Blog

7 tips voor een brandveilige basisschool

brandveilige-basisschool.jpeg

De brandweer, ontruimingsoefeningen en een alerte conciërge: een paar onderwerpen die voorbij kwamen toen ik afgelopen maand op bezoek was bij basisschool De Stifthorst. Een mooie bassischool met zo'n 250 kinderen die wellicht op uw school lijkt. Het interview dat ik er afnam, verwerk ik in mijn onderzoek, maar in dit blog licht ik alvast een tipje van de sluier op.

In het interview werden onder andere voorbeelden genoemd voor het regelen van de brandveiligheid die ik graag met u doorneem. Heeft u deze maatregelen ook genomen of heeft u een compleet andere oplossing? Laat het mij weten!

Tip 1: Actuele RI&E

In het kort is RI&E (risico inventaris en evaluatie) een model om risico's in kaart te brengen en te analyseren. In dit blog ga ik daar dieper op in.

Iedere school heeft een RI&E en het is van belang deze actueel te houden. De Stifthorst beschikt voor de RI&E en andere zaken over een veiligheidsdeskundige. Periodiek houden zij de RI&E up-to-date en nemen daarin alle feedback van de voorgaande periode mee.

Tip 2: Leer van de brandweer

Een bezoek van de brandweer ervaart u misschien als lastig of verwarrend. De ene brandweerman zegt dit en de ander kijkt nog strenger naar de brandveiligheid dan de vorige. Ook de directeur van De Stifthorst heeft dit weleens als lastig ervaren. Echter heeft hij liever iets te veel regels dan te weinig. Daarnaast leert hij altijd weer van een brandweerbezoek.

Tip 3: Alerte conciërge

Brandveiligheid doen we met elkaar. Een conciërge die op de brandveiligheid let, is dan ook van groot belang. Zo heeft de conciërge van De Stifthorst aandacht voor bijvoorbeeld een tafel die op de vluchtroute staat of brandgevaarlijke versieringen in de klas. Ook docenten kunnen hier een bijdrage aan leveren.

Tip 4: Geen gaatjes in brandwerende wand

In De Stifthorst werden nieuwe WiFi-kabels aangelegd. Daarvoor zijn gaatjes geboord in de brandwerende scheiding. Het is belangrijk dat deze gaten na het leggen van de kabels worden afgedekt om de brandscheiding brandwerend te houden. De brandweer heeft de basisschool hier op gewezen.

Tip 5: Onverwachte situaties nabootsen in ontruimingsoefeningen

Met een lach vertelt de directeur over een aantal ontruimingsoefeningen: “Een keer heb ik de deur van een kantoorruimte dichtgebonden. Daardoor konden de collega's niet naar buiten.” Zomaar een voorbeeld dat kan worden gebruikt om het bewustzijn onder collega's en docenten te vergroten.

Tip 6: Goede nacontrole bij ontruimingsoefening

Vooral in het basisonderwijs is dit heel belangrijk. Bij brand is het niet voldoende om in een toilet te roepen of er iemand aanwezig is. Een fysieke controle is noodzakelijk. Jonge leerlingen hebben namelijk de neiging om in gevaarlijke situaties in elkaar te duiken en zich te verschuilen. Dit kan tijdens een echte brand fataal worden. Controleer daarom altijd en overal met de ogen of iedereen het gebouw heeft verlaten.

Tip 7: Ouders informeren over brandveiligheid

Veel scholen doen dit al door bijvoorbeeld een stukje je in de schoolgids te schrijven. Een andere goede tip is om na iedere ontruimingsoefening ouders een e-mail te sturen met de resultaten van de oefening. Dit stelt de ouders gerust en laat zien dat u actief met brandveiligheid bezig bent.

Wilt u meer weten over brandveiligheid? Download dan ons GRATIS e-book over een brandveilige school.

Brandveiligheid Scholen

Deel dit blog: