Blog

17 tips voor een brandveilig hotel uit ons onderzoek

Brandveiligheidsmaatregelen voor  uw hotel (Orlando, Florida, USA skyline at dusk on Eola Lake. )

Afgelopen jaar heeft Alfagroup onderzoek gedaan naar de brandveiligheid van hotels. Het rapport zal op korte termijn verschijnen. In dit rapport wordt ook gekeken naar de verschillende trends, zoals de toename van buitenlandse gasten. 

In dit blog blik ik alvast vooruit met 17 maatregelen voor een brandveilig hotel. Deze komen ook terug in het onderzoek en zijn verdeeld over vier onderwerpen: 

  • Continuïteit van brandveiligheid bewaken
  • Organisatorische maatregelen
  • Bouwkundige maatregelen
  • Installatie maatregelen

Continuïteit van brandveiligheid bewaken

Om de brandveiligheid te waarborgen, is het belangrijk om een aantal dingen goed te regelen. De meeste van de onderstaande zaken zijn dan ook wettelijk verplicht.

1. Jaarlijkse onderhoudsbeurten

Uw brandmeldinstallatie moet altijd in de staat ‘zo goed als nieuw’ verkeren. Wanneer dat bij uw brandmeldinstallatie niet het geval is, kunnen er storingen optreden. Dit kan leiden tot vals alarm of het niet detecteren van brand. Het onderhoud is verplicht bij de wet en wordt jaarlijks door een onderhoudsdeskundige uitgevoerd. 

2. Maandelijkse controles & 4-8-maandelijkse controles

Deze controles zijn ook verplicht en mogen uitgevoerd worden door een opgeleid persoon beheerder brandmeldinstallaties. Deze persoon moet verschillenden taken uitvoeren; deze taken leest u hier.

3. Jaarlijkse ontruimingsoefeningen

Het aantal jaarlijkse ontruimingsoefeningen wordt vastgesteld met behulp van een RI&E (Risico inventarisatie en -evaluatie). Over het algemeen is dit er minimaal één per jaar. U mag natuurlijk altijd vaker oefenen om uw personeel goed voor te bereiden op een eventuele brand. Over dit onderwerp leest u meer in onze andere blogs over ontruimingsoefeningen. 

4. Aantal BHV'ers in de organisatie

Zorg dat genoeg mensen binnen uw hotel beschikken over een BHV-diploma. Het aantal personen met een BHV diploma is afhankelijk van de risico's die in de RI&E genoemd worden.

5. Een up-to-date logboek

Dit is één van de taken die tijdens het maandelijks onderhoud wordt uitgevoerd. Het is een belangrijk onderdeel en wordt ook tijdens een inspectie gecontroleerd. Wat er allemaal in het logboek moet staan, leest u in één van mijn andere blogs

Organisatorische maatregelen

De brandveiligheid van gebouwen steunt op drie basispijlers. Dit basisprincipe wordt ook wel BIO (Bouwkundig, Installatie en Organisatorisch) genoemd. Organisatorische maatregelen zijn één van de BIO aspecten. Een aantal van deze maatregelen wil ik kort met u doornemen. 

6. Scenario oefeningen

Op verschillende plekken in een gebouw kunnen branden ontstaan. U kunt niet iedere situatie oefenen, maar er is wel een methode bedacht waarmee u verschillende scenario's kunt uitwerken. Dit is de 'table top oefening'. Met deze oefening bouwt u het hotel na (van bijvoorbeeld lego) en vervolgens bedenkt u een aantal scenario's. Met het BHV-team bedenkt u wat u in ieder scenario zou doen. Op deze manier hebben uw gasten geen last van de oefening en komen er toch verschillende knelpunten aan het licht. 

7. Ontruimingsoefeningen

Ontruimingsoefeningen blijven heel belangrijk voor u en uw personeel, omdat u tijdens het oefenen achter eventuele problemen kunt komen. Met behulp van een evaluatie aan het einde van de ontruimingsoefening bevordert u de veiligheid van het hotel. Hierover leest u meer in een eerder blog over ontruimingsoefeningen in een hotel. Zorg ook dat gasten weten wat er in geval van brand van hen verwacht wordt. 

 

8. Internationale gasten

In de inleiding noemden we al even kort dat er steeds meer internationale gasten in Nederlandse hotels verblijven. Zorg dat ook deze gasten met de juiste middelen op de hoogte worden gesteld van de veiligheidsplannen. Zorg er bovendien voor dat uw BHV-team in staat is deze gasten in het Engels te begeleiden.

9. E-learning voor alle medewerkers

Weet iedere medewerker wat hij/zij moet doen in geval van brand? Zorg dat zij het goede voorbeeld kunnen geven (ook tijdens ontruimingsoefeningen). In de praktijk komt het nog vaak voor dat ook medewerkers gewoon de normale uitgang naar buiten nemen in plaats van de nooduitgang.

10. Vluchtroutes vrijhouden

Zorg dat er geen tassen, tafels, planten of andere dingen voor nooduitgangen of in nooduitgangen worden geplaatst. De nooduitgangen moeten altijd vrijgehouden worden in geval van nood. Deel dit ook met de organisatie, zodat iedereen dit in de gaten kan houden.

11. Voorschriften roken etc. 

Ik ga er vanuit dat ieder hotel deze voorschriften wel heeft. Toch wil ik ze nog een keer benoemen, omdat ze belangrijk zijn. Zorgen u en uw personeel er wel voor dat deze voorschriften worden nageleefd? 

Heeft u hier een leuke oplossing voor bedacht? Deel uw idee met andere hotels en zet het hieronder in de reacties! 

Bouwkundige maatregelen

Behalve organisatorische maatregelen zijn er ook bouwkundige maatregelen. Ik benoem er een aantal, in andere blogs kunt u nog meer maatregelen lezen. Denk bijvoorbeeld aan vluchtroutes die voor iedereen bruikbaar zijn, ook voor de mensen met een beperking. Mocht u vragen hebben over uw specifieke situatie, dan kan u deze altijd aan ons stellen. 

12. Brandvertragende maatregelen

De meeste hotels (92%) in ons onderzoek hebben gelukkig al brandvertragende maatregelen genomen. Keep going! Voor de lezer die nog geen gebruik gemaakt heeft van brandvertragende maatregelen: doe dit zo snel mogelijk. Volgens het Bouwbesluit 2012 (de wet) moeten namelijk alle vluchtwegen en openbare ruimtes bekleed zijn met brandvertragende materialen (lees hier de toelichting).

13. Compartimentering

Compartimentering houdt in dat het hotel uit verschillende delen bestaat. Deze delen zijn gescheiden door brandwerende wanden. De brand wordt tijdelijk tegengehouden, waardoor uw gasten meer tijd hebben om te vluchten. Ik vond nog een mooi filmpje waarin dit wordt geïllustreerd. 

 

14. Bereikbaarheid brandweer

Zorg dat de brandweer te allen tijde eenvoudig bij het hotel kan komen. Plaats dus geen auto's voor de ingang van uw hotel of het parkeerterrein. Dit kan overigens ook een organisatorische maatregel zijn, dat hangt van de situatie af. 

Installatie maatregelen

Hieronder wil ik drie installaties met u doornemen. Alle drie hebben invloed op de brandveiligheid van het pand. 

15. RWA-systemen

Een RWA-systeem is de afkorting voor rookwarmteafvoer en wordt ook wel rookbeheersingsysteem genoemd. Dit systeem voert in geval van brand rook het gebouw uit. Doordat hete rookgassen veel slachtoffers maken, kan dit systeem slachtoffers voorkomen.

16. Sprinklers

Een sprinkler is een automatisch blussysteem dat aangaat bij brand. Kort gezegd werkt dit systeem als volgt: in een sprinkler zit een bepaalde vloeistof die bij een hoogte temperatuur uitzet. Hierdoor barst het glas en spuit het water uit de sprinkler. Hierdoor kunt u een grote brand voorkomen. 

 

17. Brandmeldinstallatie

In een brandmeldinstallatie zit tegenwoordig ook een ontruimingsinstallatie. De brandmeldinstallatie signaleert de brand, waardoor de ontruimingsinstallatie in werking treedt (dit is de sirene die u altijd hoort). Meer informatie over de brandmeldinstallatie vindt u op onze website.

Meer leren over brandveiligheid? Lees ons gratis e-book over de wet- en regelgeving van een brandmeldinstallatie. Door hieronder te klikken, gaat u naar de downloadpage waar u het e-book gratis kunt downloaden.

E-book: Wet- en Regelgeving van de Brandmeldinstallatie

 

Deel dit blog: