Blog

Wanneer moet ik een brandmeldinstallatie aanschaffen voor mijn pand?

 handbrandmelder.jpg

Nog niet zo lang geleden schreef ik een blog over: Wanneer moet ik een brandmeldinstallatie aanschaffen voor mijn kantoorpand? In deze blog legde ik uit wat een doodlopend einde is en wat daar de gevolgen voor zijn. Hoe zit het bij een zorginstelling, hotel of school?

Ik leg in deze blog voor gevorderden uit wat de gevolgen van een gebruikersfunctie zijn. Daarbij ga ik in op de omvang van de bewaking, de doormelding en de certificering. 

Wanneer moet ik een brandmeldinstallatie aanschaffen?

Het bouwbesluit geeft daar meer duidelijkheid over in de 'tabel brandmeldinstallaties' in bijlage 1. Het bouwbesluit geeft hier aan wanneer een brandmeld installatie verplicht is. Voor deze panden moet een door de gemeente goedgekeurd Programma van Eisen (PvE) opgesteld zijn. Daarnaast beschrijft het bouwbesluit of deze installatie over een doormelding moet beschikken en of de installatie voorzien moet zijn van een inspectiecertificaat.

Stel, u bent eigenaar van een zorginstelling, voor u gelden de regels rond de gezondheidszorgfunctie:

Functie Oppervlakte Hoogte Omvang bewaking Doormelding Certificering
Gezondheidszorgfunctie          
Met bedgebied - - Volledig Ja Ja
Andere - 20 Niet-automatisch Ja -
  - 50 Gedeeltelijk Ja Ja
  - 4,1 Niet-automatisch - -
  250 1,5 Niet-automatisch - -
  500 - Niet-automatisch - -

Ik kan mij voorstellen dat verschillende begrippen om meer uitleg vragen, in het vervolg van deze blog leg ik de volgende begrippen verder uit: gebruikersfunctie, omvang van de bewaking, doormeldingen en de certificering.

Hoe bepaal je de gebruikersfunctie?

Voor het vaststellen van de gebruikersfunctie geeft het bouwbesluit duidelijke definities. Hieronder noem ik de definities, die in de meeste gevallen voor zich spreken:

Woonfunctie: Gebruikersfunctie voor het wonen (bv. woning of woonzorgcomplex);
Bijeenkomstfunctie: Een gebruiksfunctie voor het samenkomen van mensen voor kunst, cultuur, godsdienst, communicatie, kinderopvang, het verstrekken van consumpties voor het gebruik ter plaatse en het aanschouwen van sport (bv. kerk of kantine);
Celfunctie: Gebruiksfunctie voor dwangverblijf van mensen (bv. cel of kamer in dwangmatige verpleging);
Gezondheidsfunctie: Gebruiksfunctie voor medisch onderzoek, verpleging, verzorging of behandeling (bv. verzorgingstehuis);
Industriefunctie: Gebruiksfunctie voor het bedrijfsmatig bewerken of opslaan van materialen en goederen, of voor agrarische doeleinden (bv. werkplaats of opslag);
Kantoorfunctie: 
Gebruiksfunctie voor administratie (bv. kantoorgebouw);
Logiesfunctie: Gebruiksfunctie voor het bieden van recreatief verblijf of tijdelijk onderdak aan mensen (bv. hotel of vakantiehuisje);
Onderwijsfunctie: Gebruiksfunctie voor het geven van onderwijs (bv. klaslokaal of lerarenkamer);
Sportfunctie: Gebruiksfunctie voor het beoefenen van sport (bv. sporthal of zwembad);
Winkelfunctie: Gebruiksfunctie voor het verhandelen van materialen, goederen of diensten (winkel of showroom);
Overige gebruiksfunctie: Niet in dit lid (bovenstaande gebruiksfuncties) benoemde gebruiksfunctie voor activiteiten waarbij het verblijven van mensen een ondergeschikte rol speelt (bv. parkeergarage of sanitairhuisje).

Het kan zijn dat verschillende onderdelen van uw pand, een andere functie hebben. Om kosten te besparen is het de moeite waard om dit uit te laten zoeken door uw beveiligingsbedrijf in samenwerking met uw architect. 
 

Het voert te ver om in te gaan op alle kleine lettertjes die genoemd worden in het bouwbesluit. In deze blog wil ik mij beperken tot de hoofdlijnen, zoals ik aangaf is het wel de moeite waard om het verder te (laten) onderzoeken.

Welke soorten bewaking zijn er en wat houden ze in?

Er zijn 3 soorten bewaking te onderscheiden: volledig, gedeeltelijk en niet-automatisch: 

Volledig: Rookmelders in alle ruimtes (Behalve sanitaire ruimtes, of kleine koelruimten en dergelijke);
Gedeeltelijk: Rookmelders in gemeenschappelijke verkeersruimtes (bv. trappen en gangen maar ook de printerruimte en kantine);
Niet-automatisch: Alleen handbrandmelders;
Ruimtebewaking: In geval van doodlopend einde.

Wat betekend doormelding?

Doormeldig betekend dat de brandmeldinstallatie de brandweer belt in geval van brand. Hierdoor wordt de brandweer ontzettend snel geallameerd. Dit is bijvoorbeeld verplicht bij zorgwoningen met 24 uurs zorg. Omdat 'de mens' ontbreekt in deze schakel worden ongewenste en onechte meldingen ook doorgemeld. Een vervuilde melder kan er voor zorgen dat de brandweer op de stoep staat. Daarom is dit in de meeste gevallen niet verplicht.

Doormelden kan naar twee verschillende partijen:

RAC: Regionale Alarm Central, waardoor de brandweer gelijk op weg gestuurd wordt
PAC: Particuliere Alarm Centrale, deze belt eerst met de gebruiker

Wat houdt certificering in?

Als er een inspectiecertificaat wordt afgegeven, dan zijn naast de brandmeldinstallatie ook de organisatie en de aansluitende brandveiligheidsvoorzieningen voor elkaar. Een inspectieinstelling bekijkt de brandmeld- en ontruimingsinstallatie met de sturingen (bv. lift, deuren, ventilatie, etc.) en ook de samenhang met het maandelijkse beheer en de bhv-organisatie.

Verder moeten deze twee certificaten ook zijn afgegeven door de installateur:

- Certificaat BMI bij aanleg
- Certificaat Onderhoud BMI (jaarlijkse onderhoud)

Omdat de inspectieinstelling alle onderdelen van uw brandveiligheid onderzoekt, is een inspectiecertificaat een duidelijk waarborg voor uw brandveiligheid!

 

Wilt u meer weten omtrent het aanschaffen van een brandmeldinstallatie? Download dan nu ons GRATIS e-book ‘’Wet- en regelgeving rond het aanschaffen van een brandmeldinstallatie’’!

New Call-to-action

Deel dit blog: