Blog

Brandveiligheid begroten in de bouw, het bestaat uit 3 onderdelen!

Hoeveel-kost-brandveiligheid.jpg

Tijdens de vakantie worden er elk jaar weer plannen gemaakt voor de periode die voorligt. Misschien bent u ook wel betrokken bij de ontwikkeling van een nieuw pand, of u bent er op een andere manier bij betrokken.

U moet dan natuurlijk rekening houden met allerlei wettelijke eisen, en u probeert het budgetplan ook zo goed mogelijk in orde te maken. Maar, welke kosten moet u voor brandveiligheid begroten en hoe worden deze kosten bepaald?

Na het lezen van deze blog weet u waar u op moet letten bij het budgetteren van brandveiligheid. Ook geef ik een aantal besparingstips bij het kopen van een brandmeldinstallatie. Uw begroting voor de brandveiligheid ziet er als volgt uit:

1. Kosten voor een brandmeldinstallatie 
2. Kosten voor brandwerende scheidingen
3. Kosten overige maatregelen

1. Kosten voor een brandmeldinstallatie

De kosten voor een brandmeldinstallatie en ontruimingsinstallatie zijn een forse aanslag op uw budget, wanneer een brandmeldinstallatie vereist is. De pandeigenaar is verantwoordelijk voor deze kosten, en niét de gebruiker.

Wanneer moet u een brandmeldinstallatie aanschaffen?

Kort gezegd: als dit verplicht wordt door het bouwbesluit. De noodzaak hiervan wordt bepaald door:

- De gebruikersfunctie (bv. logiesfunctie of gezondheidsfunctie);
- Validitateit (of: zelfredzaamheid) van de gebruikers;
- Omstandigheden (bv. wakend of slapend) van de gebruikers;
- Oppervlakte van de gebruikersfunctie;
- Hoogte van de gebruikersfunctie.

Wilt u meer weten over het bepalen van de gebruikersfunctie? En wat voor gevolgen dat heeft voor de aanschaf van een brandmeldinstallatie? In deze blog ga ik er uitgebreid op in en kunt u er meer over lezen.

Verder onderzoek in het bouwbesluit kan verassingen voorkomen en het geeft u meer duidelijkheid over de omvang van de bewaking, mocht dat verplicht zijn.

Waar moet u op letten bij het budgetteren?

Bij het budgetteren moet u onderscheid maken tussen de aanschaffingskosten en de onderhoudskosten van een brandmeldinstallatie. Ik ga ervan uit dat hier ook een ontruimingsinstallatie bij hoort:

1. Aanschaffingskosten

Bij het aanschaffen van een brandmeldinstallatie is het bouwbesluit leidend. Binnen het bouwbesluit zijn er verschillende brandwerende of bouwkundige maatregelen te nemen, om kosten te besparen of te voorkomen. Een extra trap zou bijvoorbeeld voor een grote besparing kunnen zorgen. WANT?

Daarom raad ik altijd aan om het gesprek aan te gaan met de beveiliger en de architect. De architect kan veel kosten voorkomen door het aanpassen van het ontwerp, zodat er met de bouw al rekening gehouden wordt met de veiligheidvan het pand.

2. Onderhoudskosten

De meeste mensen vergeten de onderhoudskosten bij het budgeteren. U heeft een goede prijs gevonden voor de aanschaf en installatie van een brandmeldinstallatie? Vergeet dan niet verder te kijken en denk aan het onderhoud op de lange termijn. Houdt hier dus rekening mee bij het aanvragen van offertes. Installateurs zijn geneigd om hoge service- en onderhoudskosten te rekenen, omdat u al 'binnen' bent.

2. Kosten voor brandwerende scheidingen

Brandwerende scheidingen zijn een behoorlijke kostenpost. Deze scheidingen worden bijvoorbeeld gebruikt bij trappenhuizen en vluchtwegen. Volgens de algemene regel onderzoekt de architect de mogelijkheden op dit gebied.  Bespreek dit altijd met uw architect zodat u er zeker van bent dat hij daar rekening mee houdt.

Een architect kan het pand bijvoorbeeld opdelen in verschillende brandwerende componenten. Daarnaast is het mogelijk om creatief om te gaan met de grootte of het oppervlakte, zodat dure maatregelen voorkomen kunnen worden. Al kan dit het risico ook verhogen, waardoor een financiële belangenafweging noodzakelijk is.

3. Kosten overige brandveiligheidsmaatregelen

Naast de grote installaties en het opdelen van het pand in diverse componenten, zijn er diverse overige maatregelen die genomen kunnen worden. Hou bijvoorbeeld rekening met de volgende zaken:

Noodverlichting is verplicht voor verblijfsruimtes met meer dan 75 personen. Volgens het bouwbesluit moet er minimaal 1 lux (maat voor zichtbaarheid) gehaald worden. Als er niet voldoende buitenlicht binnenkomt, is het noodzakelijk om noodverlichting te plaatsen.

Vluchtwegaanduiding is verplicht in ruimten waar een verkeersroute doorvoert (bijvoorbeeld gangen en trappen) en in ruimten die zijn bestemd voor meer dan 50 personen.  

Blusmiddelen zijn bij een bepaald brandrisico verplicht. In de regel moet dit door de gebruikers van het pand worden aangeschaft.

De BHV-organisatie is, net als de blusmiddelen, de verantwoordelijkheid van de gebruikers. Door een effectieve BHV-organisatie kunnen beginnende branden worden bestreden en voorkomt u schade aan het pand. 

Een ontruimingsplan waarin duidelijk wordt gemaakt hoe het BHV-team om moet gaan met bepaalde situaties. De overige gasten en pandgebruikers moeten hier ook in worden vermeld. Lees hier verder over de vereisten aan een goed ontruimingsplan.

Wilt u weten wat de prijzen zijn voor het voorbereiden van een brandmeldinstallatie? Klik dan door op de onderstaande link.

New Call-to-action

Deel dit blog: