Blog

Welk type brandalarm heb ik nodig voor onze school?

type brandmeldinstallatie op school.jpeg

Weet u aan welke eisen uw brandalarm moet voldoen? In dit blog bespreek ik de twee typen luidalarm en het minimaal vereiste volume van de sirenes.

Luidalarm type A - Gesproken woord sirenes

Alarmtype A is vereist in grote scholen van minimaal 10.000m2. Dit alarmtype wordt vaak toegepast in ruimten waar mensen onbekend zijn met de ontruimingsprocedure.

Alarmtype A is een alarm met een gesproken woord. Het gesproken woord helpt mensen die het pand niet kennen de vluchtgangen te gebruiken en de nooduitgang te vinden. Ook is het mogelijk om bijvoorbeeld de muziek die in restaurants op de achtergrond speelt aan de ontruimingsinstallatie te koppelen. Tijdens het brandalarm schakelt de muziek automatisch uit en gaat het alarm aan.

Hiervoor is het van belang dat de geluidsinstallaties gekoppeld zijn aan een centrale eenheid. Deze centrale eenheid wordt vervolgens gekoppeld aan de brandmeldinstallatie en de ontruimingsinstallatie. Ook het bedieningspaneel waarin de microfoon is opgenomen, is aangepast.

In een schoolgebouw kunt u van dit systeem gebruikmaken, maar als het goed is zijn uw leerlingen bekend met de ontruimingsprocedure en is dit alarmtype niet nodig.

Luidalarm type B - Gewone sirenes

Bij dit type alarm gaan alleen de sirenes af. De meeste scholen zullen dit type gebruiken, omdat iedereen direct gewaarschuwd wordt en de ontruimingsprocedure daardoor meteen in gang kan worden gezet.

Naast het normale type B alarm is er ook een type B-plus alarm. Dit alarm bestaat uit een sirene en een gesproken boodschap. Wanneer mensen het doel van het alarm niet direct begrijpen, kan de gesproken boodschap het alarm ondersteunen. Dit alarm kan alarm type A niet vervangen, omdat de commandomicrofoon ontbreekt.

Geluidsniveau brandalarm

In de norm 2575 staan eisen omtrent het geluidsniveau van het brandalarm vermeld. Zo moet het alarm met een gesproken woord minimaal 60 dB bevatten. Bij een gewone sirene is de minimale eis 65 dB in het betreffende deel van het gebouw. Hier mag u alleen van afwijken indien dit staat aangegeven in het programma van eisen. In gebouwen waar mensen slapen, is de minimale vereiste 70 dB bij het hoofdeinde. Deze laatste norm is voor uw schoolgebouw waarschijnlijk niet van toepassing.

Naast de standaardeisen zijn er een aantal uitzonderingen:

  • Het alarm moet 5 dB hoger zijn dan het omgevingsgeluid;
  • Het alarm mag maximaal 80 dB zijn, omdat het anders gehoorschade op kan leveren;
  • Bij een omgevingsgeluid harder dan 75 dB kunt u flitsers plaatsen om iedereen te waarschuwen dat er een alarm afgaat.

Wilt u meer weten over brandveiligheid op scholen? Download dan ons nieuwste e-book en leer meer over rookmelders en ontruimingsoefeningen.

Brandveiligheid Scholen

Deel dit blog: