Blog

Hoe bereidt u zich voor op het maandelijks onderhoud?

Close-up of technician checking routers in server room-494359-edited.jpeg

Het maandelijks onderhoud voor de brandmeldinstallatie is van belang om deze in de nominale staat te houden. De definitie voor nominale staat is in deze context de staat waarin de installatie is aangekocht. Het maandelijks onderhoud kan ook door de beheerder brandmeldinstallatie worden uitgevoerd.

Over het maandelijks onderhoud zelf wil ik in dit blog niet te lang stilstaan. Dit heb ik al in een eerdere blog gedaan, waarin we het hebben gehad over de verantwoordelijkheden van de beheerder brandmeldinstallatie. In dit blog wil ik het vooral hebben over de voorbereiding van het maandelijks onderhoud. Wij lopen in praktijk regelmatig tegen een aantal dingen aan die wij vooraf met u willen bespreken door middel van dit blog.

Wat verwachten wij vooraf van u?

In praktijk lopen wij tegen een aantal dingen aan die niet altijd geregeld zijn. Wilt u op de volgende punten letten?

  • Zorg dat de onderhoudsdeskundige altijd naar binnen kan;
  • Zorg dat de onderhoudsdeskundige het logboek kan inkijken;
  • Zorg dat de onderhoudsdeskundige, indien nodig, toegang heeft tot iedere ruimte;
  • Communiceer het onderhoud ook naar de andere bewoners/gebruikers van het pand;

Daar tegenover staat dat wij zo spoedig mogelijk laten weten wanneer wij langskomen. Mocht er onverwachts iets gebeuren waardoor wij niet naar binnen kunnen, laat het ons dan zo snel mogelijk weten.

In een ander blog heb ik geschreven over de verwachtingen voor het onderhoud. Dit ging over het jaarlijks onderhoud, maar wellicht is het voor u interessant om dit ook door te nemen, aangezien een aantal dingen overeenkomen.

Werkzaamheden onderhoud brandmeldinstallatie

Aangezien wij regelmatig bij u langskomen, herhaal ik in het kort de werkzaamheden die we bij u uitvoeren:

  • Visueel controleren van de brandmeldcentrale en eventueel het brandweerpaneel en de nevenpanelen;
  • Werking van optische en akoestische indicatoren controleren, zoals de zoemers;
  • Controleren doormelding brandmeldinstallatie (en of deze ontvangen wordt);
  • Controleren doormelding storing bij alarmcentrale;
  • Controleren of het logboek compleet is;

Na het uitvoeren van bovenstaande werkzaamheden melden we onze bevindingen bij de klant. U bent zelf verantwoordelijk voor wat u met deze bevindingen doet.

Wilt u meer weten over een brandmeldinstallatie? Lees dan dit GRATIS e-book over de wet & regelgeving van een brandmeldinstallatie.

 Brandmeldinstallatie aanschaffen? Check het met onze checklist

Deel dit blog: