Blog

Staan deze 9 onderdelen in uw logboek voor een brandveilig pand?

logboek-brandmeldinstallatie-brandveiligheid.jpgHet veiligheidslogboek is volgens de wet en verschillende NEN-normen verplicht. Is uw logboek compleet en up-to-date? Dan ziet u in één oogopslag de actuele stand van de brandveiligheid van uw pand. Ook kunt u te allen tijden aantonen dat er onderhoud is gepleegd aan de brandmeldinstallatie. Welke onderdelen maken uw logboek compleet? En aan welke normen moet uw logboek voldoen?

In dit blog zetten wij alle noodzakelijke onderdelen voor een brandveilig pand op een rij. Zorg ervoor dat de volgende 9 onderdelen in uw veiligheidslogboek staan:

1. De algemene gegevens van uw pand

Het logboek begint met de (persoons)gegevens van de personen die betrokken zijn bij de brandveiligheid van het pand. Ook staan er algemene gegevens van het pand zelf genoteerd. Denk aan de volgende gegevens:

 • Naam onderhouder brandmeldinstallatie;
 • Telefoonnummer onderhouder brandmeldinstallatie;
 • Adresgegevens van het gebouw;
 • Naam beheerder brandmeldinstallatie;
 • Telefoonnummer beheerder brandmeldinstallatie;
 • Bereikbaarheidsuren beheerder brandmeldinstallatie.

2. Bedieningsinstructies voor uw brandmeldinstallatie

U heeft een brandmeldinstallatie gekocht en laten installeren. Maar weet u ook hoe deze installatie werkt? Het logboek legt de twee belangrijkste handelingen uit en geeft antwoord op de vragen:

- Wat moet ik doen bij een alarm?
- Wat moet ik doen bij een storing?

Deze instructies zijn afhankelijk van het merk brandmeldinstallatie. In onze logboeken staan de handelingen voor het merk dat wij leveren. Toch geldt in alle gevallen: schrijf meldingen altijd op in het logboek!

3. Registratieschema's van beheerders en deskundigen

Het noteren van alle meldingen, zoals storingen, alarmeringen en werkzaamheden, is cruciaal in het logboek. Om ervoor te zorgen dat alles volledig genoteerd wordt, zit er een speciaal schema in het logboek, met daarin de volgende onderdelen:

 • Datum
 • Tijd
 • Naam
 • Melding
 • Eventuele bijzonderheden

Daarnaast bevat het logboek ook een registratieformulier voor een deskundig persoon. Een deskundige persoon is een medewerker van uw beveiligingsbedrijf. Een deskundig persoon zal hier al zijn (onderhouds)werkzaamheden en bevindingen noteren. 

4. Installatie attest/rapport van oplevering

Volgens de NEN-normen, dient de brandmeldinstallatie in nominale staat te blijven. Aan de hand van het rapport van oplevering en de daaropvolgende rapporten van onderhoud, kan men controleren of de brandmeldinstallatie daadwerkelijk in nominale staat is.

Bewaar de rapporten en certificaten van installatie en onderhoud goed, zodat u de nominale staat kunt aantonen.

5. Laatste onderhoudsrapport en onderhoudscontract

Elk jaar komt het beveiligingsbedrijf langs om uw systeem te onderhouden. In dit blog leest u wat het onderhoud precies inhoudt.

Om te kunnen bewijzen dat uw onderhoud jaarlijks wordt uitgevoerd, moet u altijd beschikken over het laatste onderhoudsrapport en een onderhoudscontract.

6. Programma van Eisen (PvE) voor brandveiligheid

De basis van uw brandveiligheidsmaatregelen is gebaseerd op het Programma van Eisen. In dit programma staan alle risico's, de maatregelen die u neemt en hoe deze brandveiligheidsmaatregelen op elkaar zijn afgestemd.

Ook staan in het Programma van Eisen alle regels geformuleerd waaraan uw brandmeldinstallatie moet voldoen. Het complete verslag moet opgenomen worden in het logboek, zodat de brandweer uw PvE bij een controle snel en nauwkeurig kan raadplegen.

7. Sturingen en certificaten van uw installaties

Het logboek bevat ook alle sturingen die in werking gaan wanneer er brand uitbreekt. Denk aan deuren die dichtvallen, de liften die niet meer werken en meer van dit soort veiligheidsmaatregelen.

Naast deze sturingen moet u ook de productcertificaten toevoegen aan het logboek. Deze worden aangeleverd door uw beveiligingsbedrijf.

8. Installatietekeningen, blokschema's en functiematrix

De installatietekeningen, blokschema's en functiematrix die wij gebruiken bij het installeren van de brandmeldinstallatie, zitten ook in het logboek.

Geef verbouwingen altijd door, zodat we dit in het logboek kunnen aanpassen. Soms is het nodig om de veiligheidsmaatregelen hierop aan te passen.

9. Noodverlichting en blusmiddelen

Het onderhoud aan de noodverlichting en blusmiddelen moet uw beveiligingsbedrijf ook noteren in het logboek. Op die manier kunt u ook aantonen dat het onderhoud jaarlijkse uitgevoerd wordt.

Optioneel: Ontruimingsplan voor uw pand

Het is niet verplicht, maar het wordt door ons wel aanbevolen: Voeg het ontruimingsplan toe aan het logboek! Op die manier heeft u alle veiligheidsmaatregelen op één plaats, en kunt u in een panieksituatie snel schakelen.

Wilt u meer leren over de aanschaf van een brandmeldinstallatie? Download dan ons e-book over wet en regelgeving bij het aanschaffen van een brandmeldinstallatie!

New Call-to-action

Deel dit blog: