Blog

Rookmelders op school? Hier moet u op letten!

rookmelders op school.jpeg

U bent verantwoordelijk voor alle kinderen van uw school. Bovendien moet u zorgen voor een veilige omgeving voor uw collega's. Door rookmelders te laten installeren, wordt een brand snel gesignaleerd en brengt u de brandveiligheid naar een hoger niveau.

In veel gevallen is de keuze voor rookmelders niet aan u. U wordt als school al snel door de overheid verplicht om rookmelders aan te schaffen, als onderdeel van een complete brandmeldinstallatie. In dit blog beschrijf ik twee situaties waarin de kans groot is dat u rookmelders aan moet schaffen. Daarna vertel ik u meer over boetes bij loze meldingen.

Situaties in uw school waarbij u rookmelders moet aanschaffen

In twee gevallen is de kans groot dat u rookmelders moet aanschaffen:

  • bij een doodlopend einde
  • bij brandwerende scheidingen

Rookmelders bij een doodlopend einde

Een doodlopende gang of één trappenhuis in het schoolgebouw is voldoende om de vluchtmogelijkheden te beperken. Rookmelders helpen aanwezigen op tijd te waarschuwen, waardoor u slachtoffers kunt voorkomen.

Wanneer (een van) onderstaande punten op de grootte of de indeling van uw schoolgebouw van toepassing is, is er sprake van een doodlopend einde. In deze gevallen dient u de vluchtwegen te voorzien van rookmelders die zijn aangesloten op een brandmeld- en ontruimingsinstallatie. Op die manier kunt u iedereen op tijd alarmeren.

  • De loopafstand tot een plek waar u twee kanten op kunt vluchten, bedraagt meer dan 2 meter. Voorbeeld: een gang van 20 meter zonder deur aan het einde.
  • De oppervlakte van de ruimte waarin u twee kanten op kunt vluchten, bedraagt meer dan 200m2. Deze situatie komt in een schoolgebouw niet vaak voor, maar is wel mogelijk in een grote aula of gymzaal.
  • Het aantal (opeenvolgende) ruimten waar u maar één kant op kunt vluchten, is meer dan twee. Over het algemeen beschikt een schoolgebouw over uitgangen met meerdere lokalen aan de zijkant. Wanneer er geen deur aan het einde van de gang aanwezig is, is het plaatsen van een rookmelder in ieder lokaal verplicht.

Wilt u meer weten over doodlopende gangen? Lees er over in dit blog.

Rookmelders rond brandwerende scheidingen

Met een brandwerende scheiding kunt u de uitbreiding van brand vertragen en hebben aanwezigen meer tijd het schoolgebouw te ontvluchten. Brandwerende scheidingen kunnen zo’n 60 minuten vertraging opleveren. Maar wat heeft dit met rookmelders te maken?

Brandwerende scheidingen zijn vaak deuren die normaal gesproken open blijven staan met behulp van kleefmagneten. In geval van brand moeten deze deuren dichtvallen om de brand tegen te houden. Hier zijn rookmelders voor nodig. Aan beide kanten van een brandwerende scheiding dient een rookmelder geplaatst te worden. Zodra de brand de rookmelders bereikt, gaat het alarm af, worden de sturingen in werking gezet en vallen de deuren van de brandscheiding dicht.

Oorzaak loze meldingen

Helaas komen loze meldingen regelmatig voor. De brandweer doet er alles aan om deze meldingen te voorkomen. Veel loze meldingen ontstaan door een rookmelder. Dit kan verschillende oorzaken hebben:

  1. De rookmelder wordt niet goed onderhouden: te veel stof in de rookmelder kan een vals alarm veroorzaken
  2. Uw leerlingen veroorzaken een loze melding door een handbrandmelder in te drukken of met een vuurtje
  3. Kortsluiting in de apparatuur: dit kan het gevolg zijn van slecht onderhoud aan de apparaten
  4. Tijdens werkzaamheden is de rookmelder niet uitgeschakeld

Boetes door loze meldingen van rookmelders kunnen oplopen tot €2.000

Probeer loze meldingen te voorkomen. Ten eerste neemt de brandweer risico’s om op tijd bij de brand te komen, maar het kan u ook een dwangsom opleveren. De brandweer eist pas een dwangsom wanneer u boven het aantal toegestane loze meldingen komt dat in het PVE (Programma van Eisen) vermeld staat. De dwangsom verschilt per regio en ligt tussen de €300 en €2.000 per loos alarm.

Bent u benieuwd hoe u de brandveiligheid van uw school kunt verbeteren? Download dan ons e-book om uw schoolpand brandveilig te maken.

Brandveiligheid Scholen

Deel dit blog: