Blog

Hoe maak ik mijn leerlingen bewust van brandveiligheidsrisico's?

Leerlingen bewust maken van brandveiligheidNog niet zo lang geleden mocht ik een interview afnemen op het CLV in Veenendaal. Naast dat het een mooi gesprek was over brandveiligheid haalde ik uit dit gesprek ook weer een onderwerp waar ik het met u over wil hebben.

Ditmaal wil ik het hebben over een aantal maatregelen die u kunt nemen om leerlingen bewust te maken van brandveiligheid. Dit is belangrijk, omdat leerlingen daardoor weten wat ze moeten doen in geval van brand. En daarnaast is het goed om bezig te zijn met brandveiligheid in het algemeen. In welke situatie ze ook komen, brandveiligheid is overal van belang.


In dit blog noem ik vijf maatregelen die u kunt ne

men. Sommige maatregelen zijn specifiek van belang voor scholen, anderen hebben betrekking tot brandveiligheid in het algemeen.

Toelichting met een A4 over calamiteiten

In de eerste klas van de middelbare school kreeg ik een boekje over brandveiligheid dat we tijdens de les doornamen. Op deze manier bereidden onze leraren ons voor op de gevaren van brand en wat we in geval van brand moesten doen.  

Het CLV, de school die ik bezocht voor een interview, heeft een andere visie op het creëren van bewustzijn omtrent brandveiligheid. Zij geven leerlingen een blaadje waarin kort op staat vermeld welke maatregelen de leerlingen moeten nemen in geval van brand.

Persoonlijk denk ik dat u de manieren kunt combineren. Het boekje over brandveiligheid dat ik kreeg, kunt u bijvoorbeeld in een les over brandveiligheid gebruiken. Het blaadje van het CLV kunt u de eerste dag aan de leerlingen geven, zodat iedereen op de hoogte is van het ontruimingsplan.

Les over brandveiligheid met filmpjes

De brandweer heeft speciale lespakketten ontwikkeld om jongeren bewust te maken van brandveiligheid. In deze lespakketten staan tips voor de aanpak van deze lessen. Zo krijgt u voorleestips voor groep 1/2 en is er een digitaal lespakket met filmpjes voor groep 7/8.

Voor de middelbare school kon ik geen lespakketten van de brandweer vinden. Ik raad u dan ook aan contact op te nemen met de plaatselijke brandweer en te vragen of zij lesmateriaal beschikbaar hebben voor middelbare scholen. Als u zelf een lespakket voor de middelbare school kent, kunt u die onderaan dit blog delen.

Ontruimingsoefening bespreken met de leerlingenraad 

Een ontruimingsoefening verloopt niet altijd vlekkeloos. Uw leerlingen zien dingen die u misschien niet ziet. U kunt alle leerlingen om feedback vragen, alleen betwijfel ik de betrouwbaarheid van de uitkomsten. De meeste leerlingen zijn niet met brandveiligheid bezig en zelfs als u dit onderwerp tijdens de les aanhaalt, zullen maar weinig leerlingen daadwerkelijk feedback geven.

Overigens zou het bespreken van de ontruimingsoefening wel een mooi moment zijn om tijdens de les opnieuw kort met brandveiligheid bezig te zijn. Mijn tip is echter om samen met de leerlingenraad naar de ontruimingsoefeningen te kijken. Ik verwacht dat hier meer input uit voort komt. Wel zou ik extra toelichting geven aan deze leerlingen, zodat ze weten waar ze tijdens de ontruimingsoefening op moeten letten.  

Gastspreker brandweer of slachtoffer

Een leuke manier om brandveiligheid levendig te maken, is bijvoorbeeld door de brandweer op school uit te nodigen. Wellicht is het tijdens deze lessen mogelijk om kort iets met vuur te doen. De meeste leerlingen vinden dat interessant en bovendien kunt hen direct bewust maken van de gevaren die vuur met zich meebrengt.

Een andere goede insteek van een les over brandveiligheid is het uitnodigen van een slachtoffer van brand. Iemand die de gevaren van brand aan den lijve heeft ondervonden, kan veel indrukken bij leerlingen achterlaten. Hopelijk beseffen leerlingen daardoor beter hoe gevaarlijk brand kan zijn.

Opdrachten over brandveiligheid

Hoe zorgen we ervoor dat leerlingen actief met een onderwerp bezig zijn? Bijvoorbeeld door hen opdrachten uit te laten voeren, zoals een PWS. Waarom stelt u geen project op over brandveiligheid?

Op internet vond ik een aantal voorbeelden waarbij leerlingen moesten meedenken over een probleem dat met brandveiligheid te maken had. Dit kan een probleem zijn met de brandveiligheid op school, maar ook in een woonhuis of bedrijf.

Zo deden HAVO/VWO klassen een project waarbij ze een systeem moesten bedenken dat tijdwinst oplevert in geval van een woningbrand. Ergens anders las ik over een maatregel die scholieren hadden bedacht om in geval van brand ouderen te kunnen signaleren. Naast dat leerlingen actief met brandveiligheid bezig zijn, oefenen ze bovendien ook andere vaardigheden. 

Wilt u meer weten over de brandveiligheid op scholen? Lees dan ons e-book waar wij rookmelders en diverse andere onderwerpen bespreken die met brandveiligheid op school te maken hebben. 

Brandveiligheid Scholen

Deel dit blog: