Blog

Wat kan ik doen om loos alarm op school te voorkomen?

WAT KAN IK DOEN OM LOOS ALARM TE VOORKOMEN OP SCHOOL?

Alarm! Binnen 5 minuten stroomt het hele schoolgebouw leeg. Gelukkig, het blijkt loos alarm te zijn. Gelukkig? Natuurlijk bent u blij dat het geen echt alarm was, maar liever zou u het loos alarm voorkomen. Dit blijkt ook uit de woorden van een conciërge, zie onze klantencase

Loos alarm kan op verschillende manieren ontstaan. Kort gezegd heeft u te maken met rookmelders die onnodig afgaan en handmelders die mensen indrukken. Hoe kunt u dit voorkomen? Dat zal ik in dit blog uitleggen.

Heeft u vragen over het aanschaffen van rookmelders of rookmelders? Dan kunt u onderaan dit blog ons e-book downloaden. Hierin leggen we dit aan u uit.

Voorlichting

Zijn uw leerlingen bewust van de gevolgen van het indrukken van een handmelder? Nee? Maak dan duidelijk wat de gevolgen zijn. Zo moet de brandweer voor niets naar school komen en daar zijn weer kosten aan verbonden. Daarnaast is de brandweer op dat moment niet inzetbaar en maken loze meldingen leerlingen en docenten minder alert bij alarm. Dit kan nare gevolgen opleveren bij een echte brand.

Ik herinner nog mijn middelbare schoolperiode waarin wij tijdens een van de eerste lessen een boekje kregen over brandveiligheid. Wellicht nemen de mentoren op uw school ook zo'n boekje met de leerlingen door. Vergeet dan ook niet het thema 'loze meldingen' te bespreken!

Geef bovendien voorlichting aan de verschillende docenten. Maak duidelijk waar de rookmelders hangen en voorkom dat hun handelen een loos alarm veroorzaakt. Laat hen ook meedenken hoe jullie de leerlingen bewust kunnen maken van het belang van brandveiligheid en het veroorzaken van nodeloos alarm.

Schoonmaken rookmelders

Maak uw rookmelders regelmatig schoon. Stof kan dezelfde reactie veroorzaken als wanneer er brand uitbreekt. Hierdoor gaat er onnodig een alarm af. Voorkom dit door bijvoorbeeld tijdens het maandelijks onderhoud alle rookmelders schoon te maken. Dit mag alleen de beheerder brandmeldinstallatie doen.

Kappen over handbrandmelders

Voorkom dat uw leerlingen de handmelders per ongeluk indrukken. Dit kan bijvoorbeeld doordat iemand met zijn tas zwaait, een paar leerlingen elkaar duwen of in de gymzaal door het gooien van een bal. Zorg wel dat iedereen de handbrandmelders eenvoudig kan indrukken in het geval van een echte brand.

Schakel rookmelders tijdelijk uit tijdens practicums of werkzaamheden

Gaat u verbouwen of wil een van de docenten een practicum met veel rook uitvoeren? Zorg dat u in overleg met het beveiligingsbedrijf de rookmelder tijdelijk uitschakelt. Let er wel op dat tijdens pauzes iemand in de buurt van de werkzaamheden of het practicumlokaal blijft.

Vervangen rookmelders

Oude rookmelders zorgen helaas vaak voor loos alarm. Vervang de rookmelder zelf om de 10 jaar en de batterijen om de 4 jaar. Op deze manier blijft uw brandveiligheidssysteem in de juiste staat en voorkomt u nodeloze meldingen.

Juiste brandmelders

Laat het beveiligingsbedrijf de juiste brandmelders installeren. Soms installeert een monteur een vlammenmelder die een loze melding veroorzaakt doordat het licht van de zon in de melder weerkaatst. Meer informatie over de verschillende brandmelders kunt u lezen in een van onze andere blogs.

Meer leren over brandveiligheid op school? Download dan ons e-book over brandveiligheid op school! 

Brandveiligheid Scholen

Deel dit blog: