Blog

Wat te doen bij brand? Deze 4 stappen moet u ondernemen!

iStock_81403911_MEDIUM.jpg

Het is de nachtmerrie van elk bedrijf: er wordt brand ontdekt in één van de ruimtes van het pand. Misschien slaat de paniek meteen toe, maar u weet ongetwijfeld dat het beter is om rustig te blijven, accuraat te handelen en ervoor te zorgen dat de gevolgen beperkt blijven.

Het is dan natuurlijk wel zo handig dat u weet hoe u moet handelen in geval van brand. In deze blog vertellen wij u welke vier stappen u moet doorlopen.

 1. Voorbereiding

Goed handelen staat of valt met de voorbereiding, zie bijvoorbeeld dit blog waarin we tips geven om uw brandpreventie te verbeteren. De rookmelders moeten werken, er moeten voldoende brandmelders en –blussers zijn en de mogelijke vluchtwegen moeten bekend zijn bij iedereen in het pand.

Bent u benieuwd hoe brandveilig uw pand is? Wij hebben een speciale checklist ontwikkeld waarmee u snel ontdekt hoe veilig uw pand is en welke onderdelen snel verbeterd moeten worden.

Klik hier om de checklist te bekijken en in te vullen.

handbrandmelder.jpg

2. Brand melden

Wanneer u de brand ontdekt, is het belangrijk dat u alarm slaat. Gebouwen waar veel personen aanwezig zijn (zoals scholen, ziekenhuizen of grote kantoorpanden) beschikken over een brandmeldinstallatie. Handbrandmelders (zie de foto hierboven) maken deel uit van de brandmeldinstallatie. Wanneer u op de zwarte stip drukt wordt er direct alarm geslagen. Oude brandmeldinstallaties hebben meestal een handbrandmelder met een glasplaatje.

Veel van deze handbrandmelders hebben een directe doorschakeling naar de meldkamer; wanneer iemand brand meldt via de handbrandmelder, wordt er direct een melding wordt gemaakt bij de meldkamer.  De brandmeldcentrale hangt bij de brandweerentree (bijvoorbeeld bij de receptie) en alle rookmelders en handbrandmelders in het pand zijn aangesloten op deze centrale.

De installatie laat u (met behulp van codes) zien waar in het pand brand is gemeld (automatisch via de rookmelder of handmatig via de handbrandmelder), waardoor u direct weet waar er een brand geblust moet worden.

3. Brand blussen

Soms is er sprake van een klein brandje dat zelf geblust kan worden, als de juiste blusmiddelen in de buurt hangen. Ook al is het nog zo’n klein brandje, u moet altijd eerst alarm slaan, zodat alle aanwezigen in het pand veilig naar buiten kunnen komen. Nadat alle aanwezigen zijn gealarmeerd, schat u de situatie in en checkt u of u toegang heeft tot de juiste blusmiddelen om het brandje te blussen.

Er zijn verschillende situaties en daardoor ook verschillende blusmiddelen. We onderscheiden de volgende brandklassen:

  • Klasse A: Blusmiddel is geschikt voor het blussen van vaste stoffen (hout, papier, textiel enz.)

  • Klasse B: Blusmiddel is geschikt voor het blussen van vloeistoffen en vloeibaar wordende stoffen (olie, benzine, vetten enz.)

  • Klasse C: Blusmiddel is geschikt voor het blussen van gassen (butaan, propaan, aardgas etc.) Let er wel op dat u bij het blussen van deze gassen de gastoevoer kunt afsluiten, anders is er kans op een explosie.

  • Klasse D: Blusmiddel is geschikt voor het blussen van brandbare metalen (magnesium, aluminium, kalium etc.)

  • Klasse E: blusmiddel is geschikt voor het blussen van elektrische branden (computers, ovens etc.) Let op: schakel eerst de elektriciteit uit.

  • Klasse F: blusmiddel is geschikt voor het blussen van zeer hete oliën en vetten, waarvan de hoeveelheid meer bedraagt dan 5 liter. (Frituurovens)

In de voorbereiding is het dus belangrijk dat bepaald wordt welk soort blusmiddel in welke ruimte moet hangen. Je kunt je voorstellen dat in een scheikundelokaal andere blusmiddelen moeten hangen dan in een gymlokaal en in de keuken van een snackbar hangen weer andere blusmiddelen dan in de kantine van een kantoorpand.

4. Ontruimingsplan in werking stellen

Dit is het moment dat de BHV’ers geactiveerd worden. Zij zijn er verantwoordelijk voor dat de ontruiming van het pand snel en vlekkeloos verloopt. Iedereen in het pand moet weten wat hij of zij moet doen in geval van brand. In elke ruimte moet een plattegrond van het pand hangen, dat de dichtstbijzijnde vluchtroutes laat zien. Elke ruimte moet beschikken over tenminste twee vluchtwegen, zodat men altijd weg kan komen als één van de vluchtwegen geblokkeerd is door brand. 

Meer informatie over het ontruimingsplan? In deze blog leest u aan welke eisen een goed ontruimingsplan moet voldoen. 

De BHV’ers zorgen ervoor dat het proces van ontruiming in goede banen wordt geleid. Alle aanwezigen in het pand moeten veilig het pand kunnen verlaten. Wanneer het om een grote brand gaat, neemt de brandweer het vanaf dan over. Is het een kleine brand en is deze geblust, dan kan iedereen weer veilig terug naar binnen.

New Call-to-action 

Deel dit blog: