Bijlage 1 van het bouwbesluit

In de eerste bijlage van het bouwbesluit vindt u de onderstaande tabel. Met behulp van deze tabel kunt u beoordelen of uw gebouw een brandmeldinstallatie nodig heeft. Zodat u een brandmeldinstallatie kopen, hiervoor moet u een aantal dingen weten, kijk hier voor meer tips.

Komt u er niet helemaal uit? Lees dan verder in deze blog: Wanneer moet ik een brandmeldinstallatie aanschaffen voor mijn pand?

        Gebruiksoppervlakte Hoogste vloer van de gebruiksfunctie gemeten boven het meetniveau Omvang van de bewaking, volgens NEN 2535 Doormelding volgens NEN 2535 Certificaat als bedoeld in artikel 6.20, zesde lid
Groter dan [m²] Hoger dan [m]      
1 Woonfunctie          
  a woonfunctie voor zorg          
    1 zorgclusterwoning voor zorg op afroep, in een woongebouw Gedeeltelijk
    2 zorgclusterwoning voor 24-uurs zorg niet in een woongebouw Volledig
    3 zorgclusterwoning voor 24-uurs zorg in een woongebouw Gedeeltelijk ja ja
    4 groepszorgwoning voor zorg op afspraak Volledig
    5 groepszorgwoning voor zorg op afroep Volledig
    6 groepszorgwoning voor 24-uurs zorg Volledig ja ja
    7 andere woonfunctie voor zorg
  b andere woonfunctie
2 Bijeenkomstfunctie          
  a voor het aanschouwen van sport
  b kinderopvang voor kinderen jonger dan 4 jaar 200 Volledig
        1,5 Volledig ja ja
  c andere bijeenkomstfunctie 5 Gedeeltelijk ja
        50 Volledig ja
        500 Niet-automatisch
        1000 Gedeeltelijk ja
        5000 Volledig ja
3 Celfunctie Volledig ja ja
4 Gezondheidszorgfunctie          
  a gezondheidszorgfunctie met bedgebied Volledig ja ja
  b andere gezondheidszorgfunctie 20 Niet-automatisch -
        50 Gedeeltelijk ja ja
        4,1 Niet-automatisch
        250 1,5 Niet-automatisch
        500 Niet-automatisch
5 Industriefunctie          
  a lichte industriefunctie
  b andere industriefunctie 20 Niet-automatisch
        750 4,1 Niet-automatisch
        1500 1,5 Niet-automatisch
        2500 Niet-automatisch
6 Kantoorfunctie 20 Niet-automatisch
        50 Gedeeltelijk ja
        500 4,1 Niet-automatisch
        750 1,5 Niet-automatisch
        1500 Niet-automatisch
7 Logiesfunctie          
  a logiesfunctie niet in een logiesgebouw
  b logiesfunctie in een logiesgebouw met 24 uurs bewaking 250 Volledig ja
  c logiesfunctie in een logiesgebouw zonder 24 uurs bewaking 1,5 Volledig ja ja
        250 - Volledig ja
8 Onderwijsfunctie 4,1 Niet-automatisch
        50 Gedeeltelijk ja
        250 1,5 Niet-automatisch
        500 Niet-automatisch
9 Sportfunctie 4,1 Niet-automatisch
        50 Gedeeltelijk ja
        500 1,5 Niet-automatisch
        1000 Niet-automatisch
10 Winkelfunctie 4,1 Niet-automatisch
        50 Volledig ja
        500 1,5 Niet-automatisch
        1000 Niet-automatisch
        5000 13 Gedeeltelijk ja
        10000 Gedeeltelijk ja
        10000 13 Volledig ja
11 Overige gebruiksfunctie          
  a besloten overige gebruiksfunctie voor het stallen van motorvoertuigen 1,5 Niet-automatisch
        1000 Volledig
        2500 Volledig ja
  b besloten overige gebruiksfunctie voor het personenvervoer 1,5 Niet-automatisch
        13 Gedeeltelijk
        1000 Niet-automatisch
        2500 Gedeeltelijk ja
  c andere overige gebruiksfunctie
12 Bouwwerk geen gebouw zijnde

Naast de regelgeving rond uw gebruikersfunctie, is het ook van belang of uw pand doodlopende einde heeft. Hoe dat in elkaar steekt leest u in deze blog!

Kom u er na het lezen van de blogs en het bestuderen van deze pagina nog niet uit? Neem dan gerust contact met ons op!

New Call-to-action