Blog

Waar moet ik op letten bij een ontruiming(oefening) in een hotel?

reception service man hotel indoor smile travel

Gasten van hotel Urban Residences in hartje Rotterdam zijn een dik uur geleden ruw uit hun slaap gewekt. In verband met een brand in een container in de parkeergarage onder het hotel werden enkele tientallen kamers op de eerste verdieping ontruimd (Artikel AD). Zomaar een nieuwsbericht van afgelopen maand waarbij een goede ontruiming noodzakelijk was.

Waarom een blog over ontruimingen in hotels? Al vaker heb ik blogs geschreven over ontruimingsoefeningen in scholen, de zorg en ontruimingsoefeningen in het algemeen. Uit cijfers blijkt dat onze websitebezoekers deze blogs vaak lezen. Daarnaast bleek uit ons onderzoek dat ontruimingsoefeningen een belangrijk thema is.

Daarom leek het me goed een blog over dit onderwerp te schrijven. We gaan kijken naar een aantal aspecten die met ontruimen te maken hebben en waarbij de hotelgasten een belangrijke rol spelen.

Een internationaal ontruimingsplan

Het aantal overnachtingen in de hotelbranche stijgt en in verhouding tot het aantal Nederlanders die overnachten, stijgt het aantal overnachtingen door buitenlanders harder. Hotels krijgen dus meer te maken met internationale gasten.

Dit is een mooie ontwikkeling, maar het zorgt ook voor extra aandachtspunten op het gebied van brandveiligheid. Denk bijvoorbeeld aan het ontruimingsplan. Uit het onderzoek dat wij hebben uitgevoerd, bleek dat een groot deel van de organisaties geen Engelstalig ontruimingsplan heeft. Ik raad u aan dit op korte termijn aan te schaffen, want op deze manier vergroot u de veiligheid van uw internationale gasten.

Het aantal ontruimingsoefeningen per jaar

In een blog van een van mijn collega's bespreken we het aantal ontruimingsoefeningen per jaar. De strekking van dat blog is kortgezegd dat één ontruimingsoefening per jaar verplicht is. Het definitieve aantal ontruimingsoefening wordt echter bepaald aan de hand van het RI&E.  

Ons advies is om vaker te ontruimen dan verplicht is. We weten dat dit lastig is met hotelgasten, maar het gaat tenslotte om de veiligheid. Het laat tegelijkertijd ook zien dat u er alles aan doet om hun veiligheid te waarborgen. Dit kan voor gasten een stimulans zijn om juist voor uw hotel te kiezen.

Brandalarm met gesproken boodschap

Bij een ontruiming gaat er altijd een alarm af. Welke boodschap dat is, is afhankelijk van het gebouw. In de meeste gevallen heeft een hotel een alarm type A nodig. Dit is een alarm met gesproken boodschap.

Zorg er wel voor dat de boodschap in meerdere talen of het Engels beschikbaar is, zodat mensen die niet bekend zijn met het alarm begrijpen wat er aan de hand is. Meer over de soorten alarmtypes leest u in dit blog over het geluidsniveau van het brandalarm.

Communicatie tijdens ontruimen

Dit is een punt waar ik het graag kort over wil hebben. Kortgeleden las ik een artikel over zorginstellingen en de communicatie tijdens ontruimingen, en hoe belangrijk dit is. In het artikel stond het volgende:

‘’Maar praten door een portofoon valt niet mee. Heb je de juiste zender, het juiste volume, de juiste knop, het juiste moment? Spreek je de juiste zin? Dat komt nogal precies.’’

Om deze redenen is een ontruimingsoefening ook belangrijk voor de BHV in uw hotel. Zij kunnen tegen dezelfde problemen aanlopen als in het artikel worden benoemd. Door ook de communicatie regelmatig te oefenen (dat kan ook met een rollenspel), raakt de BHV beter op elkaar ingespeeld. Dit zal er uiteindelijk voor zorgen dat het ontruiming proces sneller verloopt.  

Ontruimen met hotelgasten?

We begrijpen dat het lastig is om met hotelgasten regelmatig een ontruimingsoefening te organiseren. Toch raden we u aan dit te doen, puur en alleen om de veiligheid. Ik weet zeker dat een ontruimingsoefening (die misschien een paar ontevreden klanten oplevert) minder erg is dan doden tijdens een echte brand doordat de ontruiming verkeerd verliep.

Doden als gevolg van brand kunt u niemand uitleggen en dit zal zeker gevolgen hebben voor uw hotel. Het belang van een ontruimingsoefening kunt u zeker uitleggen, al zijn er altijd mensen die het belang ervan niet willen inzien.

U kunt ook een creatieve draai aan de ontruimingsoefening geven. Organiseer bijvoorbeeld een actie waarbij mensen zich kunnen inschrijven om mee te doen aan een ontruimingsoefening. In ruil daarvoor kunnen ze met een aantal % korting overnachten in uw hotel. Wanneer u dit goed aanpakt, levert het zelfs goede PR op voor uw hotel.

Andere aandachtpunten voor ontruimingsoefeningen

We kunnen u ontzettend veel tips geven voor het organiseren van een ontruimingsoefening, zoals:

  • Volg de alarmerings- en ontruimingsprocedure (die beschreven staat in het ontruimingsplan)
  • Oefen - indien mogelijk - ook met de gasten, zodat de BHV hier ook mee om leert gaan
  • Iedereen (van de BHV) kent de verschillende vluchtroutes
  • Laat nooit een groep alleen achter op de verzamelplaats
  • Controleer alle kamers, toiletten, kasten en andere afgesloten ruimten op achterblijvers
  • Laat alle bedrijfshulpverleners weten wat ze waar en wanneer moeten doen
  • Blijf als personeel kalm en begeleid de gasten zo rustig en duidelijk mogelijk
  • Gebruik evacuatiematrassen om niet-zelfredzame gasten eenvoudig in veiligheid te brengen
  • Maak gebruik van portofoons
  • Film de ontruimingsoefening, zodat u deze gemakkelijk kunt evalueren zonder iets over het hoofd te zien

Ook leuk, een ontruimingsoefening virtueel testen!

De Vrije Universiteit Amsterdam heeft in 2010 onderzoek gedaan naar brandveiligheid in hotels. Ze hebben gebruik gemaakt van een speciaal ontwikkelde game om de brandveiligheid te kunnen testen.

Het onderzoek bestond uit 153 testen en minimaal twintig personen per test. Margrethe Kobes van de Vrije Universiteit Amsterdam zegt dat het gebruik van een game vrij nieuw en uniek is en ze denkt dat het veel kan betekenen voor brandveiligheid. In plaats van dat de brandweer naar een plattegrond kijkt om een ontruimingsplan te maken, kan de brandweer met behulp van de game zelf ervaren hoe je het makkelijkst uit het hotel kan komen. Door proefpersonen te gebruiken, kan worden geanalyseerd of vluchtroutes snel worden gevonden.

Er wordt nog verder onderzoek uitgevoerd over deze methode. Lees meer over het onderzoek via deze site.

Wilt u meer weten over de wet- en regelgeving van de brandmeldinstallatie in uw hotel? Download dat dit e-book over de wet- en regelgeving van een brandmeldinstallatie.

New Call-to-action

Deel dit blog: