Blog

Wat zegt de wet over nooddeuren? [artikel 6.25 uit bouwbesluit 2012]

Wat zegt de wet over nooduitgangen?

Het brandalarm gaat. Iedereen blijft kalm, totdat de geur van brand de neuzen binnendringt. Jan trekt snel de deur open, maar de gang staat al vol rook. Een aantal dames begint te gillen, de heren rennen zo snel ze kunnen richting de nooduitgang. In wilde paniek wil Jan de deur open trekken, maar hij krijgt de kans niet. De groep mensen achter hem wil zo snel mogelijk naar buiten en duwt tegen Jan aan. Zal hij de deur open krijgen?

De situatie in dit voorbeeld komt gelukkig niet vaak voor, maar helaas kennen we voorbeelden waarbij dit helemaal misliep. De deur in het voorbeeld draaide niet naar buiten open, terwijl een grote groep mensen via deze vluchtroute naar buiten moest.

Een deur die naar buiten toe opendraait, is een vereiste in de wet en zo zijn er nog een aantal dingen te noemen. In het bouwbesluit van 2012 artikel 6.25 gaat het over de wettelijke eisen voor nooddeuren. In dit blog behandel ik de verschillende onderdelen van dit artikel in eenvoudige taal.

Een deur naar het trappenhuis

Eerste lid: In het eerste lid gaat het over een deur in een woongebouw die met de vluchtrichting mee moet draaien - in dit geval gaat het over een deur die toegang biedt tot het trappenhuis. Meer over de vereisten van andere deuren leest u hieronder.

Eenvoudig openen van de nooddeur

Tweede lid: In geval van brand is het belangrijk dat iedereen snel en op een eenvoudige manier weg kan. Om deze reden stelt de wet een eis voor het ontsluitingsmechanisme in een gebouw met een woonfunctie. Iedere deur op de vluchtroute moet u onder lichte druk kunnen openen. Dit staat ook in de Europese normen NEN-EN 179 en NEN-EN 1125, zie dit blog voor een korte toelichting

Een deur die meedraait

Derde lid: De deur waardoor iedereen naar buiten vlucht, moet meedraaien wanneer er meer dan 37 personen op deze route zijn aangewezen. Dit is zeer belangrijk, omdat mensen gaan dringen om als eerste naar buiten te mogen. Wanneer de deur in zo'n geval in tegengestelde richting draait, gaat deze nooit meer open.

Het gebruik van schuifdeuren

Vierde lid: In principe mag u geen schuifdeur als nooddeur gebruiken. Vaak worden nooddeuren nauwelijks gebruikt, waardoor pandeigenaren de werking van het schuifmechanisme onvoldoende kunnen waarborgen. Wanneer het pand van zichzelf al een nooddeur heeft, kunt u een vergunning aanvragen om deze deur wel als nooddeur te gebruiken. Afhankelijk van het aantal mensen dat op deze vluchtroute is aangewezen, wordt de beslissing gemaakt of u de deur wel als nooddeur mag gebruiken.

Panieksluiting bij grote groepen mensen

Zesde lid:  We slaan lid 5 over, omdat deze over tunnels gaat; een situatie waar de meeste lezers niet mee te maken zullen krijgen. Lid 6 gaat specifiek in op groepen met meer dan 100 personen die op één deur zijn aangewezen. Op deze deuren moet een panieksluiting, een stang over de volle deurbreedte, zijn aangebracht. Bij veel gedrang zal de deur automatisch opengaan, doordat de voorste personen tegen de panieksluiting worden aangedrukt.

 

 

Nooddeuren voor mensen in gesloten ruimtes

Zevende lid: Dit gedeelte uit het bouwbesluit over nooddeuren gaat over mensen die opgesloten zitten. Denk aan gedetineerden, maar ook aan mensen die voor hun eigen veiligheid achter deuren met een slot zitten, zoals cliënten met een geestelijke beperking. Deze ruimtes mogen op basis van dit lid wel worden opengemaakt met een sleutel.

Nooddeuren bij het uitvallen van stroom

Achtste lid: Is er in uw pand een toegangs-of uitgangscontrole of heeft u automatische (schuif)deuren? Dan moeten deze deuren bij het wegvallen van de stroom automatisch opengaan - of de deuren moeten met de hand kunnen worden geopend. In het laatste geval dient u naast de deur een instructie te plaatsen die uitlegt hoe de deur met de hand kan worden geopend.

Overdruktrappenhuis

Negende lid: Geef bij een overdruktrappenhuis duidelijk weer dat men vlucht via een dergelijk trappenhuis. Doordat dit trappenhuis onder druk staat, is het lastiger de deur te openen. Maak om deze reden een opschrift met een duidelijke waarschuwing en de instructie dat men hard moet duwen. Zo voorkomt u dat mensen denken dat de deur op slot zit, met alle gevolgen van dien.

Een overdruktrappenhuis is een trappenhuis dat rookvrij blijft in geval van brand. Bij gebouwen boven een bepaalde hoogte is dit verplicht. Hierdoor komt het gebouw onder druk te staan en gaan de deuren lastiger open.

Vrijhouden van de nooduitgang

Tiende lid: Wanneer u beschikt over een buitengevel moet u volgens het bouwbesluit op de buitenkant van de nooddeuren een opschrift aanbrengen dat aangeeft dat de nooduitgang vrijgehouden moet worden. De tekst moet voldoen aan de NEN 3011, die hier staat beschreven.

Lees meer over de wet- en regelgeving  van een brandmeldinstallatie in ons e-book. Geheel gratis te downloaden. 

New Call-to-action

Deel dit blog: