Blog

7 tips voor een snelle ontruimingsoefening op uw school!

ontruimingsoefeningen-met-docenten-op-school.jpeg

In de praktijk blijkt ontruimen nog een lastige klus! “Leraren gaan lang niet altijd naar buiten, wanneer het ontruimingsalarm afgaat”, verzuchtte een conciërge tegen mij. "En ze hebben daar altijd wel een reden voor. Maar wanneer er écht brand uitbreekt, kan dit echt levensgevaarlijk zijn!"

Bent u verantwoordelijk voor de brandveiligheid van uw school en stuit u op weerstand als het gaat om ontruimingsoefeningen? Lees dan onderstaande zeven tips, om uw collega's te overtuigen toch mee te doen aan de oefeningen. Zodat zij tóch naar buiten gaan als het ontruimingsalarm afgaat.

1. Neem de input van leraren mee voor een ontruimingsoefening

Betrek leraren bij de veiligheid van de school. Maak hen ervan bewust dat óók zij kunnen bijdragen aan een brandveilig schoolpand. Zij kunnen goede input leveren en zien mogelijke gevaren tijdens een ontruiming.

Vergeet de leraren ook niet mee te nemen tijdens de evaluatie van een ontruimingsoefening. Op deze manier creëert u meer draagvlak en zal een docent sneller bereid zijn om mee te doen tijdens een ontruimingsoefening.

2. Organiseer een thema-avond over brandveiligheid

Thema-avonden over brandveiligheid kunnen je helpen om op een informele manier kennis over te dragen. Zo organiseert het ROC in West-Brabant elk jaar een aantal thema-avonden over Bedrijfshulpverlening (BHV). Op deze avonden wordt de BHV-kennis op een leuke manier opgefrist. Er zijn activiteiten om de kennis te toetsen en de samenhorigheid in het BHV-team te vergroten. Lees hier meer over de thema-avonden van het ROC. 

Een soortgelijke avond kunt u ook organiseren voor leraren die geen BHV-cursus hebben gevolgd. Laat op een thema-avond zien waarom ontruimen zo belangrijk is.

3. Organiseer een dag over brandveiligheid voor de leerlingen

Betrek ook de leerlingen bij de veiligheid van de school. Sommige scholen besteden zelfs een hele dag aan het thema EHBO. Tijdens deze dag maakt u de leerlingen bewust van mogelijke gevaren in en om het pand en attendeert u hen op situaties die zij moeten vermijden om brand te voorkomen. Ook kan er op deze dag geoefend worden met ontruimen. De leraren doen uiteraard ook mee, waardoor brandveiligheid weer bij iedereen op het netvlies staat.

4. Organiseer een table-top ontruimingsoefening

Een table-top ontruimingsoefening? Ja, dat is een ontruimingsoefening op bijvoorbeeld een tafel met legopoppetjes of op een papier met schetsen.

Tijdens zo'n ontruimingsoefening begeleidt de BHV'er de leraren, door voorbeelden of calamiteiten te gebruiken. Op die manier weet iedereen precies wat er gebeurd tijdens een ontruiming. Ook zullen uw collega's zien dat het ontruimingsplan niet zomaar voor zich spreekt tijdens een brand.

Maak het ontruimingsplan zo makkelijk mogelijk, zodat iedereen weet hoe om te reageren in een stressvolle situatie.

5. Plan ontruimingsoefeningen buiten toetsen om

Het is logisch dat docenten het niet waarderen als de ontruimingsoefening tijdens een toets valt. Dit kunt u voorkomen door buiten de toetsen om een ontruimingsoefening te plannen.

Plan een ontruimingsoefening bijvoorbeeld net voor de pauze op een maandag na de vakantie. De kans is erg klein dat uw collega's dan een toets hebben ingepland. Of zorg dat u inzicht krijgt in de toetsingsmomenten, om overlast zoveel mogelijk te beperken. 

6. Ga het gesprek aan met leraren

De wet verplicht om ontruimingsoefeningen te houden. Voor een succesvolle oefening heeft u de medewerking van uw collega's nu eenmaal nodig. Wanneer u dit aan uw collega's uitlegt, is de kans klein dat ze niet mee willen werken.

Zijn er toch collega's die weerstand tonen? Ga met hen in gesprek om toch draagvlak te creëren voor de veiligheid van de school.

7. Bespreek ontruimingsoefeningen met de schooldirectie

Zijn er aantal collega's die ondanks de bovenstaande maatregelen, nog steeds niet mee willen werken? Maak het onderwerp dan bespreekbaar bij het management van uw school. Zij kunnen in het meest beroerde geval, het gesprek aangaan met de betreffende docent(en). 

Deze laatste stap, is geen leuke stap. Daarom hopen wij dat u met de eerste zes tips al voldoende ondersteuning krijgt vanuit leerlingen en leraren, om snel en succesvol te kunnen ontruimen.

Is uw school brandveilig en vluchtveilig? Download nu onze GRATIS checklist en krijg zicht op de veiligheidsituatie van uw school!

Brandveilig schoolpand

Deel dit blog: