Blog

Hoe waarborg ik de veiligheid op school?

Male factory worker and supervisor are analyzing plans-460871-edited.jpeg

De titel van dit blog is een voorbeeld van een vraag die de brandweer aan u kan stellen. Hoe waarborgt u de veiligheid op school? Veiligheid is een groot begrip, maar wel een heel belangrijk begrip. Veiligheid kan brandveiligheid inhouden, maar ook het tegengaan van pesten.

Waarborgen betekent ervoor zorgen dat de brandveiligheid voldoet aan de eisen. Door dit vast te leggen, waarborgt u de veiligheid. Ontstaan er nieuwe aandachtspunten? Leg deze vast en teken ze af zodra het risico is weggenomen.

In dit blog wil ik vooral op de brandveiligheid ingaan, al sluit ik niet uit dat ik ook andere risico’s benoem. Ook de inhoud van dit blog baseer ik op de praktijk. Ditmaal haal ik de input uit onze ervaring met het CLV in Veenendaal. Het onderwerp van dit blog is ook kort genoemd in een ander blog, waarin u nog 27 andere maatregelen leest voor een goede brandveiligheid. 

Veiligheidsrisico's in kaart brengen en vastleggen

Tijdens het interview kreeg ik een prachtig rapport te zien met foto's van alle risico's die de conciërge tijdens zijn jaarlijkse controle signaleerde. “Zo'n ronde vindt één keer per jaar plaats. We maken hier een verslag van waarin staat wat de status binnen de organisatie is”, zo vertelde de hoofdconciërge.

“Vervolgens beschrijven we wat we zien, bijvoorbeeld verkeerd gebruik van stekkers en verlengsnoeren, algemene aanbevelingen en verbeterpunten.” Later in het interview benoemt hij ook veiligheidseisen, zoals een blusmiddel dat klem zat.

Op het CLV leggen ze de risico's dus vast in een rapport. Dit rapport met aanbevelingen gaat naar het bestuur, die vervolgens aan de slag gaat om risico's weg te halen. De conciërge tekent dit af in een rapport. Op deze manier waarborgen ze de veiligheid op school.

Leraren, stagiaires en het ontruimingsplan

Hoe kunt u ervoor zorgen dat nieuwe leraren en stagiaires op de hoogte zijn van een ontruimingsplan? En waarborgt u dat vervolgens?

Op het CLV doen ze dit als volgt: iedere stagiaire of docent heeft sleutels nodig om naar binnen te kunnen. Voordat zij deze sleutels krijgen, krijgen zij eerst een A4 met daarop het ontruimingsplan. Ze krijgen pas de sleutel wanneer ze het A4 ondertekend hebben. Op deze manier heeft in ieder geval iedereen het ontruimingsplan een keer gezien.

Wat denkt u? Is dit een goede maatregel of is dit te kort door de bocht?

Een ontruimingsoefening met fouten

Evaluatie na de ontruimingsoefeningen vindt bij de meeste scholen wel plaats. En wat ik nu ga vertellen wellicht ook, maar toch vind ik het goed om te herhalen.

Laatst vertelde iemand mij een verhaal over een ontruimingsoefening die op een school werd georganiseerd. Tijdens de oefening liep een leerling een gang met rook in. In plaats van terug te gaan, liep de leerling door de rook heen. Gelukkig was dit een oefening, maar in geval van een echte brand kan deze actie een leerling het leven kosten.

Natuurlijk is dit niet zo'n slimme actie van de leerling, maar de leraar is ook verantwoordelijk. De leraar moet de leerlingen naar een veilige plek brengen.

Deze situatie geeft ook wel weer aan hoe belangrijk ontruimingsoefeningen zijn. Na de oefening is er een gesprek gevoerd met de leerlingen en de leraar. Dit is vastgelegd en op die manier is de veiligheid ook gewaarborgd. Bij een volgende ontruimingsoefening is extra aandacht besteed aan dit risico.

Kijk verder dan de wet, kijk naar de risico`s 

De wet geeft u veel input om de veiligheid/brandveiligheid op een goede manier in te richten. Hierover heb ik al verschillende blogs geschreven en u ontvangt zelfs een e-book bij het aanschaffen van een brandmeldinstallatie.

De wet is echter gemaakt voor bijvoorbeeld een gebouw met een onderwijsfunctie met 1, 2 of 3 verdiepingen. Daarnaast zijn voorschriften opgesteld voor plaatsen waar rookmelders moeten hangen. Maar wellicht heeft uw specifieke situatie wel een extra risico op bijvoorbeeld een valse melding. En zo zijn er nog wel meer voorbeelden te noemen.

Kijk daarom vanuit risico's: waar kan ik het nog beter doen? Moet ik mijn leraren beter informeren? Moet ik het gebouw vaker controleren op risico's? Op deze manier minimaliseert u de kans op brand. 

Nog niet zo lang geleden schreef ik een e-book over de brandveiligheid op school. U kunt alvast de preview op het e-book lezen. Door hieronder te klikken, komt u op een pagina om het e-book de downloaden.

Brandveiligheid Scholen

Deel dit blog: