Blog

Wat gebeurt er als de brandweer problemen met de brandveiligheid van uw pand constateert?

fire-department-1846641_1920.jpg

Heeft u al een controle van de brandweer gehad? De brandweer kan eens per jaar langskomen voor een controle van de brandveiligheid van uw pand. Tijdens deze controle wordt gekeken of u voldoet aan de eisen uit het bouwbesluit van 2012.

In sommige gemeenten stuurt de brandweer tegenwoordig een checklist waarmee u als pandeigenaar zelf de brandveiligheid kunt checken. Het staat niet vast wanneer de brandweer langskomt. Soms kan een controle een paar jaar uitblijven.

Stel dat de brandweer bij u langskomt en de brandveiligheid voldoet niet aan de verschillende normen en de wet. Wat kunt u dan verwachten? Heel flauw zou ik kunnen zeggen dat dit per gemeente verschilt. Dat klopt wel, maar een aantal vervolgstappen komen in de meeste gemeenten overeen.

1. Een brief van de brandweer

Het kan iedereen overkomen: er is een kleine fout gemaakt in de brandveiligheid van het pand. De brandweer zal u dit niet zwaar aanrekenen. Wel wordt er van u verlangd dat u binnen een bepaald aantal weken de brandveiligheid herstelt.

2. Dwangsom

Wanneer u de brandveiligheid niet herstelt, kan de brandweer maatregelen nemen. In sommige gevallen krijgt u opnieuw een brief, maar vaak ontvangt u al snel een dwangsom. De hoogte van de dwangsom verschilt per gemeente en per strafbaar feit. Aan hoe minder eisen u voldoet, hoe hoger de boete.

3. Verhoging dwangsom

Heeft u na ontvangst van de dwangsom geen maatregelen genomen? Dan kan dit leiden tot een verhoging van de dwangsom. Deze verhoging kan oplopen tot enkele duizenden euro's per week. Ook de verhoging van de dwangsom verschilt per gemeente.

4. Intrekken vergunning

Weinig bedrijven laten het tot dit stadium komen, maar wanneer u na meerdere waarschuwingen en verhogingen van de dwangsom nog geen maatregelen hebt getroffen, kan de vergunning van uw pand worden ingetrokken. Dit leidt uiteindelijk tot sluiting van het pand. Ook kan de gemeente de vergunningpas intrekken als de brandweer aantoont dat uw pand een hoog veiligheidsrisico loopt.

5. Rechtszaak

Tot slot kan dit gehele proces voor de rechter komen, die de uiteindelijke straf bepaalt. Mijn advies is dan ook om het niet verder te laten komen dan de brief van de brandweer (zie punt 1). Zorg dat de brandveiligheid voor u en de mensen in uw pand goed geregeld is. Dit voorkomt een hoop problemen, en belangrijker nog; slachtoffers bij een echte brand.

Wilt u meer weten over inspecties voor de brandveiligheid van uw pand? Lees dan ons e-book over het inspectiecertificaat.

inspectiecertificaat inspectiebezoek brandveiligheid

Deel dit blog: