Blog

De verantwoordelijkheden en hulpmiddelen van een beheerder brandmeldinstallatie

Beheerder-brandmeldinstallatie.jpg

Vroeger werden veel brandmeldinstallaties niet onderhouden. Daardoor ontstonden problemen, zoals nodeloze alarmen. Nog steeds zijn er wel nodeloze alarmen, maar de tijd van slecht onderhoud is voorbij. In deze tijd moeten de brandmeldinstallaties in goede staat worden gehouden. Periodieke controle en preventief onderhoud zijn belangrijke begrippen bij het onderhouden van een brandmeldinstallatie.

De beheerder is diegene die de brandmeldinstallatie bijhoudt. In dit blog ga ik in op de rol en taakomschrijving van de beheerder. 

Definitie beheerder

De beheerder is een persoon die beschikt over vakbekwaamheid voor het beheer van een brandmeldinstallatie. Ook is hij geïnstrueerd over de verschillende taken die hij heeft en over de mogelijke gevaren bij onjuist handelen. 

Wat doet de beheerder?

De beheerder is verantwoordelijk voor het goed functioneren van de brandmeldinstallatie. Deze verantwoordelijkheid bestaat uit de volgende functies:

  1. De bediening van de installaties
  2. Periodieke controles
  3. Preventief onderhoud
  4. Kleine reparaties

Met deze taken is de beheerder verantwoordelijk voor de continuiteit van de brandmeldinstallatie. De resultaten en bevindingen die de beheerder bij de controles ondervindt, legt hij vast in een logboek. Zo zorgt hij ervoor dat de betrouwbaarheid van de installatie gewaarborgd blijft. Bovendien zorgt hij door juist beheer en goed onderhoud voor minder loze meldingen. Hierdoor zal de brandweer minder vaak hoeven uitrukken en hoeft de organisatie geen boete te betalen.

Partner voor verschillende stakeholders

Ook is de beheerder de gesprekspartner van de projectdeskundige wanneer het tijd is voor een verbouwing. Hij is echter niet alleen de gesprekspartner van een projectdeskundige. Ook staat hij de inspecteur van een inspectiebureau te woord bij de inspectie van de brandmeldinstallatie.

De gegevens die hij met deze partijen bespreekt, moet hij vastleggen. Voor de gebruiker van het pand moet namelijk duidelijk zijn wat er besproken is.

Tot slot is de beheerder ook het aanspreekpunt voor de brandweer en het branddetectiebedrijf. In deze rol wordt er van hem verwacht dat hij verschillende vragen over de brandmeldinstallatie kan beantwoorden. Hij is immers verantwoordelijk voor het onderhoud van de brandmeldinstallatie. 

Documenten met betrekking tot onderhoud

Als de onderhouder van de brandmeldinstallatie niet hetzelfde bedrijf is als de leverancier van de installatie moet de beheerder de onderhouder van de juiste gegevens voorzien. Deze gegevens kan hij opvragen bij de leverancier van de installatie. Documenten die hij kan opvragen, zijn:

  1. Het rapport van oplevering
  2. Installatieplattegronden
  3. Het logboek

Het up-to-date houden van deze documenten is een van de taken van de beheerder.

Ik hoop dat ik zo een duidelijk beeld heb gegeven van de taken en verantwoordelijkheden van de beheerder van een brandmeldinstallatie. Wilt u meer weten over de rol en verantwoordelijkheden van een beheerder brandmeldinstallatie? Klik dan hier.

Wilt u meer weten over brandmeldinstallaties? Download dan het e-book "Brandmeldinstallatie".

New Call-to-action

Deel dit blog: