Blog

Voldoet mijn autobedrijf aan de eisen van de verzekeraar?

Man geeft sleutels bij een autobedrijf voor verzekering.jpeg

Een inbraak is een groot drama voor uw autobedrijf! Nog niet zo lang geleden, was het raak bij een autobedrijf in Veenendaal. De inbrekers wisten binnen 5 minuten bij de kluis te komen en konden er met en gesloten auto zo vandoor. Natuurlijk had het autobedrijf ook maatregelen getroffen, maar helaas waren deze niet afdoende om een inbraak te voorkomen.

Na een inbraak, wilt u natuurlijk niets liever dan een goede vergoeding door uw verzekeraar. Daar betaald u immers voor, toch? Dan moet u wel de juiste maatregelen nemen, zodat uw verzekeraar u ook daadwerkelijk betaald. 

Na het lezen van dit blog, weet u wat de verzekeraar van u verwacht. Wilt u alvast beoordelen of uw pand aan de eisen van uw verzekeraar voldoet? Check het zelf en vul de checklist in!

Zorg voor een BORG-certificaat

Een verzekeraar kan natuurlijk niet alle bedrijven langs gaan om te controleren of ze voldoende maatregelen nemen. Daarom besteedt de verzekeraar dit uit aan gecertificeerde beveiligingsbedrijven, die elk jaar grondig geïnspecteerd worden. 

Wanneer een beveiligingsbedrijf een BORG-certificaat afgeeft, erkennen zij daarmee dat uw pand voldoet aan de eisen van de verzekeraar. Uw beveiligingsbedrijf adviseert u in het nemen van preventiemaatregelen, zodat u het niet zelf hoeft uit te zoeken.

De verzekeraar wil drie dingen van uw organisatie weten

Uw beveiligingsbedrijf controleert uw organisatie op drie onderdelen en schrijft daarna de bijbehorende maatregelen voor. Deze vragen en maatregelen krijgt hij aangeleverd door de Bond van Verzekeraars, zodat de klanten van het beveiligingsbedrijf voldoen aan de eisen van de verzekeraar.

Controle 1. Hoe is uw gebouw opgebouwd?

Allereerst kijkt uw beveiligingsadviseur naar de opbouw van uw gebouw. Wanneer uw autobedrijf is opgedeeld in verschillende ruimtes, is het voor een inbreker veel moeilijker om door te lopen naar bijvoorbeeld de kluis. Verder worden de wanden, deuren en het sluitwerk beoordeeld.

Controle 2. Wat is de waarde van uw inboedel?

De adviseur maakt ook een indicatie van de waarde van uw inboedel. Dat bepaalt in welke risicoklasse uw bedrijf valt.

Controle 3. Verkoopt u ook losse onderdelen?

Verschillende autobedrijven verkopen ook losse onderdelen, om auto's nog mooier of veiliger te maken. Denk bijvoorbeeld aan onderdelen als: airbags, audio-, visuele- en navigatieapparatuur, velgen, banden, automotive styling onderdelen en katalysatoren.

Deze losse onderdelen zijn vaak makkelijk mee te nemen tijdens een inbraak. Daar komt nog eens bovenop, dat ze makkelijk verhandelbaar zijn door de inbreker.

6 maatregelen voor een BORG-certificaat

Heeft de beveiligingsadviseur de drie onderdelen van uw organisatie in kaart gebracht? Dan krijgt u een combinatie van beveiligingsmaatregelen aanbevolen. Vaak zijn er verschillende manier mogelijk, om eenzelfde resultaat te bedenken.

1. Organisatorische maatregelen

Organisatorische maatregelen zijn basismaatregelen, die een verzekeraar altijd eist. Uw beveiligingsbedrijf zal u ook adviseren om een duidelijk plan te maken.

Bij organisatorische maatregelen kunt u denken aan:
- Er is overzicht op het beheer van sleutels, geld en materialen;
- Verdachte situaties en technische maatregelen worden genoteerd;
- Er zijn afspraken gemaakt over het betreden en afsluiten van het pand;
- Alle medewerkers zijn geïnformeerd over de preventie- en veiligheidsmaatregelen.

2. Bouwkundige maatregelen

Bouwkundige maatregelen zijn de tweede stap, die in de basis altijd moet toegepast worden. Om in aanmerking te komen voor een verzekering, moet u standaard gebruik maken van gecertificeerde sloten.

Bij inbraakvertragende maatregelen kunt u denken aan:
- Er is gecertificeerd hang- en sluitwerk gebruikt;
- Ramen en deuren zij op een veilige manier geplaatst.

Stichting Kwaliteit Gevelgebouw controleert of uw gevelelementen voldoende inbraakwerend zijn. Klik hier als u meer wilt weten over het testen en de normen die daarbij horen.

3. Compartimentering

Een inbreker heeft altijd haast. Hoe korter hij in een gebouw is, hoe kleiner de pakkans is. Daarom moet u de inbreker zo veel mogelijk vertragen. Heeft u een hoge waarde aan goederen aanwezig in uw pand? Dan eist de verzekeraar compartimentering. Zorg voor 5 of 10 minuten vertragende maatregelen. Of plaats waardevolle spullen in een verankerde kluis.

Bij inbraakvertragende maatregelen kunt u denken aan:
- Een verankerde kluis op een bovenverdieping;
- Computers en laptops staan vast met behulp van een geplastificeerde staalkabel;
- Uw overheaddeuren zijn handmatig en elektronisch beveiligd.

4. Elektronische maatregelen

Naast de bovenstaande maatregelen, is het bij een voorraadwaarde van boven de €7500,- al verplicht om een inbraakinstallatie aan te schaffen. Voor een autobedrijf met een showroom, is dat dus per definitie nodig. Wij raden altijd aan om de overheaddeuren van uw autobedrijf extra te beveiligen. Dit is de enige mogelijkheid waarmee een inbreker met een auto kan wegkomen. Al bleek er bij deze inbraak in Veenendaal (die in de inleiding is genoemdook een andere uitgang te zijn.

Bij inbraakvertragende maatregelen kunt u denken aan:
- Het aanschaffen van een inbraakalarminstallatie;
- Het verbinden van uw inbraakalarminstallatie met glasbreukmelders of trillingsmelders.

5. Alarmering

Heeft u alle voorgaande maatregelen genomen? Dan nog kan een inbreker ongezien wegkomen. Er moet namelijk nog een signaal worden afgegeven aan de buitenwereld. Met behulp van een sirene en flitser, zorgt u ervoor dat buurtbewoners of toevallige passanten zien en horen dat er ingebroken wordt.

Bij alarmerende maatregelen kunt u denken aan:
- Het plaatsen van een sirene en flitser op uw gevel;
- Uw inbraaksysteem meldt door aan een Particuliere AlarmCentrale, ook wel PAC genoemd.

6. Reactie of opvolging

Het beperken van schade bij een inbraak, valt of staat met een snelle en passende reactie. Zorg ervoor dat uzelf, uw collega's en uw opvolgingsbedrijf zo snel mogelijk worden ingeschakeld bij inbraak. En dat zij precies weten hoe om te handelen. Met behulp van camerabeveiliging weet u of er daadwerkelijk iemand rondloopt door uw bedrijf, en kunt u de politie onmiddellijk waarschuwen.

U kunt denken aan de volgende reacties:
- Uw particuliere alarmcentrale neemt contact met u op;
- Wanneer het om een echt alarm gaat, belt uw alarmcentrale de politie.

Voldoet uw autobedrijf aan de eisen van de verzekeraar? Check dat nu, met onze GRATIS checklist!

New Call-to-action

Deel dit blog: