Blog

Wat controleert de inspecteur tijdens zijn inspectiebezoek voor uw brandmeldinstallatie?

inspecteur-controleert-brandmeldinstallatie.jpegHet inspectiebezoek staat op de planning. Het is de dag van de waarheid, want de inspecteur komt langs! Een inspectiebezoek, ook wel het initiële inspectie genoemd, heeft veel weg van het jaarlijks onderhoud. Het grootste verschil met het jaarlijks onderhoud is, dat wij alles testen terwijl de inspecteur een deel van de rookmelders test. 

Tijdens een initiële inspectie wordt er gekeken naar zes onderdelen van het brandbeveiligingssysteem. In dit blog behandel ik deze 6 onderdelen.


1. De administratieve controle

Een goed functionerend brandbeveiligingssysteem begint met goede administratie. Een inspecteur beoordeelt dit aan de hand van uw logboek, ontruimingsplan en alle bijhorende documenten. Denk ook aan de afgegeven certificaten, de rapporten van oplevering en onderhoud, de blokschema's en de uitgangspunten uit het Programma van Eisen (PvE).

De inspecteur beoordeelt de administratie op aanwezigheid en compleetheid. Daarnaast controleert hij ook of er geen onwaarheden in staan.

2. De visuele controle

De inspecteur zal na de administratieve controle het hele pand doorlopen. Hij let dan op alle technische en bouwkundige veiligheidsmaatregelen, alsook eventuele risico’s. Tijdens de controle stelt hij vragen als:

  • Hangen de rookmelders wel goed?
  • Sluiten de deuren juist?
  • Liggen de plafonds niet open?
  • Zijn de handmelders goed bereikbaar?

Verder zal de inspecteur naar de vereiste brandscheidingen kijken en naar ruimtes waar ongewenste alarmen kunnen ontstaan.

Bij een eerste controle beoordeelt de inspecteur ook het installatiewerk boven het plafond. Bij voorkeur wordt dit tijdens een tusseninspectie gedaan.

Wanneer de visuele controle goed is verlopen en u ruim binnen alle vereiste grenzen vervalt, kan een nauwkeurige meting achterwege blijven.

3. De functionele controle

U heeft een brandmeldinstallatie, een ontruimingsinstallatie en noodverlichtingsinstallatie. Deze systemen moeten uiteraard goed werken. Om de functionele werking te beoordelen, stelt de inspecteur vragen als:

  • Gaat het ontruimingsalarm, bij het drukken van een brandmelder, af?
  • Werken alle panelen bij de brandmeldinstallatie?
  • Werken de sturingen? Denk bijvoorbeeld aan het sluiten van deuren en het stoppen van de lift, die tijdens alarm niet gebruikt kan worden.

Deze controle kan ingekort worden wanneer er een inspectiecertificaat en onderhoudscertificaat is afgegeven.

   >> Wilt u meer weten over het gehele inspectieproces? Download dan ons GRATIS e-book over de certificering van een brandmeldinstallatie! <<

4. Metingen aan de technische systemen

Wanneer al uw systemen er aan de buitenkant goed uitzien, wil de inspecteur weten of alles ook goed werkt. Hij zal bijvoorbeeld de doorlooptijden van de signalen willen beoordelen, en zal willen meten of het alarm wel overal de 65 decibel haalt bij een ontruimingsalarm type B. Dit type alarm wordt in 90% van de gevallen gebruikt.

Verder is de inspecteur benieuwd of de capaciteit van de energievoorziening goed is. Zo haalt hij bijvoorbeeld aan het begin van zijn inspectie de primaire stroomvoorziening van brandmeldinstallatie af. Aan het eind van de dag, nadat alles geïnspecteerd is, controleert hij de spanning die de secundaire stroomvoorziening moet geven. Klopt deze? Dan komt er weer een groene vink op zijn checklist bij.

5. Eventuele proefbranden

Wanneer dit is opgenomen in uw Programma van Eisen (PvE), moet een onderhoudsdeskundige samen met de brandweer of inspecteur ook een proefbrand uitvoeren. Tijdens een echte, gecontroleerde brand zijn de echte effecten zichtbaar.

Tijdens een proefbrand beoordeelt de inspecteur of de brandweer of de melders binnen de gestelde tijd reageren. Dit hoeft niet plaats te vinden tijdens de inspectie, maar u moet wel kunnen aantonen dat het heeft plaatsgevonden.

6. Extra aandachtspunten

Het is duidelijk waar de inspecteur naar moet kijken. Toch zijn er ook altijd een aantal onderdelen waar extra op gelet wordt. Zo let men tijdens een inspectiebezoek bijvoorbeeld extra op:

  • De juiste aanleg van de brandmelders (ook boven het plafond);
  • Het functioneren van de rookmelder bij kortsluiting. Het is niet erg als een rookmelder binnen een groep niet werkt. Als andere groepen maar blijven functioneren.

Wilt u een herinspectie (die honderden euro's kost) voorkomen? Download ons GRATIS e-book en lees daarin veel voorkomende fouten bij een inspectie!

inspectiecertificaat inspectiebezoek brandveiligheid

Deel dit blog: