Blog

5 tips om brandveiligheid te communiceren met betrokkenen van cliënten

In gesprek over brandveiligheid in de zorgDe oorspronkelijke vraag die wij kregen, is of het maximaal aanvaardbaar verlies gecommuniceerd moet worden. Ik denk persoonlijk dat het belangrijk is dit te communiceren, samen met alle andere brandveiligheidsmaatregelen. We horen het graag als u daar anders over denkt en waarom.

Uiteindelijk besloot ik het blog toch breder te trekken dan die ene vraag, zodat meer mensen iets aan dit blog hebben. Communiceren blijft een lastig onderwerp. Het gebeurt te weinig of het gaat verkeerd. In dit blog ga ik vooral in op de manier waarop u vaker kunt communiceren.

Bewoners hebben het recht te weten welke brandveiligheidsmaatregelen u heeft genomen. Daarnaast helpt het bewustzijn van cliënten en betrokkenen u bij het naleven van de maatregelen. Met andere woorden; een win-winsituatie!

Tip 1: Algemene informatie over brandveiligheidsmaatregelen

Weten alle bewoners of betrokkenen welke brandveiligheidsmaatregelen u heeft genomen of waar zij op moeten letten? Volgens mij hoeft dat niet heel moeilijk te zijn; een dubbelzijdig A4 met informatie kan al voldoende zijn. Op de ene kant legt u kort het ontruimingsplan uit en op de andere kant geeft u aan waar de bewoners (of betrokkenen) op moeten letten.

Om u te helpen, geven we in dit blog al een aantal tips die u op het A4 kunt verwerken. Sommige tips zijn alleen voor u van toepassing.

Tip 2: Online platformen met up-to-date informatie

Toen ik op zoek ging naar meer informatie over dit onderwerp vond ik een platform genaamd Familienet. Op dit platform kunt u allerlei berichten delen met familie en vrienden van cliënten. Één van de dingen die u ook kunt delen, is informatie over de brandveiligheid.

Natuurlijk begrijp ik dat u niet dagelijks iets over brandveiligheid op het platform kunt delen, maar wellicht wel eens per maand? In dit geval noem ik Familienet als voorbeeld, maar er zijn meer online platformen beschikbaar waarop u deze informatie op een veilige manier met betrokkenen van de cliënt kunt delen.

Tip 3: Onderzoek cliëntenraad

In een rapport, mede opgesteld door de ggz (projectgroep veilige zorg, ieders zorg) en LPPGZ, is brandveiligheid één van de speerpunten. In dit rapport voor cliënten en hun familie wordt uitgelegd hoe cliëntenraden en familieraden een belangrijke rol kunnen spelen bij het verbeteren van de veiligheid van cliënten (vind het rapport hier).

Bij het speerpunt brandveiligheid werd onder andere de tip gegeven de cliëntenraad om een onderzoek te vragen. Wanneer u dit nu leest en zelf in een Cliëntenraad zit, zou ook u een ongevraagd advies kunnen schrijven over de brandveiligheid van de zorginstelling.

De cliëntenraad van een zorginstelling kan bovendien de brandveiligheidsmaatregelen die zij getroffen hebben, communiceren naar familie en vrienden van patiënten.

Tip 4: Gesprek met betrokkenen over cliënt (met cliënt)

Wanneer u (of uw collega's) een gesprek heeft met de betrokkenen van de cliënt en eventueel de cliënt zelf, is het goed om het ook over de brandveiligheid te hebben. Dit hoeft niet lang of vaak, maar het gaat er om dat dit punt aandacht krijgt. Het heeft tenslotte invloed op de veiligheid van de cliënt.

Tip 5: Avond organiseren over brandveiligheid

Nodig een brandweerman, of iemand die de gevolgen van slechte brandveiligheid heeft meegemaakt, uit voor een avond over brandveiligheid. Tijdens zo'n avond kunnen familie en vrienden van cliënten vragen stellen over de brandveiligheid. En wellicht heeft u ook vragen waar u antwoord op wilt hebben.

Persoonlijk denk ik dat zo'n avond veel kan opleveren. Tijdens deze avond kunt u bovendien ook tips delen over brandveiligheid. Heeft u geen inspiratie voor informatie die u kunt delen? Lees dan de blogs op de website waarin veel verschillende onderwerpen worden besproken.

Tot slot: ActiZ over transparante communicatie

Ik las een rapport over brandveiligheid van ActiZ. Hun mening is dat zorginstellingen actief en transparant over veiligheidsrisico’s zouden moeten communiceren. Hierdoor wordt volgens hen bewustzijn gecreëerd en een handelingsperspectief geboden.

Zij geven een aantal voorbeelden die ik letterlijk wil citeren:

Voorbeeld 1: Maak expliciet wat nu vaak impliciet is: elk slachtoffer is te betreuren, maar het is niet uit te sluiten dat één cliënt in zijn of haar kamer overlijdt omdat moet worden voorkomen dat de daar ontstane brand en de rookontwikkeling zich uitbreidt buiten die kamer. Het is niet reëel om te (veronder)stellen dat risico’s voor honderd procent kunnen worden uitgesloten.

Voorbeeld 2: Maak bewoners attent op brandrisico’s: communiceer duidelijk aan bewoners, familie en bezoekers dat het brandveiligheid beleid gericht is op ontruiming van mensen en niet op redding en dat zij daarin eigen verantwoordelijkheid dragen.

Voorbeeld 3: Als er tijdelijk een wijziging is in het brandveiligheidsrisico, bijvoorbeeld door dakwerkzaamheden of onderhoud aan installaties, maak dat dan duidelijk aan bewoners, familie, maar ook aan omwonenden. Maak duidelijk dat het brandrisico door de werkzaamheden is toegenomen en dat onveilige situaties of signalen van een beginnende brand snel moeten worden gemeld.

Voorbeeld 4: Een heel hoge mate van brandveiligheid kan aantrekkelijk zijn voor potentiële bewoners. Een zorgorganisatie die meer dan gemiddeld inzet op brandveiligheid kan hierover expliciet communiceren richting de buitenwereld en mogelijk interesse wekken bij potentiële bewoners.

Naast ons onderzoek hebben we ook een e-book gemaakt over brandveiligheid in de zorg vanuit onze eigen ervaring. Door hieronder te klikken, gaat u naar de downloadpage waar u het e-book gratis kunt downloaden.

brandveilige zorginstelling brandveiligheid

Deel dit blog: