze de indeling makkelijker en gebruiksvriendelijker? Dat is nog niet helemaal duidelijk. Na de zomer van dit jaar komt hier hopelijk meer duidelijkheid over. 

De categorieën “mobiele telefoons” en “dranken zware alcoholisch”

In de attractiviteitslijst zijn de categorieën ‘mobiele telefoons’ en ‘dranken zware alcoholisch’ gewijzigd. Bij deze categorieën is de attractiviteit verlaagd. Doordat deze goederen minder aantrekkelijk zijn geworden voor diefstal zijn ze in attractiviteit verlaagd. Hierdoor worden minder zware eisen gesteld aan de beveiliging.  Dit komt mede doordat het Verbond van Verzekeraars op actuele verzekeringsgegevens toeziet en op basis daarvan voegen zij nieuwe producten toe aan de lijst of worden inschalingen aangepast.

Daarnaast is de categorie 'mobiele telefoons' in attractiviteit verlaagd en is de categorie 'zwaar alcoholische dranken bij privégebruik' nog steeds laag in attractiviteit. Ook 'zwaar alcoholische dranken' in zowel de showroom als in het magazijn zijn verminderd in attractiviteit. Dit houdt in dat er minder zware beveiligingsmaatregelen getroffen hoeven te worden voor het BORG-certificaat. 

Een nieuwe naam: van VRKI naar I&B

VRKI krijgt binnenkort een nieuwe naam. De nieuwe naam wordt hoogstwaarschijnlijk I&B: Inbraakrisico & Beveiligingsmaatregelen. Het deskundigenpaneel Inbraakbeveiliging van het CCV heeft deze naam gekozen, omdat het de lading dekt en bovendien gemakkelijk te onthouden is.

De vernieuwing van het instrument zorgt ervoor dat de installateur inbraakrisico's en de bijbehorende beveiligingsmaatregelen gemakkelijker kan inschatten. Er wordt verwacht dat de I&B na de zomer van 2017 vernieuwd wordt.

Wilt u meer weten over de VRKI en over de veiligheidsmaatregelen die u kunt nemen? Download dan ons e-book over de eisen voor een BORG-gecertificeerd pand. 

 eisen inbraakveilig pand

Deel dit blog: