Blog

Brandweerbezoek op school; is dat wel nodig?

Brandweer-op-school-934354-edited.jpg

Een brandweerbezoek klinkt u waarschijnlijk bekend in de oren. Iemand die de brandveiligheid komt controleren en vervolgens kijkt of alles volgens de wet op orde is. Zo'n controle kan eens per jaar voorkomen. Vervelend of juist verhelderend?

In dit blog wil ik het brandweerbezoek graag promoten, omdat dit uw school ten goede komt. Ik weet echter ook dat niet iedereen vrolijk wordt van dit bezoek. Uit ons onderzoek blijkt dat verschillende controleurs de wetten verschillend interpreteren. Dit kan leiden tot verwarrende situaties.

In dat soort situaties kan het goed zijn er een adviseur bij te betrekken, bijvoorbeeld het installatiebedrijf dat de jaarlijkse controle bij u uitvoert. Dit bedrijf kent u, de school en weet waarom iets wel of niet aanwezig is. Zij kunnen uw mening wellicht verdedigen of de redenen voor het advies uitleggen.

Op de vraag of brandweerbezoeken nodig zijn, zeggen wij direct 'ja'. Het zorgt er namelijk voor dat u alert blijft. Ik noem in dit blog nog een aantal voordelen van een brandweerbezoek.

1. De brandweer ziet nieuwe risico's

Voorbeeld: “Wij dachten dat we de brandveiligheid op orde hadden, maar de brandweer wees ons op een gaatje in de brandwerende scheiding voor de WiFi. We waren helemaal vergeten om deze te dichten”, aldus een directeur. Een goed voorbeeld waarbij de brandweer een nieuw risico zag en de school geholpen was.

2. De ervaring kan u verder helpen

Albert Einstein zei eens de woorden: “De enige bron van kennis is ervaring.” Deze woorden kunnen we ook op het brandweerbezoek van scholen toepassen. De brandweermedewerker heeft hoogstwaarschijnlijk meer scholen bezocht. Deze kennis die hij of zij hier heeft opgedaan, heeft misschien een toegevoegde waarde voor uw school. Met andere woorden: u kunt hiermee de brandveiligheid verhogen.

3. Domme vragen bestaan niet

U heeft vast weleens een situatie met betrekking tot brandveiligheid meegemaakt waar u graag meer over zou willen weten. Denk bijvoorbeeld aan een situatie tijdens een ontruimingsoefening of een bepaalde brandveiligheidsmaatregel in uw school. Vraag maar raak tijdens het brandweerbezoek!

4. Inzetten om kinderen bewust te maken

Een brandweer, EEN BRANDWEERAUTO! De kinderen op school raken enthousiast van de brandweer. U kunt bijvoorbeeld een brandweerman vragen les te geven. Een praktijkvoorbeeld met brand is een leuk tussendoortje voor de leerlingen en bovendien laat u de kinderen bewust met brandveiligheid omgaan. Hopelijk steken ze er iets van op!

5. Samen voor een brandveilige school

De brandweer is uw vriend en helpt u graag verder. Wij kregen een tip van een school: organiseer samen met de brandweer een uitgebreide ontruimingsoefening. Dit levert veel mooie feedback op die de brandveiligheid ten goede komt.

Op de website van de brandweer kunt u tips, evaluatie- en observatieschema's downloaden. Dit geeft een frisse blik op de brandveiligheid in uw school.

Conclusie

Tijdens een controle van de brandweer krijgt u altijd een aantal aanbevelingen wanneer de brandveiligheid niet aan de eisen voldoet. Lees in dit blog wat er gebeurt als u niets met dit advies doet.

Wilt u alvast beginnen met het checken van de brandveiligheid in uw school? Controleer het met onze GRATIS checklist!

Brandveilig schoolpand

Deel dit blog: