Blog

Welk geluidsniveau moeten de sirenes van mijn brandmeldinstallatie halen?

alarm-er-is-brand-865112-edited.jpeg

Het brandalarm kent u wel: veel kabaal, waarna mensen luidruchtig het pand verlaten. Er zijn verschillende manieren om mensen te alarmeren. Weet u aan welke eisen de verschillende brandalarmen moeten voldoen?

In dit blog licht ik allereerst de verschillende type alarmsystemen toe. Daarna vertel ik u meer over de eisen die de wet NEN 2575 stelt met betrekking tot het geluidsniveau.

Luidalarm type A

Alarmtype A is vereist bij complexen van minimaal 10.000m2. Meestal wordt dit alarm toegepast in ruimtes waar mensen onbekend zijn met de ontruimingsprocedure. Denk bijvoorbeeld aan zalen voor sportevenementen en hotels. 

Alarmtype A is een alarm met gesproken woord. Mensen zijn onbekend in het pand, maar dankzij een gesproken woord zijn ze in staat de vluchtgangen te gebruiken en eenvoudig de nooduitgang te vinden. Bovendien is het mogelijk de muziek die bijvoorbeeld in restaurants op de achtergrond speelt aan de ontruimingsinstallatie te koppelen. Tijdens het brandalarm schakelt de muziek automatisch uit en gaat het alarm aan. Hiervoor moeten de geluidsinstallaties gekoppeld zijn aan een centrale eenheid. Deze centrale eenheid wordt vervolgens verbonden met de brandmeld- en ontruimingsinstallatie. Ook het bedieningspaneel waarin de microfoon is opgenomen, is aangepast.

Luidalarm type B

Bij dit type alarm gaan alleen de slow-whoops af. De meeste gebouwen gebruiken dit type, omdat iedereen bekend is met de ontruimingsprocedure. In de meeste gevallen is een ontruimingsoefening al eerder geoefend. Zodra het alarm afgaat, zal iedereen het pand op de juiste manier verlaten.

Naast het normale type B-alarm is er ook een type B-plus alarm. Dit alarm bevat een slow-whoop en een gesproken boodschap. Wanneer mensen het doel van het alarm niet direct begrijpen, kan een gesproken boodschap het alarm ondersteunen. Dit type kan niet als vervanger van alarm type A dienen, omdat de commandomicrofoon ontbreekt.

Stilalarm

Stilalarm wordt meestal gebruikt in ziekenhuizen, zorginstellingen en gevangenissen; gebouwen waarbij mensen niet of moeilijk weg kunnen. Bij gebruik van een stil alarm krijgt een geselecteerde groep mensen een melding dat er brand is, bijvoorbeeld door middel van een PZI (personenzoekinstallatie). De BHV start vervolgens het ontruimingsplan, zonder dat er paniek uitbreekt. Soms besluit men eerst het meest risicovolle deel van het gebouw te ontruimen. Dankzij de brandwerende maatregelen die getroffen zijn, heeft men genoeg tijd om daarna de rest van het gebouw te ontruimen.

EN 2575: geluidsniveau

In de norm 2575 staat een aantal eisen omtrent het geluidsniveau. Bij een gewone slow-whoop is de minimale eis in het betreffende deel van het gebouw 65 dB. Hier mag u alleen van afwijken als dit staat aangeven in het programma van eisen. In gebouwen waar mensen slapen, is de minimale vereiste 75 dB bij het hoofdeinde.

Naast deze standaardeisen gelden een aantal uitzonderingen:

  • Het alarm moet 6 dB hoger zijn dan het omgevingsgeluid;
  • Het alarm mag maximaal 120 dB (en 85 DB in slaapgebieden) zijn, omdat het anders zorgt voor gehoorschade;
  • Bij een omgevingsgeluid harder dan 75 dB kunt u ook flitsers plaatsen om mensen te waarschuwen dat er brand is, dit alles in overleg met het bevoegde gezag.

Wilt u weten waar u op moet letten bij het kiezen van een willekeurige installateur? In de checklist hieronder staan een aantal tips verwerkt. Vul de GRATIS checklist in om uw kennis te updaten. Nee, we gaan u niet direct bellen om iets te verkopen, we willen u vooral informatie bedienen. 

Brandmeldinstallatie aanschaffen? Check het met onze checklist

 

Deel dit blog: