Blog

Moet ik een brandmeldinstallatie aanschaffen voor mijn hotel?

Man using tablet pc beside servers in data centerEen hotelbrand brengt veel gevolgen met zich mee. Allereerst bestaat de kans op slachtoffers, maar daarnaast kunnen gasten persoonlijke bezittingen kwijtraken, heeft de brand een emotionele invloed op het personeel en moet het hotel mogelijk tijdelijk of permanent sluiten. En gaat uw hotel weer open, dan heeft u hoogstwaarschijnlijk imagoschade opgelopen, waardoor potentiële gasten sneller voor een ander hotel kiezen.

Een goede brandmeldinstallatie kan veel narigheid voorkomen. Maar wanneer moet u een brandmeldinstallatie aanschaffen? Is een inspectiecertificaat verplicht voor de brandmeldinstallatie in uw hotel? In dit blog hoop ik aan de hand van het bouwbesluit van 2012 uw vragen te beantwoorden. Hierin staat de wet- en regelgeving van een brandmeldinstallatie beschreven.

Bouwbesluit als uitgangspunt

De brandveiligheid is voor zover ik weet altijd gebaseerd op het bouwbesluit. Zo ook voor hotels. Het bouwbesluit bevat informatie over de inrichting van de brandveiligheid voor allerlei gebouwen.

In het bouwbesluit is onderscheid gemaakt in een aantal segmenten voor de verschillende functies van gebouwen. Voor hotels is de logiesfunctie benoemd, die vervolgens is onderverdeeld in drie functies. Deze functies neem ik later in dit blog aan de hand van bijlage 1 uit het bouwbesluit met u door.

In alle gevallen (7a, 7b en 7c) wordt gesproken over logiesgebouw (zie foto). Een logiesgebouw is een gebouw of een gedeelte van een gebouw waarin meer dan één logiesverblijf ligt dat is aangewezen op een gezamenlijke verkeersroute.

Bijlage 1

Logiesfunctie niet in een logiesgebouw

Denk hierbij aan een gebouw met verschillende slaapkamers. Via de slaapkamers kunnen gasten direct naar buiten zonder dat ze gebruik hoeven te maken van een gemeenschappelijke verkeersroute (bijvoorbeeld de gang).

Deze functie hoeft aan relatief weinig eisen te voldoen. Wanneer u iets nieuws gaat bouwen en de nieuwbouw in deze categorie valt, moeten de vluchtroutes voorzien zijn van rookmelders. Het gaat om de besloten ruimten tussen de uitgang van een verblijfsruimte en de uitgang van de woonfunctie. Met andere woorden: de vluchtweg naar buiten moet voorzien zijn van rookmelders (zie: Artikel 6.21 lid 4 & 5 van bouwbesluit). Een brandmeldinstallatie is hier dus niet verplicht.

Logiesfunctie in een logiesgebouw met 24 uurs bewaking

In deze categorie vallen onder andere hotels die 24 uur per dag bewaakt worden. De bewaking mag zich in een straal van 100 meter van het gebouw begeven, mits het alarmsignaal in geval van brand hen daar kan bereiken. De bewaking moet in geval van brand automatisch een melding krijgen, waarna zij actie kunnen ondernemen.

Een gebouw dat in deze categorie valt en groter is dan 250 m2 moet beschikken over een volledige bewaking. Dit houdt in dat het gebouw voorzien moet zijn van een brandmeldinstallatie. De brandmeldinstallatie en de verschillende rookmelders in het gebouw detecteren brand direct.

Om te beschikken over de juiste kwaliteit brandmeldinstallatie, dient u een inspectiecertificaat te hebben. Er is geen automatische doormelding, omdat er altijd iemand aanwezig is die het gebouw bewaakt. Hiermee voorkomt u kosten voor jaarlijkse abonnementskosten van de doormelding.

Logiesfunctie in een logiesgebouw zonder 24 uurs bewaking

Heeft u geen 24 uurs bewaking in uw hotel en bestaat uw hotel uit meerdere verdiepingen of is de oppervlakte groter dan 250m²? Dan gelden voor u de volgende eisen.

De regels komen grotendeel overeen met een logiesfunctie in een logiesgebouw met 24 uurs bewaking. U dient allereerst een brandmeldinstallatie aan te schaffen en ook u moet een inspectiecertificaat bezitten (in dit e-book ga ik daar dieper op in).

Waar deze categorie zich van onderscheidt ten opzichte van de andere twee categorieën is de doormelding. Deze is verplicht, zodat wanneer de brandmeldinstallatie brand signaleert, er direct een signaal naar de Regionale AlarmCentrale gaat.

Let op! In sommige ruimten gelden andere gebruikersfuncties. Vraag aan uw installateur hoe u hiermee om moet gaan. Het informatieblad over het bouwbesluit (page 9) gaat ook dieper op dit onderwerp in. 

Wilt u weten waar u op moet letten bij de aanschaf van een brandmeldinstallatie? Download hieronder het gratis e-book waarin u meer leest over de aanschaf van een brandmeldinstallatie.

New Call-to-action

 

Deel dit blog: