Blog

Vlucht veilig via vluchtwegen (Verschillende vingerwijzingen)

vluchtroutes en nooddeuren op de juiste manierVluchtwegen en nooddeuren zijn een zeer belangrijk onderdeel van de brandveiligheid. Eén van de bekendste voorbeelden waarbij het mis ging, is de brand in Volendam met 14 doden en een groot aantal gewonden.

In dit café waren drie uitgangen. Met de eerste uitgang was niets mis, alleen stonden er zo veel mensen op de trap dat deze niet gebruikt kon worden. De tweede nooduitgang aan de zijgevel had een nooddeur met een panieksluiting. Deze sluiting was ondersteboven gemonteerd waardoor de deur niet in één keer open kon. En de derde uitgang was ook niet goed te gebruiken, aldus het onderzoek naar de brand.

Inmiddels zijn we 18 jaar verder, maar wat toen gold voor nooduitgangen, de veiligheid van vluchtroutes en de vluchtuitgang geldt nu nog steeds. De regels zijn in de loop der jaren gelukkig wel aangepast. Omdat we nog weinig over vluchtwegen hebben geschreven, leek het mij een goed idee hier eens dieper op in te gaan.

Denk aan mensen met beperkingen

In een eerder blog schreef ik al iets over ontruimingsoefeningen met mensen met een beperking. De vluchtgangen en nooddeuren moeten namelijk voor iedereen toegankelijk zijn. Denk bijvoorbeeld aan rolstoelgebruikers, blinden/slechtzienden en mensen met andere beperkingen.

Zorg voor juist gebruik van vluchtwegen

Mensen reageren in geval van brand anders dan normaal. Dat is logisch. Het probleem is alleen dat mensen in veel gevallen toch de normale uitgang nemen in plaats van de nooduitgangen. Dit hoeft niet voor gevaarlijke situaties te zorgen, maar dat kan wel.

Zorg daarom dat u mensen door middel van ontruimingsoefeningen de juiste weg leert. Verder is het belangrijk dat de BHV daadkrachtig optreedt om mensen de juiste weg te wijzen.

Oja, zorg dat de nooduitgangen alleen worden gebruikt voor noodsituaties en niet om snel naar buiten te gaan. Krijgt u dit niet voor elkaar? In onderstaand filmpje wordt een oplossing gegeven.

 

Zorg voor goede nooddeur

Nooddeuren moet u in één beweging open kunnen krijgen, zodat iedereen direct naar buiten kan. De deur moet zo gemaakt zijn, dat deze ook open kan wanneer er een dringende mensenmassa voor staat. Dit is ook te lezen in de Europese normen EN179 en EN1125 (zie hier een toelichting). De deuren moeten altijd naar buiten open draaien.

Bij een goede nooddeur wordt vaak de vraag gesteld of deze wel inbraakveilig is. U kunt hieraan voldoen door een elektromechanische paniekbalk te gebruiken. Deze is aangesloten op de brandmeldinstallatie en wordt in geval van brand automatisch geactiveerd, zodat het mogelijk is de nooddeur op de normale manier te gebruiken. 

Zorg voor goede noodverlichting

Waar is de nooduitgang? Deze vraag moet iedereen direct kunnen beantwoorden. De noodverlichting moet te allen tijde branden. De combinatie van goede nooddeuren en goede vluchtwegen kan in geval van brand veel levens redden.

Houd vluchtwegen vrij van obstakels

Dit advies blijf ik herhalen. Ik kom nog regelmatig op locaties waar de vluchtwegen vol liggen met spullen. In geval van brand zal niemand die weg nemen, omdat niemand er door kan. Ook kleine obstakels zijn obstakels. Naast dat er een mensenmassa op de voorste persoon afkomt en de deur snel open moet om verdringing te voorkomen, kunnen kleine obstakels er ook voor zorgen dat mensen struikelen. En u begrijpt vast welke gevolgen dit met zich meebrengt.

Meer leren over brandveiligheid? Lees ons gratis e-book over de wet- en regelgeving van een brandmeldinstallatie. Door hieronder te klikken, gaat u naar de downloadpage waar u het e-book gratis kunt downloaden.

New Call-to-action

Deel dit blog: