Blog

Wat zegt de wet over een nieuwe brandmeldinstallatie? 3 NEN-normen!

Wet- en regelgeving brandmeldinstallaties, drie NEN-normen in eenvoudige taal

“Een wet bestaat uit het voorschrijven van het goede en het afwijzen van het kwade”, zei eens de Romeinse staatsman Marcus Tullius Cicero. Dit citaat is zeker van toepassing op de vereisten voor een brandmeldinstallatie: de wetten verplichten uw leverancier om aan een minimale kwaliteit te voldoen. Op deze manier wordt uw veiligheid gegarandeerd! Wilt u weten welke wetten er van toepassing zijn op uw brandmeldinstallatie? Lees snel verder.

Wetten zijn moeilijk, hebben veel uitzonderingen en zijn langdradig. In de wet, beschreven in het vandaag toepasbare bouwbesluit 2012, staat dat een brandmeldinstallatie aan verschillende NEN-normen moet voldoen.

De volgende normen worden in dit artikel stuk voor stuk aan u uitgelegd:

  • NEN 2535: Technische vereisten voor brandmeldsysteem
  • NEN-2654-1: Vereisten voor brandmeldinstallaties
  • NEN 2654-2: Vereisen voor ontruimingsinstallatie

Voordat ik deze normen aan u voorstel, zal ik eerst uitleggen wat de NEN-normen nu eigenlijk zijn. Aan het einde van dit blogartikel zal ik stilstaan bij de volledigheid van de verschillende normen.

Wat zijn NEN-normen?

Normen vindt u terug in allerlei branches, voor allerlei zaken in allerlei landen. Zo zijn er wereldwijde normen, continentale normen en nationale normen. Normen die voor veel landen gelden, hebben een groot voordeel. Hierdoor kunnen wij onze bankpas bijvoorbeeld overal gebruiken en is de samenstelling van benzine overal hetzelfde.

NEN-normen zijn normen die door de organisatie NEN worden gemaakt. Deze organisatie steunt het normalisatieproces in Nederland. Het normalisatieproces is het proces waarin normen ontstaan.

In Nederland brengt de NEN belanghebbende partijen bij elkaar, zoals: producenten, ondernemers en de overheid. Samen worden er afspraken gemaakt over bijvoorbeeld de kwaliteit van een brandmeldinstallatie. Er komen allerlei deskundigen bij elkaar om een kwalitaiteve en bruikbare norm op te stellen. Deze afspraken worden vervolgens door de NEN in een norm vastgelegd. De NEN-norm zelf is geen wet, maar vanuit de wet wordt wel naar deze normen verwezen. Hierdoor moeten ze wel opgevolgd worden. Er staan bovendien sancties op het niet volgen van deze normen.

NEN 2535 Technische installaties

In NEN 2535 zijn regels beschreven over het ontwerp, de uitvoering, de compatibiliteit en de kwaliteit van het te installeren brandmeldsysteem.

De meeste termen spreken voor zich, maar ik zal er één term uitlichten. Wat wordt er bedoelt met compatibiliteit? Hiermee wordt de samenwerking tussen verschillende componenten van het brandmeldsysteem bedoelt.

Een voorbeeld: wanneer u een handbrandmelder indrukt, gaat er een melding naar de brandmeldcentrale. Deze melding komt aan bij de brandweer, maar er gaat ook een alarm af in het gebouw. Deze communicatie of samenwerking van verschillende systemen wordt compatibiliteit genoemd.

NEN-2654-1: beheer, controle en onderhoud brandmeldinstallatie

In NEN-2654-1 is een aantal voorschriften beschreven waaraan de installatie moet voldoen. Alle componenten binnen het systeem moeten juist op elkaar zijn aangesloten. Dit zorgt voor een goede kwaliteit van uw brandmeldinstallatie!

Daarnaast wordt er in deze norm uitgebreid ingegaan op het beheer, de controle en het onderhoud van de brandmeldinstallatie. Het belangrijke hierin is, dat de installatie in nominale staat blijft. Dit betekent dat de brandmeldinstallatie in de nieuw staat blijft, dat wil zeggen, de staat waarin de installatie is opgeleverd.

Het onderhoud dat beschreven staat in deze norm is voor u belangrijk. U moet ervoor zorgen dat uw brandmeldinstallatie maandelijks gecontroleerd wordt. Daarnaast dient de beheerder ook een maandelijke controle en 4- en 8-maandelijks onderhoud uit te voeren.

NEN 2654-2: beheer, controle en onderhoud ontruimingsalarminstallatie

Brand! Er is brand in de keuken! Het alarm gaat af en het gebouw stroomt binnen enkele minuten leeg.

In dit voorbeeld laat ik het doel van een ontruimingsinstallatie zien: mensen alarmeren, zodat iedereen op tijd het gebouw kan verlaten.

Natuurlijk onderhouden we dit systeem. Zoals NEN 2654-1 ingaat op het beheer, de controle en het onderhoud van de brandmeldinstallatie, zo gaat NEN 2654-2 in op het beheer, de controle en het onderhoud van de ontruimingsinstallatie.

Daarnaast bent u, net zoals bij de brandmeldinstallatie, verplicht om het logboek bij te houden, periodiek onderhoud uit te voeren en buitenbedrijfstellingen te melden.

Staat het volgen van normen gelijk aan een veilig pand?

Is de veiligheid van uw pand gegarandeerd bij het volgen van alle normen? Natuurlijk niet. Als pandeigenaar, huurder of andere gebruiker heeft u de verantwoordelijkheid. En als u logisch nadenkt, missen de NEN-normen wel eens de focus op de risico's. Nog niet zo lang geleden schreef ik in dit blog over de problemen die dit voorzaakt in de zorg.

Bent u benieuwd hoe u alle risico's kunt inventariseren? En weet u welk middel u daar het beste bij kan helpen? Download dan nu ons GRATIS e-book: ''Wet en regelgeving rond het aanschaffen van een brandmeldinstallatie'', en leer meer over regelgeving, brandmelders en certificering!

New Call-to-action

Deel dit blog: